Законска мерна јединица је јединица чија је употреба прописана Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе (“Службени гласник РС”, број 132/2021).

Законске мерне јединице у Републици Србији су:

  1. мерне јединице међународног система јединица (SI), основне и изведене јединице,
  2. децимални умношци и делови јединица (SI),
  3. друге јединице наведене у Уредби,
  4. комбиноване мерне јединице.

Правила употребе и писања мерних јединица и физичких величина прописана су Законом о метрологији („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе („Службени гласник РС”, број 132/2021) а документована у стандардима SRPS ISO 31 и SRPS ISO 1000.

No Internet Connection