Arhiva vesti 2020.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Boris Baščarević i Ana Gajić, zaposleni u Grupi za informacione tehnologije 29. decembra 2020.godine učestvovali su putem video veze u radu radionice pod nazivom: ,,Kako do administrativnih postupaka koje razume svako", koju je organizovao Republički sekretarijat za javne politike. Radionici je prisustvovalo 60 predstavnika državnih institucija koje su učestvovale u projektu ePAPIR.

Radionica je imala za cilj da predstavi značaj buduće obaveze državnih organa da u registru redovno ažuriraju administrativne postupke koje primenjuju pružajući usluge iz svoje nadležnosti.

Posebno je naglašeno da svrha svakog administrativnog postupka mora biti opisana na jednostavan i jasan način kako bi i sam postupak bio razumljiv za svakog ko ga koristi. Na taj način usluge državnih organa postaju dostupnije i za privredu i za građane.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2020#sigProId6e7961b9cb
četvrtak, 17 decembar 2020

Sastanak EURAMET grupe za komunikaciju

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene emetale, Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove, Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije, Ana Gajić i Boris Baščarević zaposleni u Grupi za informacione tehnologije učestvovali su 16. decembra u radu EURAMET grupe za komunikaciju koji je održan putem video veze.

Sastanku je prisustvovalo 35 predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI).

Učesnici su razmenili aktuelna iskustva iz oblasti komunikacije kako interne, tako i eksterne sa korisnicima i zainteresovanim stranama tokom pandemije, kao i izazovima koje je aktuelna situacija donela.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2020#sigProId8d8c744f07

Dana 7. decembra 2020. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je 13 novih mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije u bazi podataka KCDB 2.0.

Po prvi put objavljena je merna mogućnost etaloniranja Direkcije za mere i dragocene metale u podoblasti relativne vlažnosti, u etaloniranju svih vrsta etalona i merila realativne vlažnosti. Za sve korisnike usluga, Direkcija za mere i dragocene metale je sada i zvanično potvrdila obezbeđenje metrološke sledivosti u relativnoj vlažnosti u skladu sa Zakonom o metrologiji u Republici Srbiji, kao i obavezama nacionalnih metroloških institucija u okviru članstva u evropskim i međunarodnim organizacijama.

Takođe, u KCDB 2.0.potvrđena je i merna mogućnost etaloniranja u podoblasti temperature, i to u etaloniranju termoparova od čistih metala (Au/Pt, Pt/Rh), plemenitih metala (S i R tipa) i svih ostalih tipova metalnih termoparova na osnovu značajnih rezultata ostvarenih u međunarodnom poređenju EURAMET.T-S3, https://www.bipm.org/kcdb/comparison?id=337. Danas etaloniranje etalona najbolje klase tačnosti na temperaturi očvršćavanja bakra (1084,61 oS) možemo ponuditi privredi sa ukupnom proširenom mernom nesigunosti od 100 mK.

Više informacija u vezi CMC iz obalsti termometrije možete naći u bazi KCDB, BIPM, na linku Lista usluga Direkcije za oblast termometrije.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Luka Gažević, metrolog u Grupi za metrologiju u hemiji, prisustvovao je online radionici Kick-off workshop - SEE QI project 7 ISO 17043 capacity building.

Organizatori obuke bili su PTB (nemački Nacionalnn metrološki institut) i Regionalni konsultantski fond za infrastrukturu kvaliteta za Jugoistočnu Evropu. Učesnici obuke su pored organizatora i predavača, bile kolege iz ATS-a, Nacionalnih instituta evropskih zemalja. Cilj radionice je bila obuka učesnika u vezi primene međunarodnog standarda ISO 17043 radi razvijanja kapaciteta za održavanje međulaboratorijskih poređenja i PT šema, kao i razmena iskustava učesnika u vezi sa organizacijom istih. Predložena je dalja saradnja između zemalja učesnica radionice kroz obuke i konsultacije.

Više informacija na veb-stranici: https://see.ptb.de/see-qi-projects/iso-17043-capacity-building/

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, 3. i 4. novembra 2020. godine učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za protok (EURAMET TC-F), koji je održan putem video veze.

Organizator sastanka bio je sekretarijat EURAMET. Sastanku je prisustvovalo oko 60 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju je od 21. do 22. oktobra 2020. godine učestvovala u radu EURAMET Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (EURAMET TC-EM) koji je održan putem video veze.

