Arhiva vesti 2022

Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) , 14.  i 15. decembra 2022. godine  bila je domaćin studentima završnih godina osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Studenti su tokom posete DMDM upoznati sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji i ulogom DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije u tom sistemu.

Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija za masu, dužinu, hrapavost i oblike, metrologiju u hemiji, termometriju, relativnu vlažnost, velike zapremine i akustiku, gde su studenti imali prilike da se upoznaju sa konkretnim poslovima i zadacima svake laboratorije, kao i sa nacionalnim etalonima, koji se čuvaju, održavaju i unapređuju u tim laboratorijama.

U Vršcu, u periodu od 8. do 10. decembra 2022. godine, održan je Godišnji sastanak zaposlenih u Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM), na kome su se okupili zaposleni iz svih unutrašnjih jedinica DMDM, i to iz: Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Niša, Kruševca i Užica.

Prvog dana održan je prošireni kolegijum, na kome se razgovaralo o predlozima za unapređenje metrološkog inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na kontrolne preglede merila.

Drugog dana sastanak je imao tri dela.

U prvom delu Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, prezentovao je  rezultate rada DMDM u periodu od 2020. do 2022. godine.

U drugom delu Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije i komunikaciju, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za informacije od javnog značaja, održala je obuku na temu “Pravo na pristup informacijama od javnog značaja”.

U trećem delu Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove i Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju, održale su radionicu na temu predstojećeg jubileja “150 godina metrologije u Srbiji”, na kojoj su svi zaposleni imali prilike da daju ideje i predloge događaja i aktivnosti kojima će se ovaj jubilej obeležiti.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2022#sigProId3fe0cf90fe

Na 27. Generalnoj konferenciji za tegove i mere (CGPM), održanoj u novembru 2022. godine, doneta je odluka o proširenju opsega prefiksa koji se koriste u okviru Međunarodnog sistema jedinica (SI). Ovo je prvo proširenje opsega SI prefiksa od 1991. godine.

Po predlogu dr Ričarda Brauna, rukovodioca metrologije Nacionalnog metrološkog instituta Velike Britanije (NPL), usvojena su četri nova prefiksa za sledeće vrednosti:

  • Rona (Ronna - simbol R) za 1027
  • Keta (Quetta - simbol Q) za 1030
  • Ronto (simbol r) za 10-27
  • Kekto (Quecto - simbol q) za 10-30

Ova odluka podrazumeva da četiri nova prefiksa (dva na gornjem kraju SI opsega i dva na donjem kraju SI opsega) sada mogu da se koriste za izražavanje merenja širom sveta.

Rastući zahtevi nauke u oblasti digitalnog skladištenja i kvantne fizike, prouzrokovali su potrebu za proširenjem već postojećih mernih jedinica, a naučnici najavljuju da, u skladu sa postojećim dopunama, u skorijoj budućnosti možemo očekivati uvođenje ronametra i ketagrama.

Više informacija na:

https://www.npl.co.uk/si-prefix

Metrološki inspektori Direkcije za mere i dragocene metale su tokom 2022. godine pojačali inspekcijski nadzor nad neautomatskim vagama maksimalnog merenja do 60.000 kg.

Nadzor se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018), Uredbe o načinu vršenja metrološkog nadzora („Službeni glasnik RS“,  broj 79/17) i Pravilnika o neautomatskim vagama („Službeni glasnik RS“, broj 29/18).

Prilikom nadzora utvrđeni su zadovoljavajući rezultati.

Sperovođenje intenzivnog inspekcijskog nadzora nastaviće se i tokom 2023. godine.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2022#sigProIdc78788d299

Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, planira da za sve zainteresovane laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti refraktometrije, i to za:

1. Etaloniranje automatskog refraktometra za određivanje sadržaja šećera iskazanog u stepenima Brix-a

Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 04. 01. 2023. godine.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, sa učesnicama usaglasiti tehnički protokol međulaboratorijskog poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Laboratorije učesnice biće u obavezi da transportuju artefakt do naredne laboratorije učesnice međulaboratorijskog poređenja o sopstvenom trošku i u skladu sa unapred dogovorenim rasporedom iz tehničkog protokola međulaboratorijskog poređenja.

Za učešće u međulaboratorijskom poređenju, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, plaća se republička administrativna taksa, i to:

- taksa za zahtev u iznosu od 330,00 dinara. Dokaz o uplati ove takse dostavlja se uz zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju;

- taksa za međulaboratorijsko poređenje po radnom času u ukupnom iznosu od 35.000,00 RSD. Ova taksa se plaća nakon podnošenja zahteva, na osnovu naloga za uplatu koji dostavlja DMDM.

Navedeni iznosi mogu biti izmenjeni u slučaju izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Eurachem, u saradnji sa CITAC-om, organizovao je besplatnu online radionicu u periodu od 25. do 26. oktobra 2022. godine, na temu „Procena merne nesigurnosti korišćenjem podataka iz validacije metoda unutar laboratorije“. Radionici namenjenoj međunarodnoj zajednici analitičkih hemičara, tokom oba dana njenog trajanja, prisustvovalo je preko 500 učesnika.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na ovoj radionici bila je dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, koja je ujedno i nacionalni predstavnik Eurachem-a za Srbiju.

Na radionici su predstavljeni principi novog Eurachem vodiča o kvantifikovanju nesigurnosti u analitičkim merenjima, koji se zasnivaju na pojednostavljenoj proceni nesigurnosti merenja u rutinskim hemijskim analizama, zasnovanoj na studijama prinosa i preciznosti, koje se sprovode tokom validacije metoda unutar laboratorije.

Više informacija na: https://www.eurachem.org/index.php/events/workshops/433-wks-muihv-22

slika Eurachem Citac

Prva međunarodna konferencija “Budućnost biotehnologije” (Biotech Future Forum) otvorena je 20. oktobra 2022. godine u Palati Srbija u Beogradu. Domaćini konferencije bili su Vlada Republike Srbije i Svetski ekonomski forum, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Na konferenciji su učestvovali predstavnici više od dvadeset zemalja sveta.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na ovoj konferenciji bila je dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji.

Konferencija je okupila lidere iz javnog i privatnog sektora, kao i akademsku zajednicu, sa ciljem unapređenja saradnje i razmene znanja i iskustva iz oblasti biotehnologije, bioinformatike i bioinženjeringa.

Na ovoj konferenciji svečano je predstavljen Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji, deo globalne mreže šesnaest centara Svetskog ekonomskog foruma, kao i koncept budućeg BIO4 kampusa.

Više informacija na: https://biotechff.gov.rs/

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2022#sigProIde1da6f6619

U okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, izrađen je promotivni video materijal o nadležnosti Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda kao i razvoju sistema infrastrukture kvaliteta u prethodnom periodu.

Preuzeto sa Tehnis :: Aktuelnosti :: Promocija Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda (privreda.gov.rs)

Medije

Projekat “EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima”, tokom kog su sprovedene brojne aktivnosti koje mogu pomoći Srbiji u usklađivanju sa standardima EU, uspešno je završen.

“Projekat je obuhvatio aktivnosti: podrška harmonizaciji u okviru Pregovaračkog poglavlja (građevinski proizvodi, eksplozivi i pirotehnički proizvodi namenjeni za civilnu upotrebu, lična zaštitna oprema i motorna vozila), jačanje kapaciteta institucija infrastructure kvaliteta (Akreditaciono telo Srbije, Institut za standardizaciju Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale) i tela za ocenjivanje usaglašenosti. Dodatno, projekat je podržao organe nadležne za tržišni nadzor,  uz kampanju podizanja svesti potrošača i privrede o značaju tehničkog zakonodavstva”, rekao je Miodrag Dugandžija, v.d. pomoćnika ministra privrede.  

Dugandžija je dodao da su realizovane projektne aktivnosti značajno doprinele u pogledu harmonizacije propisa i unapređenja znanja u oblasti infrastrukture kvaliteta Republike Srbije, a sve u cilju napretka u pregovaračkom procesu u okviru prvog pregovaračkog poglavlja za pristupanje EU - “Kretanje roba”.

“Ovaj projekat je podržao približavanje Srbije unutrašnjem tržištu Evropske unije, u zakonodavnom i u pogledu bezbednosti proizvoda i potrošačkih standarda. Pomažemo srpskim institucijama i kompanijama u ispunjavanju visokih zdravstvenih, bezbednosnih i ekoloških zahteva za plasman proizvoda na tržište, a u korist potrošača i bezbednosti dece, uključujući i unapređenje bezbednosti dečijih igrališta”, rekla je Andrea Hohhuber, Šefica Sektora za Evropske integracije i ekonomska pitanja u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.
 
Tokom trajanja projekta realizovano je nekoliko komunikacionih kampanja za: pirotehniku, ličnu zaštitnu opremu, važnost standardizacije i učešća u standardizaciji, bezbedna dečja igrališta i sektorsku promociju Ministarstva privrede.

“Projekat EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima potvrdio je snažnu posvećenost institucija Infrastrukture kvaliteta Srbije bezbednosti i konkurentnosti u zemlji, na Balkanu i u EU. Infrastruktura kvaliteta služi bolje nego ikada ranije interesima Srbije, građana i kompanija primenom najboljih dostupnih evropskih praksi”, rekao je Francisko Verdera, vođa projekta.

