Poslovi i zadaci
Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu nacrta i predloga opštih i drugih akata; praćenje i sprovođenje zakona i propisa značajnih za rad Direkcije; pripremu propisa iz oblasti zakonske metrologije i dragocenih metala; sprovođenje postupka ovlašćivanja za poslove overavanja merila; saradnju sa Državnim pravobranilaštvom i pravosudnim organima; pripremu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih iz rada i po osnovu rada; obavljanje personalnih poslova, obavljanje kancelarijskih, evidencionih i dokumentacionih poslova; investiciono i tehničko održavanje laboratorija i poslovnog prostora Direkcije; operativne poslove u vezi sa sprovođenjem javnih nabavki; nabavku godišnjih štapnih žigova, žigova za predmete od dragocenih metala i žigova nalepnica; nabavku opreme i kancelarijskog materijala; imovinsko pravne poslove; poslove bezbednosti i zdravlja na radu i poslove zaštite od požara; održavanje opreme, kancelarija i objekata koje koristi Direkcija; evidenciju i korišćenje opreme, rukovanje imovinom Direkcije kao i druge poslove iz ove oblasti, unapređenje i razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u Direkciji; administraciju i održavanje lokalne mreže, spoljnih komunikacija, interneta i računarskih programa; uvođenje, instalaciju i reinstalaciju sistemskog i mrežnog softvera, programskih sistema i baza podataka; bezbednost i zaštitu informacionog sistema Direkcije; obezbeđivanje informacione i dokumentacione osnove za izradu propisa iz oblasti metrologije; organizaciju sistematizovanja, obrade i korišćenja naučnih i stručnih informacija iz oblasti metrologije; učestvovanje u međunarodnoj saradnji u oblasti metrologije; pripremu informacija i staranje o ažuriranju internet prezentacije Direkcije; pripremu Glasnika i drugih publikacija Direkcije; promociju metrologije; saradnju sa institucijama, organima i organizacijama u cilju razmene informacija; postupanje po zahtevima za pristup informacijama iz delokruga rada Direkcije, kao i druge poslove iz ove oblasti.
U okviru Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

 


Kontakt

Načelnik Odeljenja
Vanja Radojević Milošević
telefon: 011 20 24 432
faks: 011 21 81 728
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa

Direkcija za mere i dragocene metale
Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection