Poslovi i zadaci

U laboratoriji se vrši etaloniranje:
- laboratorijskih merila od stakla (pipeta sa jednom mernom crtom, tikvica sa jednom mernom crtom, bireta, graduisanih pipeta i graduisanih mernih cilindara),
- uređaja zapremine sa klipom (pipeta sa klipom, bireta sa klipom i dispenzera),
- piknometara i
- mernih posuda od stakla
gravimetrijskom metodom za potrebe hemijskih, analitičkih, farmaceutskih laboratorija i uvoznika merila i etalona zapremine tečnosti.

LzaMZ010 LzaMZ02

LzaMZ03

Mogućnosti etaloniranja (CMCs)

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs) iz oblasti zapremine tečnosti objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) kao što je objavljeno na internet adresi: https://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/RS/M_RS.pdf

Projekti

• EURAMET 1004, "Bilateral comparison of a 500 ml micropipette". Pilot laboratorija: IPQ, Portugalija, 2007.
• EURAMET. E1159 - “Volume calibration of micropipettes”. Pilot laboratorija: Force, Danska i IPQ, Portugalija, 2011.
• EURAMET.FF.M.S8 (EURAMET 1297), „Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask“. Pilot laboratorija: DMDM, Srbija, 2015.
• PT šema iz oblasti merenja zapremine tečnosti, „ETALONIRANjE PIKNOMETRA NAZIVNE ZAPREMINE 50 mL i TIKVICE SA JEDNOM MERNOM CRTOM NAZIVNE ZAPREMINE 500 mL GRAVIMETRIJSKOM METODOM“.
• Oznaka PT šeme: PT-Z-PiT-1-2014, DMDM, pilot laboratorija, 2015.
• EURAMET.M.FF-K4.2.2014 (EURAMET 1322) „Volume comparison at 100 µL – Calibration of micropipettes“, Pilot labiratorija: IPQ, Portugalija., 2016.
• PT šema iz oblasti merenja zapremine tečnosti, „ETALONIRANjE PIPETE SA KLIPOM NAZIVNE ZAPREMINE 100 µL GRAVIMETRIJSKOM METODOM“, Oznaka PT šeme: PT-Z-PK-2-2016. Pilot laboratorija DMDM, Srbija, 2017.
• PT šema iz oblasti merenja zapremine tečnosti, „ETALONIRANjE ETALON MERNE POSUDE OD STAKLA NAZIVNE ZAPREMINE 5 L GRAVIMETRIJSKOM METODOM“, Oznaka PT šeme: PT-Z-1-2018, Pilot laboratorija DMDM, Srbija, 2018.

LzaMZ04

 LzaMZ05

LzaMZ06

 


Kontakt

Rukovodilac Grupe za zapreminu i protok
Ljiljana Mićić, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 423
mobilni: +381 66 8604 098
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog
Radomir Ivanović, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 443
mobilni: +381 66 8604 159
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog
Predrag Selaković, dipl. fiz.
telefon: +381 11 20 24 423
faks: +381 11 21 81 668
mobilni: +381 66 8604 105
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za zapreminu i protok
Mike Alasa 14
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection