Poslovi i zadaci

 • Laboratorija za električnu energiju ostvaruje, održava i unapređuje etalone električne energije.
 • Laboratorija za električnu energiju se stara o nacionalnom etalonu jedinice električne energije – komparatoru, klase tačnosti 0,003.

Poseduje osim nacionalnog i druge etalone električne energije, klase tačnosti od 0,01 do 0,02.
Nacionalni etalon za električnu energiju je komparator sa opsegom aktivne (reaktivne) električne energije od 0,4 Ws (vars) do 4800000 Ws (vars) sa pridruženom mernom nesigurnošću od 40 Wh/VAh (varh/VAh) do 200 Wh/VAh (varh/VAh).

LzaEE01

Sledivost u oblasti električne energije se ostvaruje preko etalona koji se etalonira u Nacionalnom metrološkom institutu, (RTV) Nemačka. Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs) za električnu energiju objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.

Akt o akreditaciji za brojila električne energije

 • U skladu sa obimom akreditacije vrši se ispitivanje jednofaznih i trofaznih brojila aktivne i reaktivne električne energije svih klasa tačnosti.

Serifikati o akreditaciji kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova ispitivanja brojila aktivne i reaktivne električne energije, u skladu sa serijom standarda SRPS EN 50470-2:2009, SRPS EN 50470-3:2009, SRPS EN 62053-11:2008, SRPS EN 62053-21:2008, SRPS EN 62053-22:2008 i SRPS EN 62053-23:2008.

OzaEV05 OzaEV06

 

Projekti

 • PT šema, etaloniranje brojila električne energije, Protokol - PT-E-VEE-1-2013.
 • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical field of
 • electrical energy, Peer: Zoran Šofranac, MSc. (04 and 05 December 2012).
 • Bilateralno poređenje, Etaloniranje brojila alektrične energije, Protokol RT-E-VEE-1-2012, DMDM 2012.
 • Akreditacija od strane ESYD Grčka i ATS Srbija iz oblasti ispitivanja brojila električne enegrije, 2011.
 • ELF-5 Bilateral comparison - Calibration of energy meter between EIM, Greece and DMDM, Serbia, 2010.
 • CARDS 2006 PT 3 Electrical energy ‘’Intercomparison with static meter for active energy class 0,5S'', proficiency testing in accordance with IEC 62053-22:2003, (15.04.2008. to 29.04.2008.)
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC
 • transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)

LZEE04

ELF-5 Comparison of energy meter between EIM, Greece and DMDM, Serbia.


Kontakt

Rukovodilac Grupe za električne veličine
Rade Dereta, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 408
mobilni: +381 66 860 4089
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog

Metrolog za električne veličine
dr Dušan Matijašević, dipl.inž.
telefon: +381 11 20 24 408
mobilni: +381 66 860 4025
faks: +381 11 21 81 668
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za električne veličine
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection