Poslovi i zadaci

ZvukSl1

U laboratoriji za akustiku ostvaruju se, čuvaju i održavaju nacionalni etaloni zvučnog pritiska, prenose se vrednosti nacionalnih etalona na etalone nižeg ranga i izvode etaloniranja merila nivoa zvuka.
Nacionalni etaloni zvučnog pritiska ostvareni su preko dve garniture od po tri laboratorijska etalon mikrofona tipa LS1P i LS2P (prema IEC 61094-1). Sledivost se postiže primarnom apsolutnom recipročnom metodom etaloniranja na pritisak ovih etalona (prema IEC 61094-2) i preko međunarodnih interkomparacija.
Mogućnosti etaloniranja
Mogućnosti etaloniranja laboratorije su:

Predmet etaloniranja Veličina koja se meri Merni opseg Metoda Merna nesigurnost (k=2) [dB]
Laboratorijski etalon mikrofon LS1P (prema IEC61094-1) Osetljivost na pritisak dB (re 1V/Pa) 31.5Hz – 12.5kHz Primarna recipročna metoda prema IEC61094-2 sa 2 akustička sprežnika 0.08 do 0.43
Laboratorijski etalon mikrofon LS2aP (prema IEC61094-1) Osetljivost na pritisak dB (re 1V/Pa) 31.5Hz – 25kHz Primarna recipročna metoda prema IEC61094-2 sa 2 akustička sprežnika 0.085 do 0.46
Radni etalon mikrofon WS2P, WS2F, WS2D (prema IEC61094-4) Osetljivost na pritisak dB (re 1V/Pa) 31.5Hz – 20kHz Metoda poređenja prema IEC61094-5 0.3
Radni etalon mikrofon WS1P, WS2P, WS1F, WS2F, WS1D, WS2D (prema IEC61094-4) Osetljivost na pritisak dB (re 1V/Pa) 31.5Hz – 25kHz Metoda elektrostatičkog aktuatora prema IEC61094-6 0.3
Merilo nivoa zvuka Nivo zvučnog pritiska 94/124dB (re 20μPa) 1kHz/250Hz Metoda poređenja, korišćenjem multifunkcijskog akustičkog kalibratora 0.6
Merilo nivoa zvuka Nivo zvučnog pritiska (re 20μPa) 31.5Hz - 25kHz Prema IEC 61672 ili IEC 60651 0.8

Projekti i mogućnosti merenja i etaloniranja (CMC)
EURAMET.AUV.A-S1 Pressure reciprocity calibration of LS1P and LS2aP microphones EURAMET project no 1049: Knowledge transfer in acoustic metrology Collaboration: consultation
EURAMET project no 1126: Comparison of pressure reciprocity calibration of microphones among CENAM (MX), DANIAmet-DFM (DK), DMDM (RS), and INM (RO) Collaboration: comparison

Mogućnosti merenja i etaloniranja laboratorije (CMC) mogu se naći u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere Appendix C of the KCDB

Metode etaloniranja

  1. Primarna apsolutna recipročna metoda etaloniranja laboratorijskih etalon mikrofona (LS1P, LS2P), prema IEC 61094-2 (Edition 2.0, 2000-07);
  2. Etaloniranje zvučnog pritiska radnih etalon mikrofona (WS1P, WS2P) metodom poređenja, prema IEC 61094-5 (Edition 1.0, 2001-10);
  3. Određivanje frekvencijske karakteristike mikrofona metodom elektrostatičkog aktuatora, prema IEC 61094-6 (Edition 1.0, 2004-11).

ZvukSl2a ZvukSl3

Metrološka sledivost
Laboratorija za akustiku Direkcije poseduje primarne (nacionalne) etalone zvučnog pritiska, koji se etaloniraju apsolutnom recipročnom metodom. Sva merila zvuka i etaloni zvučnog pritiska sledivi su do ovih primarnih etalona, kroz neprekidni lanac etaloniranja, koji je ostvaren u Laboratoriji za akustiku Direkcije.

Osiguranje sledivosti etalona zvučnog pritiska postiže se učestvovanjem u Euramet ključnim poređenjima ili Euramet bilateralnim poređenjima.


Kontakt
Šef Odseka
Slobodan Zelenika, dipl.fiz.
telefon: 011 20 24 421
mobilni: (+381) (66) 8604 131
faks: 011 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Odsek za dimenzione, optičke veličine i akustiku
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection