Metarska konvencija je potpisana 20. maja 1875. godine. Konvencijom je ustanovljen Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) čiji je zadatak da obezbedi svetsko jedinstvo mera, da uspostavlja i čuva međunarodne etalone, da vrši poređenja nacionalnih i međunarodnih etalona, da osigurava koordinaciju u metodama merenja i da vrši i koordinira istraživanja u vezi sa fizičkim konstantama koje imaju udela u ostvarivanju etalona. Kneževina Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji 30. oktobra 1879. godine. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obaveze da uvodi Međunarodni sistem jedinica (SI), da ostvaruje nacionalne etalone u skladu sa definicijama koje utvrđuje Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ Konvencije, da periodično poredi srpske etalone sa međunarodnim etalonima koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere. Republika Srbija nastavlja svoje izvorno članstvo u Metarskoj konvenciji od 1879. godine. Oktobra 1999. godine, potpisan je Aranžman o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti (CIPM MRA). Savezni zavod za mere i dragocene metale, kao nacionalni metrološki institut države članice Metarske konvencije, potpisao je 5. decembra 2002. godine Aranžman o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti (CIPM MRA).

No Internet Connection