Poslovi i zadaci
U Grupi za sertifikaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: uspostavljanje, primenu, održavanje i unapređenje sistema sertifikovanja; ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima; analiziranje rezultata ispitivanja tipa merila; donošenje odluke o odobrenju tipa; sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom; pripremu sertifikata i uverenja o odobrenju tipa merila; vođenje evidencije izdatih sertifikata i uverenja o odobrenju tipa; praćenje međunarodnih i evropskih propisa iz ove oblasti; pokretanje izrade i izmene propisa koji se odnose na zahteve za sertifikaciju i odobrenje tipa i predlaganje odgovarajućih rešenja; učestvovanje u radu međunarodnih i evropskih metroloških organizacija u vezi sa pitanjima iz delokruga Grupe; saradnju sa drugim organima, privrednim subjektima i javnim službama; poslove koji se odnose na sistem upravljanja kvalitetom Direkcije, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.


Kontakt

Rukovodilac:
Dušan Stajić
telefon: 011 20 24 479
faks: 011 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvršilac:
Vesna Kekić
telefon: 011 20 24 462
faks: 011 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvršilac:
Marina Radojević
telefon: 011 20 24 483
faks: 011 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa

Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za sertifikaciju
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection