Misija Direkcije za mere i dragocene metale
Misija DMDM, kao vodeće metrološke institucije u Srbiji, je da razvija i osigura primenu odgovarajuće infrastrukture merenja koja obezbeđuje tačna, pouzdana i poštena merenja čija je svrha doprinos prosperitetu, unapređenju kvaliteta života građana i povećanju konkurentnosti privrede.

Vizija Direkcije za mere i dragocene metale
Naša vizija je da DMDM bude prepoznatljiva, vodeća i međunarodno priznata nacionalna metrološka institucija u regionu koja obezbeđuje sve potrebne metrološke usluge u Srbiji i učestvuje u razvojnim i inovativnim projektima u svim oblastima merenja kojima se unapređuju društveni život, privreda i održivi razvoj.

No Internet Connection