Direkcija za mere i dragocene metale obavlja sledeće poslove:
 • stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji;
 • razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava, usavršava etalone Republike Srbije;
 • usklađuje i nadzire rad imenovanih nosilaca nacionalnih etalona;
 • obezbeđuje metrološku sledivost;
 • istraživanje i razvoj u oblasti metrologije;
 • sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, radi provere ispunjenosti metroloških zahteva;
 • predstavlja Republiku Srbiju u Međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, obezbeđuje izvršavanje obaveza koje prolaze iz članstva u tim organizacijama, i uspostvlja saradnju u oblasti metrologije;
 • vrši metrološki nadzor;
 • ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila;
 • nadzire rad ovlašćenih tela;
 • ocenjivanja usaglašenosti merila;
 • odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije;
 • obavlja poslove metrološke ekspertize;
 • priprema strategiju i propise iz oblasti metrologije;
 • vodi registar merila koja podležu zakonskoj kontroli i druge propisane evidencije;
 • obezbeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo;
 • distribucije vremena;
 • pruža stručnu pomoć i vrši obuke za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • bavi se izdavačkom delatnošću;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti metrologije u skladu sa zakonom;
 • određuje rešenjem znak proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala;
 • vodi evidenciju znakova proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala, kao i registar otkupljivača predmeta od dragocenih metala;
 • vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala;
 • vrši ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura;
 • vrši nadzor u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;
 • sarađuje sa drugim nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu pomoć iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;
 • priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;
 • odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;
 • predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala.
No Internet Connection