Zakonska merna jedinica je jedinica čija je upotreba propisana Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe (“Službeni glasnik RS”, broj 132/2021). Zakonske merne jedinice u Republici Srbiji su:

  1. merne jedinice međunarodnog sistema jedinica (SI), osnovne i izvedene jedinice,
  2. decimalni umnošci i delovi jedinica (SI),
  3. druge jedinice navedene u Uredbi,
  4. kombinovane merne jedinice.

Pravila upotrebe i pisanja mernih jedinica i fizičkih veličina propisana su Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016) i Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe („Službeni glasnik RS”, broj 132/2021) a dokumentovana u standardima SRPS ISO 31 i SRPS ISO 1000.

No Internet Connection