Jedinice i nazivi čija je upotreba dozvoljena samo u specifičnim oblastima

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Vrednost
 jačina optičkih sistema dioptrija   1 dioptrija = 1 m-1
 masa dragog kamenja karat   1 karat = 2  10-4 kg
 površina zemljišta ar
hektar
a
ha
1 a = 100 m2
1 ha = 10m2
 dužinska masa tekstilnog vlakna i konca teks tex 1 tex = 10-6 kg • m-1
 krvni pritisak i pritisak drugih telesnih tečnosti milimetar živinog stuba mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
 površina efektivnog preseka barn b 1 b = 10-28 m2

Predmeci i njihove oznake, navedeni u tabeli u tački 1. podtačka 1.3. ovog priloga, mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama i oznakama iz tabele navedene u tački 2. podtačka 2.1. ovog priloga,izuzev jedinice milimetar živinog stuba i njene oznake.

Jedinice definisane na osnovu SI jedinica ali nisu ni njihovi decimalni umnošci ni delovi

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Vrednost
 Ugao u ravni obrt*   1 obrt = 2π rad
grad, gon gon 1 gon = (π/200)  rad
stepen (ugaoni) o 1o = (π/180) rad
minuta** (ugaona) ' 1' = (π/10 800) rad
sekunda (ugaona) '' 1'' = (π/64 800) rad
 Vreme minuta** min 1 min = 60 s
sat, čas h 1 h = 3 600 s
dan d 1 d = 86 400 s
* Međunarodna oznaka ne postoji.  
**Dozvoljena je upotreba i naziva ,,minut,,

Predmeci navedeni u tabeli u tački 1. podtačka 1.3. ovog priloga jedino se mogu upotrebljavati uz nazive ,,grad" i ,,gon" i oznaku ,,gon".

Jedinice koje se koriste sa SI jedinicama, a čije su vrednosti u SI jedinicama dobijene eksperimentalno

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Definicija
 energija elektronvolt eV Elektronvolt je kinetička energija koju primi elektron pri prolazu kroz polje potencijalne razlike od 1 V u vakuumu.
 masa unificirana jedinica atomske mase u Unificirana jedinica atomske mase jednaka je 1/12 mase atoma 12C

Predmeci i njihove oznake, navedeni u tabeli u tački 1. podtačka 1.3. ovog priloga, mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama i oznakama iz tabele navedene u tački 2. podtačka 2.3. ovog priloga.

No Internet Connection