Uz zahteve koji se podnose Direkciji za mere i dragocene metale potrebno je priložiti dokaze o uplati administrativne takse.

Podaci za uplatu:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Administrativna taksa
Iznos: prema donjoj tabeli
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023).

Iznosi uplata za administrativne takse prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 , 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispr, 50/18, 95/18 i 38/19 – usklađeni dinarski iznosi, 86/19 i 90/19- ispr, 98/20 –usklađeni dinarski iznosi, 144/20,62/21 – usklađeni dinarski iznosi, 138/22 i 54/23 –usklađeni dinarski iznosi)

 

Spisi i radnje Iznos Tarifni broj
[dinara]
Zahtev 380,00 Tarifni broj 1
Žalba 560,00 Tarifni broj 6 
Rešenje 660,00 Tarifni broj 9
Zahtev za etaloniranje 380,00 + [380,00 x (broj uverenja)] Tarifni broj 1
Tarifni broj 11
Zahtev za odobrenje tipa 380,00 Tarifni broj 1
+380,00 Tarifni broj 11
Zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 3.580,00 Tarifni broj 95
Rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 17.930,00 Tarifni broj 95
Za korišćenje kapaciteta Direkcije nadležne za mere i dragocene metale u vezi sa poslovima overavanja od strane ovlašćenih tela godišnje 5.970,00 Tarifni broj 95
Zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 3.580,00 Tarifni broj 95
Rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 5.970,00 Tarifni broj 95
Zahtev za izmenu rešenja za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanje merila 3.580,00 Tarifni broj 95
Rešenje o izmeni rešenja za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 5.970,00 Tarifni broj 95
Zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine i imenovanje nosioca nacionalnog etalona 3.580,00 Tarifni broj 95
Odluka koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine i imenovanje nosioca nacionalnog etalona 17.930,00 Tarifni broj 95
Polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila 10.050,00 Tarifni broj 95
Polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila - dopunski i ponovni ispit 6.580,00 Tarifni broj 95
Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu 1.910,00 Tarifni broj 2
Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom 15.500,00 Tarifni broj 2

Za sprovođenje overavanja merila i druge radnje koje obavlja Direkcija nadležna za mere i dragocene metale u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

Spisi i radnje Iznos Tarifni broj
[dinara]
Za sprovođenje overavanja merila dužine:    
(1) za merila dužine opšte namene:    
merni lenjiri, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima 470,00 Tarifni broj 95
merne trake sa ili bez viska 960,00 Tarifni broj 95
za mašine za merenje dužine žice i kabla 1.430,00 Tarifni broj 95
za automatska merila nivoa tečnosti 2.990,00 Tarifni broj 95
2) Za sprovođenje overavanja merila zapremine tečnosti i gasa:    
(1) za merila zapremine tečnosti:    
ugostiteljske posude i merne boce (100 kom.) 600,00 Tarifni broj 95
cisterne do 20 m³ zapremine 7.180,00 Tarifni broj 95
cisterne preko 20 m³ zapremine 9.580,00 Tarifni broj 95
rezervoari do 5 m³ zapremine 11.960,00 Tarifni broj 95
rezervoari od 6 m³ do 50 m³ zapremine 23.930,00 Tarifni broj 95
rezervoari od 51 m³ do 100 m³ zapremine 47.850,00 Tarifni broj 95
rezervoari od 101 m³ do 500 m³ zapremine 71.780,00 Tarifni broj 95
rezervoari od 501 m³ do 1.000 m³ zapremine 107.660,00 Tarifni broj 95
rezervoari preko 1.000 m³ 167.470,00 Tarifni broj 95
mlekomeri 960,00 Tarifni broj 95
laktofrizi 3.580,00 Tarifni broj 95
(2) za vodomere za hladnu vodu    
do 10 m³ /h 360,00 Tarifni broj 95
od 11 m³ /h do 50 m³ /h 470,00 Tarifni broj 95
od 51 m³ /h do 100 m³ /h 730,00 Tarifni broj 95
od 101 m³ /h do 200 m³ /h 1.200,00 Tarifni broj 95
od 201 m³ /h do 500 m³ /h 2.990,00 Tarifni broj 95
preko 500 m³ /h 4.190,00 Tarifni broj 95
(3) za vodomere za toplu vodu    
do 10 m³ /h 530,00 Tarifni broj 95
od 11 m³ /h do 50 m³ /h 730,00 Tarifni broj 95
od 51 m³ /h do 100 m³ /h 1.080,00 Tarifni broj 95
od 101 m³ /h do 200 m³ /h 1.800,00 Tarifni broj 95
od 201 m³ /h do 500 m³ /h 4.550,00 Tarifni broj 95
preko 500 m³ /h 6.340,00 Tarifni broj 95
(4) za merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda    
uređaji za točenje goriva koji nije tečni naftni gas - sprave, po točionom mestu 2.040,00 Tarifni broj 95
uređaji za točenje tečnog naftnog gasa pod pritiskom, po točionom mestu 5.740,00 Tarifni broj 95
merni sistemi na cevovodima 11.960,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za mleko 9.580,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za pivo i druga penušava pića 9.580,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za utovar/istovar brodova i železničkih i drumskih cisterni 17.930,00 Tarifni broj 95
merni sistemi na drumskim cisternama za tečnosti niske viskoznosti (manje od 20 mPa•s) 9.580,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za dopunu vazduhoplova gorivom 11.960,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na temperaturi jednakoj ili više od - 10 °C 10.000 11.960,00 Tarifni broj 95
merni sistemi koji obično pripadaju klasi 0,3 ili 0,5, ali se koriste za tečnosti: čija je temperatura niža od - 10 °C ili viša od 50 °C, čija je dinamička viskoznost viša od 1.000 mPa•s i čiji zapreminski maksimalni protok nije veći od 20 l/h 11.960,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za tečni ugljen-dioskid 9.580,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na temperaturi nižoj od - 10 °C (osim kriogenih tečnosti) 11.960,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za kriogene tečnosti (temperature niže od - 153 °C) 14.350,00 Tarifni broj 95
merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila po točionom mestu 5.740,00 Tarifni broj 95
(5) za merila za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda    
protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja 10.160,00 Tarifni broj 95
protočna merila zapremine za razne tečnosti sa neposrednim merenjem zapremine 9.580,00 Tarifni broj 95
(6) merni sistemi za statičko merenje količine tečnosti koje nisu voda 9.580,00 Tarifni broj 95
(7) za gasomere - gasomeri sa mehovima do 10 m³ /h 600,00 Tarifni broj 95
gasomeri sa mehovima preko 10 m³ /h 1.200,00 Tarifni broj 95
gasomeri sa rotacionim klipovima do G - 160 2.390,00 Tarifni broj 95
gasomeri sa rotacionim klipovima preko G - 160 3.580,00 Tarifni broj 95
gasomeri sa turbinom do G - 160 2.390,00 Tarifni broj 95
gasomeri sa turbinom od G - 250 do G - 650 3.580,00 Tarifni broj 95
gasomeri sa turbinom od G - 1.000 do G - 2.500 5.970,00 Tarifni broj 95
gasomeri sa turbinom od G - 4.000 do G - 6.500 11.960,00 Tarifni broj 95
ultrazvučni gasomeri do 10 m³ /h 3.580,00 Tarifni broj 95
uređaji za konverziju zapremine prema temperaturi 1.200,00 Tarifni broj 95
uređaji za konverziju zapremine prema temperaturi i pritisku 2.390,00 Tarifni broj 95
za merne blende 9.580,00 Tarifni broj 95
za sprovođenje overavanja merila mase:    
(1) za tegove:    
klase tačnosti M2 140,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti M1 do 50 kg 200,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti M1 preko 50 kg 960,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti F2 430,00 Tarifni broj 95
(2) za neautomatske vage:    
klase tačnosti (I) 2.880,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti (II) 2.040,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti (III) i (IIII) do 20 kg 1.310,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti (III) i (IIII) od 21 kg do 500 kg 2.040,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti (III) i (IIII) od 501 kg do 5.000 kg 4.070,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti (III) i (IIII) od 5.001 kg do 20.000 kg 6.930,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti (III) i (IIII) od 20.001 kg do 50.000 kg 10.280,00 Tarifni broj 95
klase tačnosti (III) i (IIII) preko 50.000 kg 20.690,00 Tarifni broj 95
(3) za automatske vage    
za pojedinačno merenje 7.770,00 Tarifni broj 95
dozirne do 50 kg 5.140,00 Tarifni broj 95
dozirne od 51 kg do 500 kg 7.770,00 Tarifni broj 95
dozirne preko 500 kg 10.760,00 Tarifni broj 95
sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja do 50 kg 5.140,00 Tarifni broj 95
sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja od 51 kg do 500 kg 7.770,00 Tarifni broj 95
sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja preko 500 kg 10.760,00 Tarifni broj 95
sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja (vage na traci) 12.680,00 Tarifni broj 95
za merenje mase šinskih vozila u pokretu 20.690,00 Tarifni broj 95
za merenje mase drumskih vozila u pokretu 20.690,00 Tarifni broj 95
4) za sprovođenje overavanja merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila 7.180,00 Tarifni broj 95
5) za sprovođenje overavanja merila pritiska:    
mehanički 730,00 Tarifni broj 95
(2) manometri za merenje krvnog pritiska    
elektronski 730,00 Tarifni broj 95
(3) manometri za merenje pritiska u pneumaticima 730,00 Tarifni broj 95
6) za sprovođenje overavanja merila gustine    
(1) areometri 1.200,00 Tarifni broj 95
(2) areometri specijalne namene 1.200,00 Tarifni broj 95
(3) elektronska merila gustine tečnosti 3.460,00 Tarifni broj 95
7) za sprovođenje overavanja merila koncentracije (sadržaja)    
(1) alkoholometri 1.200,00 Tarifni broj 95
(2) refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga 3.460,00 Tarifni broj 95
(3) etilometri 780,00 Tarifni broj 95
(4) analizatori izduvnih gasova 1.550,00 Tarifni broj 95
(5) vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica 5.140,00 Tarifni broj 95
(6) analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu 5.140,00 Tarifni broj 95
8) za sprovođenje overavanja merila temperature:    
(1) medicinski termometri    
stakleni 300,00 Tarifni broj 95
(2) medicinski termometri    
električni 470,00 Tarifni broj 95
9) za sprovođenje overavanja merila električnih veličina:    
(1) strujni merni transformatori nazivni napon do 3,6 kV 690,00 Tarifni broj 95
(2) strujni merni transformatori nazivni napon preko 3,6 kV po opsegu 1.920,00 Tarifni broj 95
(3) naponski merni transformatori po opsegu 1.920,00 Tarifni broj 95
(4) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - monofazno brojilo 240,00 Tarifni broj 95
(5) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - trofazno brojilo 360,00 Tarifni broj 95
(6) indukciona brojila klase tačnosti B, 0,5 i 1 - trofazno brojilo 960,00 Tarifni broj 95
(7) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - monofazno brojilo 240,00 Tarifni broj 95
(8) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - trofazno brojilo 510,00 Tarifni broj 95
(9) elektronska brojila klase tačnosti B i 1 - monofazno brojilo 410,00 Tarifni broj 95
(10) elektronska brojila klase tačnosti B i 1 - trofazno brojilo 600,00 Tarifni broj 95
(11) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S - monofazno brojilo 600,00 Tarifni broj 95
(12) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S - trofazno brojilo 1.310,00 Tarifni broj 95
(13) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 2.390,00 Tarifni broj 95
(14) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti B i 1 i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 1.080,00 Tarifni broj 95
(15) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti A i 2, i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 600,00 Tarifni broj 95
10) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti jonizujućih zračenja    
(1) dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja 4.780,00 Tarifni broj 95
(2) detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštite životne sredine 4.780,00 Tarifni broj 95
11) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti fotometrije i radiometrije:    
(1) uređaji za proveru velikog i oborenog svetala na vozilu (regloskopi) 5.970,00 Tarifni broj 95
(2) opacimetri 5.970,00 Tarifni broj 95
12) za sprovođenje overavanja merila specijalnih namena    
(1) taksimetri 1.200,00 Tarifni broj 95
(2) merila brzine vozila u saobraćaju 15.550,00 Tarifni broj 95
(3) merila toplotne energije u kompletu 4.780,00 Tarifni broj 95
(4) merila toplotne energije - kombinovano merilo - senzor protoka 2.390,00 Tarifni broj 95
(5) merila toplotne energije - kombinovano merilo - računska jedinica 1.200,00 Tarifni broj 95
(6) merila toplotne energije - kombinovano merilo - par temperaturnih senzora 1.200,00 Tarifni broj 95
Za sprovođenje sertifikovanja referentnih materijala - rastvor etanola u vodi, u bocama zapremine 1 l 1.680,00 Tarifni broj 95
Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale na godišnjem nivou 5.970,00 Tarifni broj 95
Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale po svakom broju 2.010,00 Tarifni broj 95
Za žigove u obliku nalepnice po komadu 140,00 Tarifni broj 95
Za korišćenje žigova za ovlašćena tela po komadu na godišnjem nivou 5.970,00 Tarifni broj 95
Za sprovođenje: metrološke ekspertize, ispitivanja i odobrenja tipa merila, ocene usaglašenosti za merila i neautomatske vage, ispitivanja, vanredna ispitivanja, odnosno ocena usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda, vanrednog pregleda merila u upotrebi, overavanja na osnovu rezultata iz uverenja o etaloniranju izdatih od strane akreditovanih laboratorija, etaloniranja, ispitivanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja, etaloniranja referentnih materijala, utvrđivanja ispunjenosti uslova proizvođača merila za ocenjivanje usaglašenosti sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje, utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcijskih karakteristika fiskalne kase, terminala za daljinsko očitavanje i softverske aplikacije, overavanja drugih vrsta merila koja nisu navedena u ovom tarifnom broju, distribucije vremena, obuka i pružanja stručne pomoći, drugih poslova iz oblasti metrologije, taksa se plaća po započetom punom času 2.010,00 Tarifni broj 95

NAPOMENA:
Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja umanjuju se za:
1) 20% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije nisu manje od 200 komada;
2) 30% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije su veće od 500 komada ili ako je postupak overavanja automatizovan.
Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po jednom osnovu.
Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja uvećavaju se:
1) 100% ako podnosilac zahteva traži da Direkcija nadležna za mere i dragocene metale izda uverenje o overavanju merila sa rezultatima merenja ili sa podacima koje on naznači;
2) za vreme čekanja državnog službenika Direkcije nadležne za mere i dragocene metale ako podnosilac zahteva za overavanje merila nije pripremio merilo za overavanje, odnosno nije obezbedio potreban broj radnika ili opremu za overavanje, a državni službenik Direkcije izađe po pozivu na mesto overavanja merila, po satu čekanja 2.010,00
3) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 500 dinara, a overavanje merila se obavlja u službenim prostorijama Direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od 600,00
4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 1.680 dinara, a overavanje se vrši van službenih prostorija Direkcije nadležne za mere i dragocene metale, u sedištu direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno u sedištu područne jedinice Direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od 2.010,00
5) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 5.000 dinara, a overavanje merila se obavlja van službenih prostorija Direkcije nadležne za mere i dragocene metale, van sedišta Direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno van sedišta područne jedinice Direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od 5.970,00
6) 50% iznosa takse za overavanje merila koja imaju periodično overavanje u slučaju prvog overavanja;
7) 100% ako se pri ponovnom overavanju merila utvrdi da je istekao rok važnosti žiga, odnosno uverenja o overavanju merila, ili je žig uklonjen bez znanja Direkcije;
8) 2.800 dinara za uverenje o overavanju merila koje se overava, a za koje metrološkim uputstvom ili uverenjem o odobrenju tipa nije propisano obavezno izdavanje uverenja.
Ako se poslovi overavanja merila, metrološke ekspertize, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca i drugi poslovi koje obavlja direkcija vrše van sedišta direkcije, odnosno van sedišta područne jedinice direkcije, taksa za sprovođenje tih poslova povećava se za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.
Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
U slučaju da je konačni iznos takse veći od procenjenog, podnosilac zahteva dužan je da razliku uplati u roku od sedam dana od dana završetka posla. Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast predmeta od dragocenih metala:

Spisi i radnje Iznos Tarifni broj
[dinara]
Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača i rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika 8.610,00 Tarifni broj 104
Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala i rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika 1.800,00 Tarifni broj 104
Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika 14.350,00 Tarifni broj 104
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva 1.800,00 Tarifni broj 104
Za ispitivanje i žigosanje predmeta od zlata:    
(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g 60,00 Tarifni broj 104
(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase 10,00 Tarifni broj 104
Za ispitivanje i žigosanje predmeta od srebra:    
(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g 10,00 Tarifni broj 104
(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g do 15 g 20,00 20,00 Tarifni broj 104
(3) za svaki pojedinačni predmet mase od 15 g i preko 15 g za svaki gram mase 10,00 Tarifni broj 104
Za ispitivanje i žigosanje predmeta od platine:    
(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g 90,00 Tarifni broj 104
(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase 20,00 Tarifni broj 104
Za ispitivanje i žigosanje predmeta od paladijuma:    
(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g 90,00 Tarifni broj 104
(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase 20,00 Tarifni broj 104
XRF ispitivanje sastava i finoće, za svaki pojedinačni predmet, odnosno uzorak, bez obzira na masu 410,00 Tarifni broj 104
Za označavanje predmeta međunarodnim žigom 120,00 Tarifni broj 104
Za označavanje predmeta drugim dodatnim oznakama 20,00 Tarifni broj 104
Za sliku državnih žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala 2.010,00 Tarifni broj 104
Za izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće 1.430,00 Tarifni broj 104
Za vršenje kvantitativne hemijske analize zlata, vršenje kvantitativne hemijske analize srebra, vršenje kvantitativne hemijske analize platine, vršenje kvantitativne hemijske analize paladijuma, ispitivanje predmeta čija finoća ne ispunjava ni najnižu propisanu finoću, kao i za ispitivanje predmeta od nedragocenih metala, ispitivanje predmeta čija finoća ne odgovara oznaci finoće kojom je taj predmet označen, veštačenje radi utvrđivanja finoće predmeta od dragocenih metala koja se može potvrditi odgovarajućim žigosanjem, odnosno da li je proizveden u Republici Srbiji i ukoliko jeste utvrđivanje proizvođača, izdavanje izveštaja o ispitivanju, po započetom času 2.010,00 Tarifni broj 104

NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala umanjuje se za:
1) 20% ako se predmeti ispituju i žigošu u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika;
2) 10% ako se ispitivanje vrši primenom metode uzimanja uzorka, i to za predmete od dragocenih metala iz iste serije koja nije manja od 200 komada;
3) 10% ako proizvođač predmeta obezbedi pomoćno osoblje za žigosanje ispitanih predmeta od dragocenih metala.
Taksa iz ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po jednom osnovu.
Taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala uvećava se:
1) za 100% za predmete za koje je prilikom vršenja nadzora naloženo otklanjanje nepravilnosti;
2) za 50% za predmete za koje se izdaje uverenje o potvrđivanju stepena finoće;
3) ako zaposleni u direkciji nadležnoj za mere i dragocene metale koji obavlja ispitivanje i žigosanje provede u čekanju da se predmet, odnosno materijal ili oprema za ispitivanje i žigosanje pripreme, a ispitivanje i žigosanje se obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, po njihovom pozivu, taksa iz ovog tarifnog broja se uvećava po broju časova čekanja za 2.010,00 dinara
4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova ispitivanja i žigosanja manja od 500 dinara, a obavlja se u službenim prostorijama direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od 600,00 dinara.
Ukoliko se poslovi u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala vrše van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale taksa se povećava za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika.
Ako je predmet izrađen od delova različitih dragocenih metala, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta se plaća prema njegovoj ukupnoj masi u skladu sa stavom 1. tač. 5)-8) ovog tarifnog broja, i to za predmet od dragocenog metala čija je masa najviše zastupljena.
Ako je u predmet od dragocenog metala ugrađen deo od dragog kamena, bisera ili drugog materijala koji nije metal, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta plaća se prema njegovoj ukupnoj masi.
Svaki započeti gram mase svakog predmeta smatra se kao ceo gram.
Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.


Prosečne cene usluga

Prosečna vrednost naplaćenih naknada za usluge u 2022. godini
Prikazani iznosi su informativnog karaktera.

Usluga odobrenja tipa / sertifikacija

Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
automatska vaga 70.000,00
neautomatska vaga 52.500,00
vodomer 52.500,00
gasomer 52.500,00
uređaj za konverziju zapremine 52.500,00
merni sistemi za tečnosti koje nisu voda 87.500,00
brojilo električne energije 70.000,00
merilo toplotne energije 52.500,00
automatsko merilo nivoa tečnosti 96.250,00
merilo brzine vozila u saobraćaju 175.000,00
merilo za merenje sile kočenja kod motornih vozila 96.250,00
opacimetar 105.000,00

Usluga verifikacije merila po komadu 

Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merna letva 875,00
gasomer 400,00
vodomer 300,00
merni sistem za tečnosti koje nisu voda 35.000,00
automatska vaga 24.500,00
merilo toplotne energije 2.625,00

Usluga overavanja merila po komadu

Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merilo brzine vozila u saobraćaju 13.510,00
medicinski termometar 410,00
refraktometar koji se koristi u prometu roba i usluga 3.540,00
alkoholometar 1.040,00
areometar 1.040,00
automatska vaga 6.750,00
merni sistem za tečnosti koje nisu voda 8.320,00
rezervoari od 10.390,00 do  145.500,00
automatsko merilo novoa tečnosti 2.600,00
merna letva 410,00
merna traka 830,00
mašine za merenje žice i kabla 1.240,00
merilo gustine tečnosti (elektronski denzitometar) 3.010,00
merni sistem za komprimovana gasovita goriva (CNG) 4.990,00
transformatori 1.670,00

Usluga vanrednog pregleda merila u upotrebi po komadu

Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merilo električne energije 3.500,00
gasomer 3.500,00
vodomer 3.400,00

Usluga metrološke ekspertize merila po komadu

Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merilo električne energije 56.000,00
gasomer 56.000,00
vodomer 56.000,00

Usluga kvantitavne hemijske analize dragocenih metala

Vrsta metala Prosečna cena u dinarima
srebro 5.250,00
zlato 5.250,00

Usluga međulaboratorijskog poređenja po merilu: 35.000,00 din

 
No Internet Connection