Direktor DMDM Čedomir BelićMetrologija, nauka o merenjima, prisutna je u svim oblastima ljudskog delovanja, naročito pri merenjima u javnom interesu, u oblasti zaštite zdravlja, opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, privredi i transportu.

Metrologija u Srbiji ima dugu tradiciju. Zakonom o merama od 1. decembra 1873. godine uveden je decimalni metarski sistem mera, obrazovano je Odeljenje mera pri Ministarstvu finansija Kneževine Srbije sa zadatkom da se stara o kontroli mera i poređenju pramera, a 1879. godine Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji.

Direkcija za mere i dragocene metale, organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, obavlja poslove koji se odnose na: upotrebu zakonskih mernih jedinica, razvoj, ostvarivanje proglašavanje i usavršavanje etalona Republike Srbije, obezbeđenje metrološke sledivosti, ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, sprovođenje metrološkog nadzora, ocenjivanje usaglašenosti merila, izradu metroloških propisa, obezbeđenje metroloških informacija, distribuciju vremena i druge poslove iz oblasti metrologije.
Misija Direkcije, kao vodeće metrološke institucije u Srbiji, je da razvija i osigura primenu odgovarajuće infrastrukture merenja koja obezbeđuje tačna, pouzdana i poštena merenja čija je svrha doprinos prosperitetu, unapređenju kvaliteta života građana i povećanju konkurentnosti naše privrede.

Čedomir Belić, direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Srbija

No Internet Connection