Organizator sastanka bio je EURAMET. Sastanku je prisustvovalo oko 50 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI), Nacionalnih instituta za standardizaciju (NIS) iz različitih zemalja sveta, EURAMET-a i BIPM-a.

Na sastanku su razmatrani izveštaji sa svih podkomiteta u okviru TC-EM, statusi aktuelnih EMPIR projekata, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN), projekata vezanih za različite vidove saradnje između Nacionalnih metroloških instituta, ključnih poređenja, kao i informacije u vezi sa novim postupkom prijavljivanja mernih mogućnosti (CMC).

U periodu od 21. do 23. oktobra 2020. godine, održan je Petnaesti sastanak tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta – EUAMET TC-Q.

Tokom sastanka, koji je ove godine održan putem video konferencije, predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Instituta za nuklearne nauke ,,Vinča'' (VINS) prezentovali su izveštaje o sistemu menadžmenta kvalitetom (QMS).

Obaveza DMDM je aktivno učešće u radu EURAMET, na osnovu članstva u ovoj međunarodnoj metrološkoj organizaciji od 2007. godine.

Periodične re-evaluacije sistema menadžmenta kvalitetom, predstavljaju jedan od načina pružanja poverenja u međunarodno priznate mogućnosti merenja i etaloniranja. Ove godine, sprovedena je treća re-evaluacija sistema menadžmenta kvalitetom DMDM, tokom koje su prezentovane najvažnije promene u metrološkom sistemu Republike Srbije i noviteti u sistemu menadžmenta kvalitetom kojim su podržane laboratorijske aktivnosti, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Izveštaj za period od 2015. do 2019. godine prezentovala je Tamara Đekić, izvršilac na poslovima kvaliteta u DMDM i kontakt osoba pri EURAMET TC-Q. Nakon prezentovanja petogodišnjeg izveštaja, jednoglasno je izglasano poverenje u sistem menadžmenta kvalitetom DMDM od strane EURAMET TC-Q, i ujedno potvrđeno ispunjavanje zahteva CIPM MRA Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti.

Tokom sastanka, inicijalne prezentacije svojih sistema menadžmenta kvalitetom predstavili su metrološki instituti Luksemburga (ILNAS, LGUL) i Velike Britanije (NIBSC), dok su periodičnu re-evaluaciju prezentovali i instituti: Litvanije (LATMB), Rumunije (INM, IFIN-HH), Češke Republike (CMI, CHMI, IPE, VUGKT), Republike Poljske (GUM, INTiBS, POLATOM), Republike Bugarske (BIM), Hrvatske (DZM-LMG, FSB-LPM, FSB-LMPD, FSB-LIMS, FSB-FER, IRB-SSDL, DZM-SOUL), Republike Slovenije (MIRS/KI/D16, MIRS/ZAG), Kraljevine Belgije (SCK-CEN/LNK) i Estonije (UT IC).

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, učestvovala je, po pozivu, kao jedan od predavača, u održavanju pomenute obuke. Obuku je pratilo 91 učesnika iz 26 različitih zemalja sveta, a bilo je ukupno 7 predavača. Organizator obuke bio je Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Poljoprivredni fakultet, Šumarski fakultet i Vojno-tehnički institut iz Srbije, u okviru LignoCOST projekta.

LignoCOST projekat CA17128 – Uspostavljanje Pan-evropske mreže za održivu valorizaciju lignina, je u okviru projekata Evropske saradnje u oblasti nauke i tehnologije (European Cooperation in Science & Technology - COST), deo je evropskih naučno-istraživačkih projekata u okviru Horizont 2020 programa. Glavni cilj LignoCOST-a je uspostavljanje čvrste mreže koja pokriva čitav lanac vrednosti u kojoj se mogu dobiti relevantne informacije sa fokusom na valorizaciju lignina za održive industrijske primene. Zajedničkim radom, kroz projekat, prikupljaju se informacije kako bi se pokrile tehničke, netehničke, ekološke i socio-ekonomske implikacije najperspektivnijih lanaca vrednosti lignina.

Više o obuci kao i o projektu na linku:
https://lignocost.eu/events/ca17128-lignocost-online-training-school-modified-lignin-materials-for-reactive-polymer-composites-processing-and-characterization/

Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za termometriju planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje za staklene termometre punjene tečnošću u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.

Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 18.11.2020. na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija i njihovih obima aktivnosti na poslovima etaloniranja, Direkcija ѕa mere i dragocene metale naknadno će izabrati transfer uređaje na poređenju i započeti sprovođenje navedene aktivnosti. Za dodatne informacije Grupa za termometriju. 

Na osnovu Zakona o računanju vremena (“Službeni list SCG”, br. 20/06), letnje računanje vremena u 2020. godini se završava u nedelju 25. oktobra 2020. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Medije

Dana 15. oktobra 2020. godine putem video konferencije održan je sastanak direktora nacinalnih metroloških instituta. Sastanku su prisustvovali Čedomir Belić, direktor Direkcije za mere i dragocene metale i Nikola Petrović, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije.

Naime, Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM), jednom godišnje domaćin je sastanka direktora nacionalnih metroloških instituta, pružajući jedinstvenu priliku za diskusiju o metrološkim pitanjima od interesa širom sveta, programu rada Međunarodnog biroa za tegove i mere i ažuriranju Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti (CIPM MRA).

Tokom sastanka Međunarodni komitet za tegove i mere (CIPM) predstavio je novitete iz delokruga svog rada i unapređenja strategije, a gospodin Martin Milton, direktor Međunarodnog biroa za tegove i mere, izvestio je o realizovanim aktivnostima ove organizacije u periodu od prethodnog sastanka. Uzimajući u obzir pandemiju izazvanu Covid virusom, posebna diskusija vođena je o aktivnostima nacionalnih metroloških instituta i uticaja koji je izazvao virus, kao i definisanju pravaca metrologije i merenja nakon globalne pandemije.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, je 12. i 13. oktobra 2020. godine učestvovao u radu EURAMET Tehničkog komiteta za dužinu (EURAMET TC-L), koji je održan putem video veze.

Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Danske (DFM). Sastanku je prisustvovalo oko 40 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, učestvovala je u radu BIPM virtuelne radionice o tačnom praćenju ambijentalnog ozona. Radionici su prisustvovala ukupno 72 učesnika iz različitih zemalja sveta.

Referentna metoda za merenje koncentracija ozona u vazduhu okoline zasniva se na UV fotometriji, putem primeraka NIST-ovog etalonskog referentnog fotometra (SRP) koji služi kao primarni etalon za brojne nacionalne i međunarodne mreže za praćenje ozona. Zbog toga su merenja količinskog udela ozona u vazduhu zasnovana na vrednosti koeficijenta poprečnog preseka apsorpcije ozona na talasnoj dužini 253,65 nm. Njegova dogovorena vrednost, sa najmanjom ikad postignutom nesigurnošću, objavljena je 2019. godine. Sada je potrebna globalna koordinacija za primenu nove vrednosti iz 2019. godine, koja će povećati izmerene koncentracije ozona u atmosferi.

Cilj radionice bio je okupljanje predstavnika referentnih laboratorija, mreža za praćenje kvaliteta vazduha, zakonodavaca i proizvođača analizatora ozona, kako bi se razvio plan i raspored za usvajanje vrednosti iz 2019. godine.

Direkcija za mere i dragocene metale poseduje etalonski fotometar za ozon – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer), koji je i nacionalni etalon u oblasti merenja ambijentalnih koncentracija ozona Republike Srbije, kao i međunarodno priznate merne mogućnosti u ovoj oblasti, objavljene u BIPM CMC bazi podataka.

Više na linku https://www.bipm.org/en/conference-centre/bipm-workshops/surface-ozone/

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok i Rade Dereta, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, su od 6. do 7. oktobra 2020. godine bili aktivni učesnici WELMEC radne grupe za komunalna merila (WELMEC WG11), koji je održan korišćenjem internet aplikacije MS Teams.

Sastanku WELMEC WG11 prisustvovalo je oko 25 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih tela (NoBo) iz većine evropskih zemalja.

Tokom 7. i 8. oktobra 2020. godine, putem video konferencije, održan je peti po redu, godišnji sastanak direktora, predstavnika nacionalnih metroloških instituta, u okviru Radne grupe za jačanje kapaciteta za poslove metrologije (u daljem tekstu: BoD WGCB). Sastankom je predsedavao gospodin Pol Heterington.

Kao predstavnici Republike Srbije sastanku su prisustvovali Čedomir Belić, direktor Direkcije za mere i dragocene metale i Nikola Petrović, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici nacionalnih metroloških instituta Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Hrvatske i Poljske.

EURAMET BoD WGCB, predstavlja radnu grupu čiji je cilj da podrži viziju koherentne, efikasne, održive i integrisane evropske metrološke mreže, da identifikuje i predlaže mere za izgradnju i unapređenje kapaciteta svih članova Evropske regionalne metrološke organizacije (EURAMET), posebno za nove i male nacionalne metrološke institute i imenovane institute, kao i da podiže svest o razvoju metrologije i infrastrukture kvaliteta svih zemalja članica.

Tokom sastanka, izloženi su noviteti u radu EURAMET i predstavljeni novi programi za jačanje kapaciteta metrološke infrastrukture. Prisutni predstavnici nacionalnih metroloških instituta prezentovali su novitete i realizovane razvojne aktivnosti u periodu od prethodnog sastanka. Takođe, razmotren je i plan aktivnosti jačanja kapaciteta u predstojećem periodu na osnovu prethodno utvrđenih potreba.

Predstavnici Republike Srbije učestvovali su na 86. godišnjem sastanku Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (poznata i kao: Konvencija o dragocenim metalima, Bečka konvencija, Hallmarking konvencija), koji je održan putem video konferencije, 30. 9. 2020. godine.

Ratifikacijom Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II, u junu 2020. godine, Republika Srbija postala je 21. punopravna članica Konvencije https://hallmarkingconvention.org/en/members

Nakon zvanično upućene dobrodošlice od strane predsedavajućeg Konvencije, prisutnima se obratio Čedomir Belić, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, i tom prilikom istakao da je za Republiku Srbiju velika čast prijem u članstvo Konvencije.

Direkcija za mere i dragocene metale, u skladu sa svojim nadležnostima, predstavlja ovlašćenu službu Republike Srbije za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, i biće posvećena ispunjavanju zahteva Konvencije, kroz aktivno učešće u njenim aktivnostima. Takođe, napomenuo je da je od velikog značaja za Direkciju komunikacija i razmena iskustava sa kolegama iz drugih zemalja članica.

Agenda sa sastanka

Početkom 2016. godine je Grupa za zapreminu i protok započela razvoj metode etaloniranja etalon gasomera sa tečnošću. Razvoj metode se odvijao u nekoliko faza. Poslednja faza, validacija metode, završena je u maju 2020. godine.

Korisnici etalon gasomera sa tečnošću su laboratorije za overavanje gasomera. Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) koristi uređaj za protok gasa sa kritičnim mlaznicama, tip TZKD 16, proizvođača JUSTUR, Slovačka, serijski broj 787/2006 za etaloniranje. Etaloniranje se vrši metodom direktnog poređenja u skladu sa radnim uputstvom RU-Z09: Radno uputstvo za etaloniranje etalon gasomera sa tečnošću pomoću uređaja sa kritičnim mlaznicama, verzija/izdanje 01/00, maj 2020. godine.

Merenja se vrše u prostorijama korisnika etalon gasomera sa tečnošću. Proširena merna nesigurnost je 0,2 %. Osnovna komponenta uređaja TZKD 16 su kritične mlaznice (11 komada, različitih nazivnih protoka, opsega merenja od 0,016 m3/h do 7 m3/h).

Kritične mlaznice su etalonirane u SMU, Slovačka, merila vlage i temperature u DMDM, Srbija, merilo pritiska u HMI, Hrvatska čime je obezbeđena sledivost rezultata merenja do međunarodnog SI sistema jedinica.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2020#sigProIdba1bb59b8e

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika i Gordana Stefanović su 17. i 18. septembra 2020. godine bili aktivni učesnici EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije (EURAMET TC-AUV), kao i Podkomiteta za zvuk u vazduhu (SC-A), koji su održani putem video veze.

Organizator sastanaka bio je Nacionalni metrološki institut Švajcarske METAS. Sastancima je prisustvovalo preko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.

ponedeljak, 21 septembar 2020

Informacija od javnog značaja

Direkcija objavila informaciju od javnog značaja koja se odnosi na rastojanja između naplatnih stanica i portala na auto-putevima u Republici Srbiji. Podatke možete preuzeti na: Informacije od javnog značaja

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, je od 15. do 17. septembra 2020. godine bila aktivni učesnik WELMEC radne grupe za merne sisteme za tečnosti koje nisu voda (WELMEC WG10), koji je održan korišćenjem internet aplikacije MS Teams.

Sastanku WELMEC WG10 prisustvovalo je oko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih tela (NoBo) iz većine evropskih zemalja. Sastanku su prisustvovali i predstavnici udruženja evropskih proizvođača merne opreme.

Strana 1 od 2
No Internet Connection