OzaEV

Električna merenja imaju veliki značaj u skoro svim oblastima istraživanja i razvoja, industrijskih aktivnosti, kvaliteta života i okoline. Neelektrične veličine se transformišu, obrađuju, čuvaju i prenose električnim putem. Zato, merenja električnih veličina imaju ključnu ulogu u metrologiji. Prva električna merenja u oblasti metrologije na teritoriji Republike Srbije izvedena su u drugoj polovini XX veka.

POSLOVI I ZADACI
Grupa za električne veličine odgovorna je za praktičnu realizaciju jedne od sedam osnovnih jedinica SI sistema: ampera – jedinice za električnu struju. Grupa se bavi istraživanjem i razvojem etalona jedinica osnovnih i izvedenih veličina; razvojem i primenom novih metoda prenošenja vrednosti jedinica; usavršavanjem i poboljšavanjem metroloških svojstava postojećih etalona i metoda; obezbeđivanjem i održavanjem sledivosti i metroloških svojstava nacionalnih i referentnih etalona; obezbeđivanjem priznavanja i potvrđivanja mogućnosti merenja i etaloniranja u okviru Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju (MRA); pripremom metroloških propisa za merila koja podležu obavezi ispitivanja tipa i overavanja i metrološkom ekspertizom.
U domenu naučne, industrijske i zakonske metrologije, Grupa za električne veličine sprovodi etaloniranje etalona iz oblasti električnih veličina, kao i ispitivanje merila u svrhu ispitivanja tipa merila i ocenu usaglašenosti merila za potrebe svih korisnika, među kojima su najčešće akreditovane laboratorije, proizvođači merila i naučno istraživačke institucije.
Poslovi u Grupi pokriveni su integrisanim menadžmentom kvaliteta, a odvijaju se u skladu sa svim relevantnim tehničkim standardima
Grupa za električne veličine poseduje nacionalne etalone za jednosmerni električni napon, naizmenični električni napon (AC-DC transfer), električnu otpornost, električnu snagu, električnu energiju, odnos transformacije naizmenične električne struje i naizmeničnog električnog napona. Pri Evropskom udruženju nacionalnih metroloških instituta – EURAMET, aktivno učestvuje u radu tri tehnička komiteta i četiri podkomiteta:
• Tehnički komitet za elektricitet i magnetizam (TC-EM)
• Tehnički komitet za interdisciplinarnu metrologiju (TC-IM)
• Tehnički podkomitet za niske frekvencije (SC Low Frequency)
• Tehnički podkomitet za kvantnu metrologiju (SC DC and Quantum Metrology)
• Tehnički podkomitet za snagu i energiju (SC Power and Energy)
• Tehnički podkomitet za radiofrekvenciju i mikrotalasnu tehniku (SC Radiofrequency and Microwave)

Laboratorije:


AKT O AKREDITACIJI (Laboratorija za električnu energiju)

U skladu sa obimom akreditacije vrši se ispitivanje jednofaznih i trofaznih brojila aktivne i reaktivne električne energije svih klasa tačnosti.
Serifikati o akreditaciji kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova ispitivanja brojila aktivne i reaktivne električne energije, u skladu sa serijom standarda SRPS EN 50470-2:2009, SRPS EN 50470-3:2009, SRPS EN 62053-11:2008, SRPS EN 62053-21:2008, SRPS EN 62053-22:2008 i SRPS EN 62053-23:2008.

OzaEV05 OzaEV06

Projekti
Električne veličine:

  • PT šema, etaloniranje brojila električne energije, Protokol - PT-E-VEE-1-2013.
  • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical field of electrical energy, Peer: Zoran Šofranac, MSc. (04 and 05 December 2012).
  • Bilateralno poređenje, Etaloniranje brojila alektrične energije, Protokol RT-E-VEE-1-2012, DMDM 2012.
  • Akreditacija od strane ESYD Grčka i ATS Srbija iz oblasti ispitivanja brojila električne enegrije, 2011.
  • ELF-5 Bilateral comparison - Calibration of energy meter between EIM, Greece and DMDM, Serbia, 2010.
  • CARDS 2006 PT 3 Electrical energy ‘’Intercomparison with static meter for active energy class 0,5S'', proficiency testing in accordance with IEC 62053-22:2003, (15.04.2008. to 29.04.2008.)
  • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)

OzaEVVF03

  • Realization of automatization in Laboratory of AC voltage and AC current in DMDM via Labview Software within the scope of the project ,,Support of the Quality Infrastructure in Serbia” – PTB Project Nr 95089 / BMZ Nr 2013. 2189.2, 2016;
  • PTB Project Nr 2017. 2113.3, Technical Cooperation with DMDM – Serbia, 2019

 

Stručni radovi
Električne veličine:

 


Kontakt

Rukovodilac Grupe za električne veličine
Rade Dereta, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 408
mobilni: +381 66 860 4089
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolozi:
Metrolog za električnu otpornost
Marina Pavićević, dipl.inž.
telefon: +381 11 20 24 401
mobilni: +381 66 860 4106
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog za naizmenični napon i struju
Jasmina Lazarević, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 401
mobilni: +381 66 860 4095
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog za električne veličine
dr Dušan Matijašević, dipl.inž.
telefon: +381 11 20 24 408
mobilni: +381 66 860 4025
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za električne veličine
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection