Temperatura je jedna od najčešće merenih fizičkih veličina u nauci i industriji. Precizno poznavanje temperature, relativne vlažnosti i drugih izvedenih veličina od temperature, fundamentalno je važno za mnoge aplikacije u nauci, medicini i farmakologiji, u energetici i industriji, hrane, metala, vojnoj i elektronskoj industriji i drugo. Treba istaći da je sposobnost pouzdanog merenja temperature kritična u razumevanju i nalaženju rešenja za mnoge globalne izazove, a naročito za klimatske promene, energetsku sigurnost i sve prisutno povećanje troškova zdravstvene zaštite.
Oprema i obučenost kadra Grupe za termometriju omogućava mogućnosti merenja i etaloniranja u KCDB bazi, Biroa za tegove i mere i daje osnovu za pružanje usluga etaloniranja i obezbeđenje sledivosti za široki asortiman mernih uređaja iz domena termometrije. Tim metrologa radi kontituirano na novim idejama ili na unapređenju postojećih tehničkih rešenja merenja temperature, relativne vlažnosti i toplotne energije, organizuje i sprovodi obuke, pruža konsultacije i druge vidove saradnje.
Pored poslova etaloniranja, Grupa za termometriju organizuje međulaboratorijska poređenja i ispitivanje osposobljenosti laboratorija (PT-šeme) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17043. Takođe, Grupa za termometriju sprovodi različita ispitivanja u skladu sa zahtevima srpskih i evropskih standarda i potrebama korisnika, kao što su ispitivanja senzora temperature u skladu sa standardima SRPS EN 60751, SRPS EN 60584, SRPS EN 12470, SRPS EN 60068, isptivanja raznih proizvoda na temperaturne i klimatske uslove u postupku ocene usaglašenosti i druge vrste ispitivanja.
Grupa za termometriju aktivno učestvuje u radu Tehničkog komiteta za termometriju u evropskoj metrološkoj organizaciji EURAMET, u projektima međunarodnog poređenja mogućnosti merenja i etaloniranja, u evropskim istraživačkim projektima programa EMPIR (EuraThermal, HUMEA) i drugim međunarodnim organizacijama za metrologiju OIML, WELMEC i dr.

GzaT01 GzaT02 GzaT03 GzaT04

 

Nacionalni etaloni u oblasti termometrije
U Republici Srbiji u oblasti Termometrije, za podoblast temperature (9), relativne vlažnosti (1) i termofizičkih veličina (4) proglašeno je ukupno četrnaest nacionalnih etalona.
Grupa za termometriju odgovorna je za devet etalona za realizaciju jedinice temperature u Republici Srbiji, u skladu sa Međunarodnom temperaturnom skalom ITS-90 za svaku definicionu fiksnu tačku počev od ćelije trojne tačke žive do ćelije za tačku očvršćavanja srebra, odnosno na tačku očvršćavanja bakra. Podopsezi skale ITS-90 realizuju se upotrebom interpolacionih etalona platinskih otpornih termometara sa dugim stablom, visokotemperaturnim platinskim otpornim termometrima i etalonskim termoparovima S, R – tipa i Au/Pt . Grupa za termometriju je nosilac i etalona Republike Srbije u podoblasti relativne vlažnosti.
Takođe, u podoblasti termofizičkih veličina, proglašeno je četiri etalona Republike Srbije o kojima se stara imenovani nosilac nacionalnog etalona Laboratorija za termotehniku i energetiku u INN Vinča. Najvažniji poslovi i zadaci

 • stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u oblasti termometrije u Republici Srbiji;
 • razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava i usavršava etalone Republike Srbije u oblasti termometrije;
 • usklađuje i nadzire rad imenovanih nosilaca nacinalnih etalona u oblasti termometrije;
 • obezbeđuje metrološku sledivost u oblasti termometrije kroz postupke etaloniranja;
 • sprovodi ispitivanja koja se dovode u vezu sa oblašću termometrije;
 • predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, obezbeđuje izvršavanje obaveza koje proizilaze iz članstva u tim organizacijama, i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije, a
 • naročito u oblasti termometrije;
 • sprovodi međulaboratojiska poređenja u oblasti termometrije;
 • pruža stručnu pomoć i vrši obuke za obavljanje poslova u oblasti termometrije;
 • obavlja i druge poslove u vezi sa metrologijom

Laboratorije

Međunarodni projekti

 • EUROMET.T-K7 (Project 899): Key comparison of water triple point cells (regional extension of CCT-K7)
 • CARDS 2006 PT 1 Temperature – Calibration of IPRT
 • EURAMET 1098 - Comparison of the realizations of the ITS-90 over the range 83.8058 K to 692.677 K
 • EURAMET 782 - The advancement of technical competence of staff in upcoming laboratories in humidity
 • EURAMET 1164 -Exercise Comparison of Platinum Resistance Thermometer
 • EURAMET 1167 -Comparison of the realizations of the ITS-90 over the range of 83.8058 K to 692.677 (Project IPA 2008 PT 1 – T)
 • EURAMET 1189 - Comparison of the realizations of the relative humidity in the range from 10% to 95% at temperatures from -10 °C to 70 °C
 • EURAMET 1193 - Intercomparison of calibration of Au-Pt and Pt/Rh thermocouples at fixed points in the range from triple point of water up to copper fixed-point
 • EURAMET 1203 - Humidity training course
 • EURAMET 1251- Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -80 °C to 300°C by comparison
 • EURAMET.T-S3 (EURAMET 1268) - Comparison of the calibration of thermocouples in fixed points and/or by comparison from 419,527 ºC (freezing point of zinc) up to 1492 ºC (Pd-C eutectic fixed point)
 • EURAMET.T-K9 (EURAMET 1318) Regional key comparison: ITS-90 SPRT Calibration from the Ar TP to the Zn FP
 • EURAMET 1357- Inter-laboratory comparison of triple point of water (TPW) cells
 • EURAMET 1446 - International Comparison of the High Temperature Standard Platinum Resistance Thermometer (HTSPRT) and the Thermocouples (Type S and Type S and Au/Pt) at the Silver Fixed Point 961,78 °C

SPISAK STRUČNIH RADOVA


Kontakt

Rukovodilac Grupe za termometriju
Slavica Simić, dipl. inž.
Tel: +381 11 20 24 425
Mob: +381 66 860 41 19
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog za termometriju i toplotnu energiju-koordinator
Svetlana Stanisavljević, dipl. inž.
Tel: +381 11 20 24 425
Mob: +381 66 860 41 21
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog za temperaturu
Vladan Stepanović, dipl. fiz
Tel: +381 11 20 24 428
Mob: +381 66 860 40 45
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa:
Ministarstvo privrede,Direkcija za mere i dragocene metale,Grupa za termometriju
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection