Poslovi i zadaci

 • Ostvarivanje, održavanje i prenošenje vrednosti jedinice električne otpornosti
 • Etaloniranje referentnih etalona električne otpornosti:
  - etalon-otpornika
  - dekada električne otpornosti
  - ommetara (multimetara)
  - kalibratora električne otpornosti
  - mostova električne otpornosti.

Nacionalni etalon jedinice električne otpornosti je grupni etalon koji čine četiri etalon otpornika Tomasovog tipa nazivne vrednosti 1 Ω čija se vrednost određuje na osnovu povremenog poređenja sa međunarodnom etalonom u Međunarodnom birou za tegove i mere (BIPM).

LZEO03

Međusobno poređenje etalon otpornika u grupi, kao i prenošenje vrednosti jedinice električne otpornosti,u opsegu od 0,0001 Ω do 10 kΩ vrši se pomoću komparatorskog mosta jednosmerne struje. U sastavu mernog sistema nalazi se skener i ekstender sa spoljašnjim izvorom napajanja do 100 A. Etalon otpornici su, radi održavanja konstantne temperature etaloniranja, smešteni u termostatirano uljno kupatilo. Referentna temperatura je 23 °C. Temperatura u Laboratoriji, smeštenoj u Faradejevom kavezu, održava se neprekidno na (23 ± 1) °C.

LZEO01

U opsegu merenja električne otpornosti od 100 kΩ do 1 GΩ koristi se most za merenje velikih otpornosti sa izvorom napajanja do 100 V.

LZEO04

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs) za električnu otpornost objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.

Projekti

 • PT šema, Etaloniranje DCACR, Protokol - PT-E-DCACR-1-2014.
 • Bilateralno poređenje: Etaloniranje digitalnih multimetara, Protokol RT-E-DMM-2-2011, DMDM 2011.
 • PT šema, Etaloniranje digitalnih multimetara, Protokol RT-E-DMM-1-2010, DMDM 2010.
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
 • Euromet key comparison EUROMET.EM-K10, “100 Ω Standard Resistor”, 2004.

Uporedna analiza mernih nesigurnosti
Direkcija za mere i dragocene metale (na slici obeležena kao ZMDM) je učestvovala u oktobru 2004. godine u ključnom poređenju EUROMET.EM K-10 «Etalon otpornik 100 Ω». U tabeli su dati merna nesigurnost dobijena merenjem, ekvivalentnost prema izveštaju (Draft B2) koordinatora projekta (PTB, Nemačka) i merna nesigurnost objavljena u bazi podataka BIPM. Rezultatima poređenja je potvrđena ekvivalentnost.

Merna nesigurnost dobijena merenjem, k=2 Ekvivalentnost prema izveštaju PTB , k=2 Merna nesigurnost objavljena u bazi podataka BIPM, k=2
1,84 × 10-6 1,22 × 10-6

2 × 10-6

LZEO02

Razlike u odnosu na referentnu vrednost poređenja. Sve razlike su izražene sa 10-9.


Kontakt

Rukovodilac Grupe za električne veličine
Rade Dereta, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 408
mobilni: +381 66 860 4089
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog

Metrolog za električnu otpornost
Marina Pavićević, dipl.inž.
telefon: +381 11 20 24 405
mobilni: +381 66 860 4106
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za električne veličine
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection