Vesti

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaji za točenje goriva, objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 96/23 od 2. novembra 2023. godine, koji je stupio na snagu 10. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za točenje goriva (u daljem tekstu: uređaj za točenje goriva), zahtevi koje uređaj za točenje goriva mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za uređaj za točenje goriva.

Dana 9. novembra 2023. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je novu mogućnost etaloniranja i merenja (CMC) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti hemije, podoblasti organskih analiza, u bazi podataka КCDB 2.0.
Po prvi put objavljene su merne mogućnosti etaloniranja rastvora etanola u vodi, masenog udela od 0,1 mg/g do 8 mg/g.
Više informacija u vezi CMC iz oblasti hemije možete naći u BIPM bazi КCDB .

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProIdadc6e31df8

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti akustike, podoblast merni mikrofoni:

1. Etaloniranje mernih mikrofona
Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 15. decembra. 2023. godine.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, sa učesnicama usaglasiti tehnički protokol međulaboratorijskog poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Laboratorije učesnice biće u obavezi da transportuju artefakt do naredne laboratorije učesnice međulaboratorijskog poređenja o sopstvenom trošku i u skladu sa unapred dogovorenim rasporedom iz tehničkog protokola međulaboratorijskog poređenja.
Za učešće u međulaboratorijskom poređenju, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, plaća se republička administrativna taksa, i to:

- taksa za zahtev u iznosu od 380,00 dinara. Dokaz o uplati ove takse dostavlja se uz zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju;
- taksa za međulaboratorijsko poređenje, po radnom satu, u ukupnom iznosu od 40200,00 dinara. Ova taksa se plaća nakon podnošenja zahteva, na osnovu naloga za uplatu koji dostavlja DMDM.
Navedeni iznosi mogu biti izmenjeni u slučaju izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/23 od 27. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 4. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja automatskih vaga sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja, zahtevi koje vaga mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vage.

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda-uređaji za točenje AdBlu objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93/23 od 27. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 4. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda-uređaja za točenje AdBlue, zahtevi koje uređaj za točenje AdBlue mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za uređaj za točenje AdBlue.

Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 90/23 od 24. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 1. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja vodomera koji su predviđeni za merenje zapremine čiste, hladne ili zagrejane vode za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, zahtevi koje vodomeri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vodomere.

 

Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 90/23 od 24. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 1. novembra 2023. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja neautomatskih vaga, zahtevi koje neautomatska vaga mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za neautomatske vage.

 

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06) letnje računanje vremena u 2023. godini se završava u nedelju, 29. oktobra 2023. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

 

Medije

Ministarstvo privrede u periodu od 20. oktobra do 10. novembra.2023. godine, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o predmetima od dragocenih metala
Ministarstvo privrede poziva državne organe,stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.
Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede putem elektronske pošte na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., kao i poštom na adresu Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, Кneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o predmetima od dragocenih metala”.

 

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, aktivno je učestvovala 19. oktobra 2023. godine na sastanku Potkomiteta za zapreminu tečnosti EURAMET Tehničkog komiteta za protok (EURAMET TC-F), koji je održan putem video-konferencije.
Organizator sastanka bila je predsedavajuća Potkomiteta za zapreminu tečnosti EURAMET TC-F Elsa Batista, a sastanak je održan uz prisustvo 20 eminentnih stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).
Na sastanku su prezentovani statusi tekućih i završenih ključnih i dopunskih poređenja kao i plan predviđenih međunarodnih poređenja.

Revizija vodiča EURAMET cg 21 „Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method“ je završena i očekuje se objavljivanje početkom 2024. godine, kada je planirano i da se započne sa revizijom vodiča EURAMET cg 19 „Guidelines on the Determination of Uncertainty in Gravimetric Volume Calibration“.

Ljiljana Mićić je u svojstvu koordinatora EURAMET projekta 1533 – Comparison of piston operated volumetric instruments, prezentovala informacije o dopunskom poređenju u kome učestvuje 14 nacionalnih metroloških instituta.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProIdc0af7a9f6d

Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), u utorak 17. oktobra 2023. godine, bila je domaćin studentima Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tom prilikom, studenti su upoznati sa značajem metrologije, kao nauke o merenjima, koja je prisutna u svim oblastima ljudskog delovanja, značajem i načinom obezbeđenja metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa, kao i dugom tradicijom metrologije u Srbiji. Кroz promotivni film prezentovan je značaj i uloga DMDM, kao nacionalne metrološke institucije, njene nadležnosti, poslovi i zadaci u oblasti metrologije.

Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija za metrologiju u hemiji, termometriju, velike i male zapremine, kao i laboratorije za kontrolu predmeta od dragocenih metala.

Tokom posete laboratorijama studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima merenja i etaloniranja DMDM, međunarodnim EMPIR projektima u kojima DMDM učestvuje, kao i ostalim poslovima koje obavlja kao nacionalni metrološki institut.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId4efea0c002

Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (vaga sa košem) objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 87/23 i stupa na snagu 21. oktobra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (u daljem tekstu: vaga sa košem), zahtevi koje vaga sa košem mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vage sa košem.

Pravilnik o overavanju taksimetara objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 19. oktobra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja taksimetara ugrađenih u taksi vozila, zahtevi koje taksimetar mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za taksimetre.

 

Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 19. oktobra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja materijalizovanih mera dužine – merila dužine opšte namene, zahtevi koje mere dužine moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

 

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika, šef Odseka za dužinu, optičke veličine i akustiku, 9. i 10. oktobra 2023. godine prisustvovao je sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za dužinu (EURAMET TC-L), koji je održan hibridno.

Organizator i domaćin sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Finske, MIKES, a sastanak je održan u Helsinkiju.

Sastanku je prisustvovalo više od 50 eminentnih stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja, uključujući goste iz drugih regionalnih metroloških organizacija (RMO) kao što su Saudijska Arabija i Australija.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId23a070e6c5

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nepokretnim rezervoarima objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 85/23 od 6. oktobra 2023. godine i stupa na snagu 14. oktobra 2023. godine.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, u periodu od 25. do 29. septembra 2023. godine, prisustvovala je obuci za akreditaciju referentnih materijala prema standardu  ISO 17034:2016, koja je održana u Palati Srbija, u Beogradu.

Obuku su držale kolege iz Grčke: dr Ioannis Sitaras, direktor odeljenja za akreditaciju laboratorija u grčkom akreditacionom telu (ESYD) i dr Harris Alexopoulos, menadžer Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane.  

Glavni cilj ove ekspertske misije za ATS bio je pružanje obuke tehničkim ekspertima, ocenjivačima i zaposlenima ATS-a u vezi sa zahtevima standarda ISO 17034:2016 - opšti zahtevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala i pružanje saveta u vezi sa primenom zakonodavstva EU u oblasti proizvođača referentnih materijala i drugih relevantnih dokumenata. 

U interesu Republike Srbije je da dobije akreditovane proizvođače referentnih materijala čija će se kompetentnost potvrditi u postupku akreditacije. 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId16f0c87af9

Vlada Republike Srbije je na 82. sednici, održanoj dana 28. septembra 2023. godine, donela Rešenje o postavljenju Čedomira Belića, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale, na položaj direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede, na pet godina.

Vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), Čedomir Belić i direktorka Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: IMBiH), mr Milica Ristović Krstić, dana 21. septembra 2023. godine, potpisali su Memorandum o saradnji između DMDM i IMBiH. Na ovaj način simbolično je obeležen nastavak već uspešne saradnje, na obostrano zadovoljstvo potpisnika.

Sporazum predstavlja solidan okvir za unapređenje tehničke saradnje između DMDM i IMBIH u oblasti naučne, industrijske i zakonske metrologije, ali i u srodnim oblastima i disciplinama, te kao takav ima za cilj da podrži ekonomsku i tehničko-tehnološku saradnju, kao i slobodan protok roba i usluga.

Potpisnici će zajedno raditi na razvoju kapaciteta metroloških infrastruktura i razmenjivati ​​informacije i iskustva o usklađivanju tehničkih propisa koji se odnose na metrologiju sa pravnim tekovinama EU i nacionalnim zakonodavstvom.

Poseban naglasak je stavljen na unapređenje sistema kvaliteta oba metrološka instituta i njihovih laboratorija, učešće u važnim međulaboratorijskim poređenjima, pripremu i razvoj procedura za upis CMC u bazu podataka KCDB BIPM, razmenu znanja, organizaciju obuka i radionica, kao i realizaciju istraživačkih projekata.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId5f183bad54

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok i Predrag Selaković, metrolog u Grupi za zapreminu i protok, 26. i 27. septembra 2023. godine učestvovali su u radu WELMEC radne grupe za mernu opremu za tečnosti koje nisu voda (WELMEC WG10).
Sastanak ove radne grupe je održan onlajn, korišćenjem internet aplikacije MS Teams.
Sastanku je prisustvovalo oko 30 eminentnih stručnjaka iz većine evropskih zemalja, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI), imenovanih tela (NoBo) i predstavnika proizvođača (CECOD).
Na sastanku je razmatran predlog dopune evropske direktive 2014/32/EU (MID) sa novom vrstom mernih sistema za komprimovane gasove (vodonik i drugi komprimovani gasovi).
Кonačni predlozi izmena i dopuna evropske direktive 2014/32/EU (MID) sa obrazloženjima su dostavljeni Кomitetu evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (WELMEC).
Razmatrani su i predlozi za izmenu i dopunu WELMEC vodiča koji su u nadležnosti WELMEC WG 10.
Planirano je da se sledeći godišnji sastanak WELMEC WG 10 održi u septembru 2024. godine.

Više informacija na:

https://www.welmec.org/working-groups/working-group-10
https://www.welmec.org/guides-and-publications/guides

Strana 1 od 3
No Internet Connection