Vesti

ponedeljak, 15 novembar 2021

Obuka iz oblasti mase

U Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) 10. novembra 2021. godine organizovana je obuka u oblasti merila mase.

Obuku su održali Dragan Pantić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak i Boris Laštro, metrolog za pritisak – koordinator.

Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dela u vezi sa postavkama metode ispitivanja elektronskih mernih i pokaznih uređaja u skladu sa smernicama datim u WELMEC 2.1 (Guide for Testing Indicators (Non-automatic Weighing Instruments). Obuci su prisustvovali metrolozi iz Nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine: Haris Memić, Azmir Alić i Ešef Dević, kao i  Ivan Panić iz DMDM.

Ujedno, na obuci su razmenjena dosadašnja iskustva u ovoj oblasti.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId5997156754

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični električni napon i struju u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju i kontakt osoba TC-EM učestvovala je 20. i 21. oktobra 2021. u radu  EURAMET Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (EURAMET TC-EM) koji je održan putem video konferencije.

Organizator sastanka bio je EURAMET, uz učešće 39 stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).

Prezentovane su aktivnosti svih potkomiteta koji pripadaju Tehničkom komitetu za elektricitet i magnetizam, statusi aktuelnih i planiranih istraživačkih programa, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN). Predstavljeni su i projekti vezani za sledivost i izradu vodiča za etaloniranje, rezultati tekućih i završenih ključnih poređenja, kao i planovi za dopunska poređenja.

U prezentaciji o aktivnostima EURAMET Capacity Building predstavljen je deo vezan za transfer znanja, a predstavljena je i platforma za obuke na daljinu koja postoji na sajtu BIPM-a. Plan je da se platforma stalno unapređuje i da pruža mogućnost za konstantne obuke iz različitih oblasti metrologije.

U postupku resertifikacije, Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), još jednom je uspešno potvrdila usaglašenost integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.

Tokom ove provere, postojeći obim sertifikacije proširen je tako da obuhvata: etaloniranje/ispitivanje mernih sredstava; odobrenje tipa merila/sertifikaciju merila; overavanje i prvu verifikaiciju merila; razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije, uključujući i merne metode; ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika i zastupnika predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o upisu u registar otkupljivača predmeta od dragocenih metala; nadzor nad merilima i upotrebom mernih jedinica; nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela za overavanje merila; nadzor nad predmetima od dragocenih metala; zaduživanje/razduživanje ovlašćenih tela državnim žigovima; vanredni pregled merila u upotrebi; ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila; ocenjivanje usaglašenosti na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje i ocenjivanje usaglašenosti na osnovu pojedinačne verifikacije merila.

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta obuhvata sledeće lokacije: sedište Direkcije u Beogradu, Odsek za metrološku inspekciju Beograd, Odsek za metrološku inspekciju Kruševac, Grupu za metrološku inspekciju Niš, Grupu za metrološku inspekciju Novi Sad, Grupu za metrološku inspekciju Subotica i Grupu za metrološku inspekciju Zrenjanin.

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br.20/06) letnje računanje vremena u 2021. godini se završava u nedelju, 31. oktobra 2021. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 m, 00 s računa kao 2 h, 00 m, 00 s.

Medije

Dana 2. septembra 2021. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je nove mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti pritiska u bazi podataka KCDB 2.0 na osnovu značajnih rezultata ostvarenih u međunarodnim poređenjima EURAMET.M.P-S18 i EURAMET.M.P-S13. Po prvi put objavljena je merna mogućnost etaloniranja svih vrsta etalona i merila pritiska u opsegu od 10 MPa do 100 MPa. Više informacija u vezi CMC iz oblasti pritiska možete pronaći u bazi KCDB, BIPM.
Predstavnici Biroa za metrologiju iz Severne Makedonije, Bianka Mangutova Stoilkovska, rukovodilac kvaliteta i laboratorije za masu i Mihajlo Miškovski, rukovodilac Odeljenja za ljudske resurse, dana 21. septembra 2021. godine posetili su Direkciju za mere i dragocene metale.
Stručna poseta obuhvatila je razmenu iskustva iz oblasti zakonske metrologije, metrologije fizičkih veličina mase i pritiska.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId97849b52fc
U Direkciji za mere i dragocene metale 21. septembra 2021. godine održana je interna obuka za zaposlene u Odseku za overavanje merila. Tema obuke je bila: Korišćenje portala za unos evidencije o overnim merilima.
Obuku je održala Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije i komunikaciju.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProIde591daff83

Rešenjem Vlade Republike Srbije broj 119-8282/2021. od 9. septembra 2021. godine Zoran Damnjanović postavljen je za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale - Sektor za kontrolu i nadzor.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, aktivno je učestvovala, od 31. avgusta do 2. septembra 2021. godine na EURAMET Tehničkom komitetu za protok (EURAMET TC-F), kao i na sastancima potkomiteta za protok gasa, protok tečnosti, brzinu fluida i zapreminu tečnosti, koji su održani putem video-konferencije.

Organizator sastanka bio je EURAMET, a održan je uz prisustvo 78 eminentnih stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz 29 zemalja.

Na sastanku su prezentovani statusi aktuelnih istraživačkih programa, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN) kao i aktivnosti u vezi sa CIPM MRA. Prezentovani su rezultati tekućih i završenih ključnih i dopunskih poređenja, kao i plan predviđenih međunarodnih poređenja.

Ljiljana Mićić je na sastanku potkomiteta za zapreminu tečnosti, u svojstvu koordinatora EURAMET projekta 1533 – Comparison of piston operated volumetric instruments, prezentovala informacije o dopunskom poređenju koje je u planu da se realizuje u narednom periodu između jedanaest NMI.

U periodu od 16. do 20. avgusta 2021. godine u Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) organizovana je petodnevna obuka u oblasti akustike, podoblast zvuk u vazduhu, u okviru projekta „Support to the Quality Infrastructure in Serbia” koju sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB).

Obuku, koja je bila zasnovana na razmeni dosadašnjeg iskustva u ovoj podoblasti, održali su Marin Čuškov, kontakt osoba za oblast akustike u EURAMET-u ispred Bugarskog nacionalnog metrološkog instituta (BIM) i Boris Mihajlov, generalni menadžer akreditovane laboratorije za akustiku i generalni zastupnik B&K (Brüel & Kjær ) za Bugarsku. Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dela u vezi sa principima merenja, mernim neisigurnostima, postavkama metode merenja u DMDM, kao i softverskim rešenjem za prikupljanje i obradu mernih rezultata.

Obuci su prisustvovali metrolozi iz DMDM: Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, Gordana Stefanović, metrolog za akustiku, hrapvost i oblike i Nebojša Stanković, metrolog za dužine. Svi učesnici obuke izrazili su zadovoljstvo, kako zbog dobijenih informacija, tako i zbog dobre i efikasne organizacije obuke u DMDM.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId0db050d864

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Nikola Petrović, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za razvoj metrologije, Boban Zarkov iz Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, Dragan Pantić iz Grupe za masu, silu i pritisak, Nikola Božović iz Odseka za električne veličine, vreme i frekvenciju i Predrag Selaković iz Grupe za zapreminu i protok 13. jula i 10. i 11. avgusta 2021. godine, prisustvovali su seminaru pod nazivom „Primena standarda za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) sa demonstracijom ispitivanja imunosti u laboratorijama“.

Seminar je održan u Akcionarskom društvu za ispitivanje kvaliteta ,,Kvalitetˮ a.d. Niš.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId8ea10c392c

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Marina Pavićević, metrolog za električnu otpornost i Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični električni napon i struju u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju prisustvovale su od 2. do 3. juna 2021. godine EURAMET potkomitetu Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam: DC & Quantum Metrology.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocenene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju učestvovala je 14. i 15. juna 2021. godine u radu EURAMET podkomiteta Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (Subcommittee Low Frequency) koji je održan putem video veze.

Organizator sastanka bio je EURAMET, a održan je uz prisustvo 42 eminentna stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) iz različitih zemalja sveta.

Na sastanku su prezentovani razvojni projekti vezani za nove tehnologije, posebno Josephsonovog etalon za primenu u oblasti naizmeničnog električnog napona, kao i rezultati tekućih i završenih EMPIR projekata.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, učestvovala je na 37. Generalnoj skupštini EURACHEM-a, čiji je domaćin bila Češka, a skupština je održana on-line.

EURACHEM predstavnja mrežu organizacija u Evropi, čiji je cilj uspostavljanje sistema za međunarodnu sledivost hemijskih merenja i promociju dobre laboratorijske prakse. Predstavnik Srbije u EURACHEM-u, kao punopravnog člana, je Direkcija za mere i dragocene metale.

Skupštini EURACHEM-a prisustvovalo je 49 članova, a izvršen je izbor novih članova na upravnim mestima u organizaciji, predstavljene su aktivnosti u 2020. godini, objavljeni dokumenti i predstavnici zemalja članica su prezentovali svoje nacionalne izveštaje za proteklu godinu.

Više informacija na linku: https://www.eurachem.org/.

Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) obeležila je Svetski dan metrologije 20. maja 2021. godine. Tim povodom, održana je online konferencija na temu ,,Merenja u zdravstvu''.

Svetski dan metrologije obeležava se povodom godišnjice potpisivanja Metarske konvencije, kojom je 1875. godine uspostavljen okvir za međunarodnu saradnju u oblasti metrologije za industrijsku, trgovinsku i društvenu primenu. Kao potpisnik Metarske konvencije od 1879. godine, Srbija već pune 142 godine primenjuje Međunarodni sistem jedinica.

Svake godine, određenoj temi se posvećuje više pažnje, pa je tako 2021. godine, tema Svetskog dana metrologije ,,Merenje u zdravstvu''.

Prethodnih godina akcenat je bio na reviziji Međunarodnog SI sistema jedinica, kao i na Četvrtoj industrijskoj revoluciji, koja je predstavljala nezaobilaznu temu kada se govorilo o napretku i razvoju. Međutim, pandemija Covid-19 donela je brojne neočekivane situacije, pa su tako svi resursi i znanje usmereni na istraživanje novih načina rada i primene tehnologije u oblasti zdravstva. Metrologija već ima široku primenu u dijagnostici i lečenju, kao i u stalnom unapređivanju medicinskih uređaja u cilju obezbeđivanja preciznih i pouzdanih merenja.

Evropska i svetska metrološka zajednica već uveliko rade na razvoju novih metoda i unapređenju sistema merenja, a kroz saradnju sa naučnim i međunarodnim metrološkim organizacijama, DMDM obezbeđuje razmenu i prenošenje informacija od značaja za javnost u našoj zemlji. S tim u vezi, u okviru Evropske regionalne metrološke organizacije, u toku su brojni istraživačko-razvojni projekti koji se bave istraživanjem uticaja pandemije Covid-19 i razvojem metoda i tehnika merenja kao podrške dijagnostikovanju i lečenju. Na primer, istraživanja se bave razvojem tačnih i pouzdanih testova za otkrivanje virusa SARS-CoV-2 , zatim unapređenjem testova i razvojem novih softvera za otkrivanje kardiovaskularnih bolesti, razvojem novih metoda u borbi protiv rezistencije na antibiotike, razvoj softvera za ispitivanje zaštitnih maski za lice i drugo. Metrologija, kao nauka o merenjima, igra važnu ulogu u odgovoru na globalnu krizu javnog zdravlja i u pronalaženju odgovora na pitanja koja zdravstveni sistem traži.

Tokom konferencije prezentovane su sledeće teme:

  • Metrologija doza jonizujućih zračenja u funkciji zaštite zdravlja – Dr Miloš Živanović, Institut za nuklearne nauke ,, Vinča”
  • Sledivost merenja koncentracije ozona u ambijentalnom vazduhu – Jasmina Zukan Banović, DMDM
  • Uloga i značaj Laboratorije za optičke veličine u zaštiti zdravlja i bezbednosti ljudi – Boban Zarkov, DMDM
  • Sledivost merenja u oblasti ultrazvučne terapeutike – Boris Laštro, DMDM
  • Tehnike/metode neinvanzivnog merenja krvnog pritiska – Dragan Pantić, DMDM
  • EMPIR projekat: metrologija u oblasti aplikacije lekova – Predrag Selaković, DMDM
  • Praktična primena metrologije u zdravstvu - dr. Sunčica Panić, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

Na kraju konferencije istaknuto je da će DMDM nastaviti da se bavi izazovima u oblasti merenja, kao i da će nastaviti da razvija i osigurava primenu odgovarajuće infrastrukture merenja u cilju prevencije i unapređenja našeg zdravlja.

Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti dimenzionih veličina i to:
1. Etaloniranje mernih lenjira

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu u slobodnoj formi na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do 14. 06. 2021. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa rasporedom iz tehničkog protokola poređenja.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 34.000,00 RSD. Takođe je potrebno uplatiti i dve Republičke administrativne takse u iznosu od po 320,00 RSD.

20. maj je Svetski dan metrologije, koji se obeležava na godišnjicu potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine. Ovaj sporazum pruža osnovu za svetski koherentni sistem merenja koji podupire naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i poboljšanje kvaliteta života, zaštitu zdravlja i životne sredine.

Tema Svetskog dana metrologije 2021. godine je Merenje u zdravstvu. Ova tema je izabrana kako bi se stvorila svest o važnoj ulozi koju merenje ima u zdravstvu, a time i dobrobiti svakog od nas.

Širom sveta nacionalni metrološki instituti neprekidno unapređuju metrologiju - nauku o merenjima, razvojem i validacijom novih mernih metoda sa manjom mernom nesigurnošću. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u poređenjima merenja koje koordinira Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) kako bi se osigurala pouzdanost rezultata merenja širom sveta.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke koje imaju za cilj usklađivanje metroloških zahteva širom sveta u mnogim oblastima. OIML takođe upravlja OIML sistemom sertifikacije (OIML -CS) koji olakšava međunarodno prihvatanje i globalnu trgovinu merilima koja podležu zakonskoj kontroli.

Međunarodne metrološke organizacije pružaju neophodno poverenje u rezultate merenja, obezbeđujući zdravu osnovu za današnju globalnu trgovinu i pomažući nam da se pripremimo za buduće izazove.

Svetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi koji rade u međuvladinim i nacionalnim metrološkim organizacijama i institutima širom sveta.

Zakon o predmetima od dragocenih metala objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine. Ovaj zakon stupa na snagu 18. maja 2021. godine, osim člana 25. ovog zakona, koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Novim zakonom se vrši usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku i unapređuje se sistem kontrole predmeta od dragocenih metala. Dodatno se razrađuje otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala i uvodi se pojam otkupljivača, koji će otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala vršiti na označenom otkupnom mestu i tom prilikom izdavati otkupni list.

Zakonom se preciziraju odredbe koje se odnose na nadzor u oblasti predmeta od dragocenih metala. Naime, Direkcija za mere i dragocene metale zadržava nadležnost za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala i proizvođačima tih predmeta, a tržišni inspektori će sprovoditi nadzor nad prometom predmeta i otkupljivačima predmeta, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje evidencija prometa u trgovini i tržišni nadzor. Predloženim unapređenjima zakonskih rešenja doprinosi se efikasnijoj kontroli i unapređenju nadzora nad prometom predmeta od dragocenih metala.

Zakonom je ukinuta mogućnost ovlašćivanja tela za ispitivanje i žigosanje predmeta, s obzirom da od 2011. godine, kada je ta mogućnost uvedena, nije bilo zainteresovanih privrednih subjekata za obavljanje tih poslova. Takođe je ukinuto oročavanje važenja znaka proizvođača, uvoznika i zastupnika, koji je do sada važio 10 godina, čime se olakšava poslovanje tih privrednih subjekata.

Potrošačima, odnosno kupcima predmeta od dragocenih metala se omogućuje vanredno ispitivanje finoće predmeta od dragocenog metala u DMDM, što predstavlja dodatnu zaštitu pri kupovini ovih predmeta.

Novim zakonskim rešenjima obezbeđuje se visok kvalitet predmeta od dragocenih metala na tržištu, kao i poštena tržišna utakmica u cilju zaštite interesa, kako potrošača, tako i proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11 i 15/16), Pravilnik o načinu vršenja kontrole i stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubno-protetske predmete („Službeni list SRJ”, broj 8/95), Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura („Službeni glasnik RS”, broj 116/13) i Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 35/13).

Preuzeto sa: https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/888/zakon-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Tamara Đekić, izvršilac na poslovima kvaliteta u Grupi za sertifikaciju, u periodu od 20. do 22. aprila 2021. godine, prisustvovala je sastanku Tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta – EURAMET TC-Q.

Sastanku, koji je održan putem video konferencije, prisustvovalo je oko 60 predstavnika nacionalnih metroloških instituta, imenovanih instituta, kao i drugih povezanih organizacija poput COOMEТ, SIM, EA.

Tokom sastanka, predstavljeni su noviteti i aktuelnosti iz ugla primene zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i prezentovane su periodične re-evaluacije sistema menadžmenta kvalitetom, koje predstavljaju jedan od načina pružanja poverenja u međunarodno priznate mogućnosti merenja i etaloniranja. Ove godine, svoje sisteme predstavili su instituti: Bosne i Hercegovine (IMBiH), Litvanije (FTMC, LEI), Kraljevine Norveške (JV, DSA, NILU), Slovačke Republike (SMU), Kraljevine Danske (DFM, HBK-DPLA, DTI, FORCE, TRESCAL, DTU) i Kraljevine Švedske (RISE, SSM).

U “Službenom glasniku RS”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine objavljen je Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa. Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za drumske i železničke cisterne sa merenjem nivoa, njihovo označavanje, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva, metode merenja, način ispitivanja tipa drumskih i železničkih cisterni sa merenjem nivoa, kao i način i uslovi overavanja tih cisterni.

Strana 1 od 2
No Internet Connection