Kada se nacionalni propisi za proizvode usklade sa zakonodavstvom Evropske unije, osigurava se jednak tretman, povećanje konkurentnosti, niže cene i veći i širi izbor za potrošače. Time se obezbeđuje i jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na unutrašnjem evropskom tržištu.

Evropska unija pruža kontinuiranu podršku Srbiji u otklanjanju tehničkih barijera trgovini i slobodnom kretanju roba. Proces usaglašavanja sa propisima i standardima EU ostvaren je, između ostalog, i kroz tehničku podršku institucijama kroz nekoliko projekata čija je vrednost viša od deset miliona evra.

Preuzeto sa: https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/dogadjanja/1084/uspesno-zavrsen-projekat-eu-za-srbiju--podrska-bezbednijim-proizvodima.html

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2022#sigProId0c16a358d3
ponedeljak, 24 oktobar 2022

Završetak letnjeg računanja vremena

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06) letnje računanje vremena u 2022. godini se završava u nedelju, 30. oktobra 2022. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Medije

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, 12. i 13. oktobra 2022. godine učestvovao je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za dužinu (EURAMET TC-L), koji je ove godine održan hibridno.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Velike Britanije (NPL). Sastanak je održan u Tedingtonu uz učešće oko 50 predstavnika nacionalnih metroloških instituta, a sastanku je prisustvovalo oko 20 učesnika uživo i oko 30 učesnika putem video linka.

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o aktuelnim projektima za razvoj digitalnih sertifikata, izradi vodiča za etaloniranje, aktivnostima u okviru EURAMET Capacity Building, aktivnostima o planiranim i aktuelnim istraživačkim programima (EPM) i Evropskim metrološkim mrežama (EMN), kao i tekućim EMPIR projektima.

Takođe, predstavljeni su projekti vezani za sledivost i izradu vodiča za etaloniranje, statusi CMCs, rezultati tekućih i završenih CCL i EURAMET ključnih poređenja, kao i planovi za buduća ključna i dopunska poređenja i ostale EURAMET TC-L projekte.

EURAMET je na svom sajtu , na stranici koja je posvećena studijama slučaja,  kao i na društvenim mrežama, 17.10.2022. godine objavio Studiju slučaja – Širenje metrološkog znanja u Evropi sa ciljem smanjivanja broja nesreća u saobraćaju uzrokovanih alkoholisanošću vozača. U navedenoj studiji se ističe da vožnja u alkoholisanom stanju povećava rizik i težinu povreda koje nastaju kao posledica saobraćajnih nesreća, a da vozač sa sadržajem alkohola u krvi od 1,5 g/l ima 22 puta veće šanse da izazove saobraćajnu nesreću od treznog vozača – sa 200 puta većom šansom da posledice nesreće budu fatalne.

Imajući u vidu značaj etilometara kao merila koja mere i prikazuju koncentraciju alkohola u izdahu, Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) je učestvovala u EMPIR projektu ALCOREF, i tom prilikom razvila i potvrdila mogućnosti za proizvodnju sertifikovanih referentnih materijala za primenu propisa iz oblasti metrologije i bezbednosti saobraćaja u skladu sa OIML R126, koji su sledivi do SI, kroz tri međulaboratorijska poređenja, uključujući dva EURAMET poređenja: EURAMET.QM-S13 i EURAMET.QM-S14.

U vreme početka projekta ALCOREF 2017. godine, samo dva evropska nacionalna metrološka instituta mogla su da obezbede sertifikovane referentne materijale potrebne za podešavanje (kalibraciju) ili ispitivanje tipa i overavanje etilometara.

Direkcija se ovom potvrđenom uslugom pridružila zajednici evropskih nacionalnih metroloških instituta u proizvodnji sertifikovanih referentnih meterijala – rastvora etanola u vodi i na taj način obezbedila korisnicima, ne samo iz zemlje, nego i iz okruženja, Republike Crne Gore i Republike Severne Makedonije, dokumentovanu sledivost do SI, odnosno povećala preciznost i tačnost merenja alkohola u izdahu, čime je Direkcija dala svoj doprinos povećanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Radionica „Metrologija za klimatsko delovanje“, koju su organizovali Međunarodni biro za tegove i mere i Svetska meteorološka organizacija, održana je virtuelno u periodu od 26. do 30. septembra 2022. godine.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na ovoj radionici bila je dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji. Radionici je prisustvovalo više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući stručnjake i zainteresovane strane aktivne u oblasti klimatologije, posmatranja, modelovanja, ublažavanja dejstva i merenja gasova staklene bašte i metrologije, koji doprinose razvoju preporuka o ključnim tehničkim izazovima za metrologiju u ovim oblastima.

Radionica je imala dve glavne teme - „Metrologija kao podrška osnovama fizike klimatskih promena i posmatranja klime“ i „Metrologija kao integralna komponenta operativnih sistema za procenu emisije gasova staklene bašte na osnovu tačnih merenja i analiza“. U okviru ovih tema, prikazano je 198 prezentacija i postera za devet podtema obuhvaćenih radionicom.

Tokom radionice održane su interaktivne onlajn sesije sa autorima i drugim učesnicima, sastanci devet tematskih grupa za definisanje i diskusiju o pitanjima i preporukama, kao  i sesija na kojoj su sumirani rezultati i ključne preporuke radionice, koje uključuju bolju saradnju između zajednica, potrebu za novim dokumentima – tehničkim vodičima, kao i  harmonizaciju terminologije u svim sektorima.

Više informacija na:

https://www.bipmwmo22.org/about

ponedeljak, 17 oktobar 2022

Održan Kongres metrologa 2022

U periodu od 11. do 13. oktobra, u Kladovu, u organizaciji Društva metrologa Srbije i Građevinskog fakulteta iz Beograda,  održan je  Kongres metrologa 2022.  U radu Kongresa aktivno učešće u razmeni informacija, naučnih i stručnih saznanja uzeli su Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija),  imenovani nosilac nacionalnih etalona Institut za nuklearne nauke „Vinča“, akreditovane metrološke laboratorije iz civilnog i vojnog sektora, industrije, fakulteta, ovlašćena tela za overavanje merila i druge laboratorije iz zemlje i regiona.

Ispred Društva metrologa Srbije prisutne je pozdravio prof. dr Vukan Ogrizović, predsednik ovog društva. Na Skupštini Društva metrologa Srbije razmatrane su ideje proširenja članstva, kao i načini priključenja ostalih institucija metrološkog sistema. Izabran je novi predsednik Društva metrologa Srbije,  prof. dr Siniša Delčev sa Građevinskog fakulteta iz Subotice, kao i novo članstvo Upravnog odbora ovog društva.

Tokom tri dana Kongresa učesnici su imali priliku da doprinesu radu sledećih sekcija: Električna merenja IMEKO TC4, Merenje dimenzionih veličina IMEKO TC14, Merenje pritiska i vakuuma IMEKO TC16, Merenje parametara okoline IMEKO TC19, Merenje energije i srodnih veličina IMEKO TC20 i dr. Po prvi put organizovan je i rad sekcije Merenja u biologiji i medicini – IMEKO TC13 koja je izazvala veliko interesovanje kod učesnika Kongresa. Organizovan je i okrugli sto sa temom “Digitalizacija i digitalni sertifikat”, na kome je Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični napon i struju u Direkciji, predstavila koncept digitalnog sertifikata, a Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije i komunikaciju u Direkciji, projekat „Proizvod info“ koji treba da predstavlja jedinstvenu kontakt tačku u oblasti tehničkih uslova za proizvode, odnosno digitalnu platformu infrastrukture kvaliteta.

U okviru sekcija Merenje sile, mase, obrtnog momenta i gravitacije IMEKO TC3  i Temperature i srodnih veličina IMEKO TC 12 predstavljeni su radovi iz Direkcije:

- Metode diseminacije jedinice mase - Dragan Pantić, Boris Laštro, Predrag Đurić

- Direkcija za mere i dragocene metale u međunarodnom poređenju etaloniranja etalonskih termoparova - Slavica Simić, Vladan Stepanović, Svetlana Stanisavljević

Više o Kongresu metrologa 2022 na linku http://www.drustvometrologa.org/km2022.php

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2022#sigProIdafcf1d3ff5

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 112/22 od 12. oktobra 2022. godine objavljen je Pravilnik o načinu postupanja sa predmetima od dragocenih metala u okviru nadzora. Ovaj pravilnik stupa na snagu 20. oktobra 2022. godine.

Preuzeto sa: https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/1068/pravilnik-o-nacinu-postupanja-sa-predmetima-od-dragocenih-metala-u-okviru-nadzora-.html

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 112/22 od 12. oktobra 2022. godine objavljen je Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala. Ovaj pravilnik stupa na snagu 20. oktobra 2022. godine.

Preuzeto sa:https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/1071/pravilnik-o-tehnickim-i-drugim-zahtevima-u-pogledu-izrade-predmeta-od-dragocenih-metala-.html

Tokom 11. i 12. oktobra 2022. godine hibridno je održan sedmi sastanak direktora predstavnika nacionalnih metroloških instituta u okviru Radne grupe za jačanje kapaciteta za poslove metrologije Evropske regionalne metrološke organizacije - EURAMET Board of Directors Working Group for Capacity Building (u daljem tekstu: BoD WGCB). Cilj ove radne grupe je da podrži viziju koherentne, efikasne, održive i integrisane evropske metrološke mreže, da identifikuje i predlaže mere za izgradnju i unapređenje kapaciteta svih članova EURAMET, posebno za nove i male nacionalne metrološke institute i imenovane institute, kao i da podiže svest o razvoju metrologije i infrastrukture kvaliteta svih zemalja članica.
Tokom sastanka, kojim je predsedavao gospodin Pol Heterington, izloženi su noviteti u radu EURAMET, predstavljene su značajne informacije o postojećim programima za jačanje kapaciteta metrološke infrastrukture kao i iskustva iz dosadašnje prakse, i prezentovana je nova platforma za ,,e-learning”. Prisutni predstavnici nacionalnih metroloških instituta prezentovali su novitete i realizovane razvojne aktivnosti u periodu od prethodnog sastanka. Takođe, razmotren je i plan aktivnosti jačanja kapaciteta u predstojećem periodu na osnovu prethodno utvrđenih potreba.
Direkciju za mere i dragocene metale, na sastanku su predstavljali Nikola Petrović, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije i Tamara Đekić, izvršilac na poslovima kvaliteta.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični električni napon i struju u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (EURAMET TC-EM) koji je održan 5. i 6. oktobra 2022. godine hibridno.

Organizator sastanka bio je Bugarski institut za metrologiju (BIM). Sastanak je održan u Sofiji uz učešće 45 predstavnika nacionalnih metroloških instituta, a sastanku je prisustvovalo 20 učesnika uživo i 25 učesnika putem video linka.

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku su bile o aktuelnim projektima za razvoj digitalnih sertifikata, izradi vodiča za etaloniranje, aktivnostima u okviru EURAMET Capacity Building, sa akcentom na  platformu za transfer znanja (e-learning) postavljenoj na sajtu BIPM.

Kao jedna od važnih tema istaklo se unapređenje postupka objavljivanja mogućnosti merenja i etaloniranja (CMC) u međunarodno priznatoj bazi (KCDB BIPM), kao i rezultati tekućih i završenih ključnih poređenja.

Predsedavajući svih podkomiteta u okviru Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam prezentovali su aktivnosti o planiranim i aktuelnim istraživačkim programima (EPM) i Evropskim metrološkim mrežama (EMN), kao i rezultate završenih EMPIR projekata. U okviru podkomiteta za snagu i energiju istaknuti su veoma važni projekti vezani za pametne mreže (EMN SEG), kao i projekti čija će tema biti metrološka infrastruktura i zakonski metrološki okvir za stanice za punjače električnih vozila.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, Predrag Selaković i Radomir Ivanović, metrolozi u Grupi za zapreminu i protok, su od 27. do 29. septembra 2022. godine bili učesnici WELMEC radne grupe za mernu opremu za tečnosti koje nisu voda (WELMEC WG10). Sastanak je održan on-line. Sastanku je prisustvovalo oko 25 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih tela (NoBo) iz većine evropskih zemalja.

Zadatak WELMEC WG 10 je da učestvuje u donošenju Direktive za merila (MID) i da priprema vodiče u oblasti merenja merne opreme za tečnosti koje nisu voda, kojima se utvrđuju metode za primenu direktive, koja se primenjuje u Evropskoj uniji.

U nadležnosti WELMEC WG 10 je takođe i donošenje vodiča u oblasti merne opreme / mernih sistema za tečnosti koje nisu voda a čiji zahtevi nisu propisani u Direktivi za merila (MID) već u međunarodnim preporukama OIML (OIML R81, OIML R80, OIML R105, OIML R139).

Više informacija na:

https://www.welmec.org/working-groups/working-group-10

https://www.welmec.org/guides-and-publications/guides

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, 6. septembra 2022. godine učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog potkomiteta za gustinu i viskoznost (EURAMET TC-M, SC-DV), koji je održan hibridno.

Organizator i domaćin sastanka bio je RISE (Research Institute of Sweden) Švedska, a održan je u mestu Boras u sklopu godišnjeg sastanka Tehničkog komiteta za masu i srodne veličine, EURAMET TS-M. Sastanku je prisustvovalo 25 učesnika putem video linka, kao i preko 20 učesnika uživo, eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.

Strana 1 od 3
No Internet Connection