Uređenje prometa predmeta od dragocenih metala u Srbiji počinje krajem devetnaestog veka.
Odredbe o finoći i kontroli izrađevina od zlata i srebra unosile su se, prema prilikama tadašnjeg vremena, najpre u razne naredbe, dekrete i druge regulative stručnih udruženja, a kasnije su regulisane zakonodavnim putem, odnosno posebnim zakonom.
Prvi Zakon o kontrolisanju čistoće zlata i srebra doneo je Milan prvi Obrenović, kralj Srbije 17. juna 1882.godine. Tada je propisano da:

"Zlato i srebro u polugama, šipkama, satovima, posuđu, nakitu, žicama, i od njih izrađenim stvarima, kao što su kitke, rese, širiti, gajtani itd., jednom reči sve zlatne i srebrne stvari stavljaju se pod kontrolu državnu, koju će vršiti sreske finansijske uprave kao kontrolna nadleštva."

Takođe su određene:

  • čistoće za zlato : 18 karata ili 750/1000 i 14 karata ili 583/1000;
  • čistoće za srebro: 800/1000 i 750/1000;
  • dozvoljene tolerancije čistoće: za zlato 3/1000, a za srebro 5/1000;
  • način obeležavanja (znak proizvođača, znak čistoće, znak kontrolnog nadleštva, znak za uvezene predmete);
  • obaveza proizvođača i prodavaca da pre početka rada dostave kontrolnoj vlasti svoju adresu;
  • pravo kontrolora na nadzor;
  • kazne za ne poštovanje zakona.

Na osnovu navedenog zakona, te 1882. godine, pojavili su se i prvi srpski žigovi. Postojala su po dva velika i dva mala žiga za izrađevine od zlata i srebra, a prema zakonom propisanim finoćama, kao i po jedan za uvezene predmete od zlata i srebra. Ovi žigovi koristili su se u periodu od 1882. do 1919. godine.

 dm01        dm02

 Nadležnost Ministarstva finansija za poslove kontrole mera i izrađevina od zlata i srebra prenosi se 1883. god. na Ministarstvo narodne privrede Kraljevine Srbije, u čijoj nadležnosti ostaje do 1919. god.Uredbom o organizaciji Ministarstva Trgovine i Industrije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (²Službene novine², br.4/1919), u Odeljenju za unutrašnju trgovinu, osnovan je Odsek za mere i ispitivanje dragocenih metala, koji je upravljao Službom kontrole mera i dragocenih metala. Ovom uredbom nadležnost je preneta sa Ministarstva finansija na Ministarstvo Trgovine i Industrije. U periodu od 1919 do 1933. označavale su se velikim i malim žigovima dve finoće za zlato i tri finoće za srebro, kao i po dve finoće za inostrano zlato i srebro.

 dm03            dm04 

Služba kontrole mera i dragocenih metala reorganizovana je 1928. god. u Središnu upravu za mere i dragocene metale sa sedištem u Beogradu. Uprava je ustanovljena pod Ministarstvom Trgovine i Industrije, a kao područni organi Središne uprave za mere i dragocene metale, ustanovljene su Kontrole mera i dragocenih metala. Broj nadleštva, njihova sedišta, uređenje, određivao je Ministar Trgovine i Industrije. Ove 1928. godine, 16. maja, Kralj Aleksandar donosi Zakon o kontrolisanju čistoće izrađevina od zlata , srebra i platine. Može se reći da ovaj zakon objektivno predstavlja osnov i suštinu svih kasnije donetih zakona.

No Internet Connection