Arhiva vesti 2017

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 117 od 27. decembra 2017. godine objavljen је Pravilnik o izmenama pravilnika o brzini vozila u saobraćaju коji stupa na snagu 28. decembra 2017. godine.

Na Zlatiboru, u prostorijama kongresnog centra Romanija, studentskog odmarališta „Ratko Mitrović“, 22. decembra 2017. godine, održan je Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) na kome su se okupili zaposleni iz unutrašnjih jedinica iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Niša i Kruševca.
Na već tradicionalnom okupljanju, Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, pozdravio je zaposlene i izrazio zahvalnost na saradnji u prethodnom periodu, a zatim prezentovao značajne događaje i rezultate rada DMDM u 2017. godini, među kojima je između ostalog, istakao posetu novinara evropske unije iz delegacije Johanes Hana, posetu ministra Gorana Kneževića, objavljene nove mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi KCDB BIPM, kao i dobijanje Nacionalne nagrade za unapređenje kvaliteta, kao potvrde stalnog unapređenja rada i kvaliteta usluga DMDM.
Tokom drugog dela sastanka zaposleni su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa budućom revizijom SI jedinica. Dr Jelena Pantelić Babić, rukovodilac Odseka za električne veličine, Predrag Đurić, v.d. pomoćnika direktora Sektora za kontrolu i nadzor, Slavica Simić, v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije i Katarina Banjanac, angažovano lice na EMPIR projektu predstavili su način buduće definicije osnovnih SI jedinica, A -amper, kg-kilogram, K-kelvin i mol-mol, respektivno, njihove očekivane praktične realizacije i značaj redefinicije za budući razvoj nauke i tehnologije.
Treći deo sastanka bio je posvećen preispitivanju od strane rukovodstva integrisanog sistema menadžmenta i sistema kvaliteta prema standardu SRPS ISO 17025 koji je vodila Tamara Đekić, rukovodilac kvaliteta DMDM, i tom prilikom sumirana su unapređenja i poboljšanja sistema u 2017. godini.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProIdc095cd8a68

Studenti treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) 20. decembra 2017. godine.
Kroz promo film o DMDM, imali su priliku da se bliže upoznaju sa ulogom DMDM u metrološkom sistemu Republike Srbije. Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za dužinu, masu, akustiku, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine. Tom prilikom upoznati su sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika, kao i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja obavlja DMDM, kroz ostvarenja novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenjem metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProIdc10b5f4915

Dana 18. decembra 2017. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je nove mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti protoka gasa za etaloniranja rotacionih i gasomera sa turbinom u opsegu od 0,6 m³/h do 10000 m³/h.
Iz oblasti zapremine tečnosti za etaloniranje piknometara i laboratorijskih merila od stakla poboljšane su postojeće mogućnosti merenja i etaloniranja i proširen je opseg etaloniranja za merne posude.
Lista servisa je dostupna na sajtu BIPM.
Osnov za priznavanje novih, proširenje i poboljšanje postojećih mogućnosti merenja i etaloniranja su ostvareni rezultati u EURAMET projektima.

 • EURAMET Project No. 1006, Inter-laboratory calibration comparison of the turbine gas meter G6500. Pilot laboratory: ČMI, Češka Republika.
 • EURAMET.M.FF‐K6 (EURAMET project No. 1180), Comparison of the Primary (National) Standards of low‐pressure Gas Flow. Pilot ČMI, Czech Republic and SMU, Slovakia, Co‐pilot PTB, Germany.
 • EURAMET.FF.M.S8 (EURAMET Project no. 1297) Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask. Pilot laboratory: DMDM, Serbia

Adresa laboratorije: JP Srbijagas, RJ "Merenje i regulacija", Laboratorija za kontrolisanje, 21000 Novi Sad, Put šajkaškog odreda 3.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProIda3276cc065

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 112 od 15. decembra 2017. godine objavljen је Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila коji stupa na snagu 23. decembra 2017. godine. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila (“Službeni glasnik RS”, broj 54/12).

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 106/17 od 24. novembra 2017. godine objavljen је Pravilnik o aerosolnim raspršivačima.

 

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za projektovanje, izradu, ispitivanje i obeležavanje aerosolnih raspršivača, koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište.

 

Pravilnik se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Studenti završne godine studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM).

U okviru vežbi iz predmeta Tehničko zakonodavstvo – propisi i standardi, studenti su se upoznali sa ulogom DMDM u metrološkom sistemu Republike Srbije, i stručnim poslovima iz oblasti metrologije koje DMDM obavlja.

U ime DMDM, studente je pozdravila Ana Gajić iz Grupe za informacione tehnologije. Studenti su imali prilike da vide promo film DMDM, a zatim su obišli laboratorije za temperaturu, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, zapreminu, dužinu i akustiku, gde su im predstavljene realizovane metode etaloniranja kao i buduća revizija SI jedinica.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProIde94309476c

U organizaciji Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet- JUSK, Mašinskog fakulteta, Privredne komore Beograda i Evropske organizacije za kvalitet iz Brisela, u svečanoj sali privredne komore Beograda, 23. i 24. novembra održana je 14-ta Evropska nedelja kvaliteta 2017, pod motom ,,Kvalitetom do rezultata''.

Konferencijom su predsedavali prof. dr. Vidosav Majstorović, predsednik JUSK-a, Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Milivoje Miletić, v.d. direktora Privredne komore Beograda i Milovan Luković, kompanija Sloboda, Čačak.

Nakon otvaranja skupa i pozdravljanja prisutnih, prof.dr. Vidosav Majstorović održao je uvodnu reč, i tom prilikom predstavio značaj Evropske nedelje kvaliteta, kao i aktuelne teme sa kojima se kvalitet, kao globalni pojam, suočava.
Usledila su svečana obraćanja i ostalih predsedavajućih, među kojima je i Čedomir Belić pozdravio prisutne i zahvalio se organizatorima na uspešno organizovanoj još jednoj Evropskoj nedelji kvaliteta. Takođe, istakao je značaj Direkcije za mere i dragocene metale, koja kao vodeća metrološka institucija i jedan od stubova infrastrukture kvaliteta, ima zadatak da obezbedi odgovarajuću infrastrukturu merenja Republike Srbije, i da na ličnom primeru pokaže da je metrologija od izuzetnog značaja za naučni i tehničko-tehnološki progres svake nacionalne ekonomije.
Drugi deo konferencije bio je posvećen dodeli prestižnog priznanja: ,,Nacionalne nagrade za unapređenje kvaliteta'', koja se svake godine dodeljuje za izuzetna dostignuća u oblasti kvaliteta. Ovogodišnji laureati su:

 •  Jasmina Tekić, primarijus doktor dentalne medicine – Stomatološki fakultet,
 •  Velimir Radojević, Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda,
 •  Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale i
 •  prof. dr. Davorin Kramar, Mašinski fakultet u Ljubljani.

Čedomiru Beliću, uručena je ova prestižna nagrada za poseban lični doprinos razvoju i širenju misije kvaliteta u Srbiji i unapređenju nacionalnog pokreta za kvalitet. Kao direktor Direkcije za mere i dragocene metale pružio je ogroman doprinos razvoju zakonske metrologije u Srbiji. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju sa sličnim organizacijama u svetu. Takođe je jedan od uglednih članova JUSK-a, gde vodi nacionalnu konferenciju – Razvoj metrologije u Srbiji. Poseduje izuzetne osobine lidera, što je i dokazao u praksi vodeći DMDM, vrlo uspešno. Posebno ga odlikuje timski rad i saradnja sa mlađim kolegama, kao i izuzetno kolegijalan odnos i visoka stručnost.
Po uručivanju nagrada, Čedomir Belić iskoristio je priliku i naglasio, da iako je ova prestižna nagrada uručena njemu kao pojedincu, ipak je posvećuje svim zaposlenima Direkcije za mere i dragocene metale, koji svakodnevnim radom, ali i kroz redovno učešće na tradicionalnim godišnjim JUSK Međunarodnim konvencijama o kvalitetu, daju zajednički doprinos daljem razvoju metrologije u Srbiji. Čestitavši još jednom svim dobitnicima, izrazio je nadu da i u budućnosti, zajedničkim radom, razmenom znanja i iskustava, kao i zajedničkim rezultatima, nastave svi zajedno da pronalaze načine za dalji razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta Republike Srbije.
U okviru ove manifestacije organizovane su i:

 1. 21-va Godišnja Konferencija JUSK ,,Nacionalna strategija za unapređenje kvaliteta''
 2. 14-ta Specijalna konferencija ,,Integrisani menadžment sistemi''
 3. 14-ta Specijalna konferencija ,,Integrisani menadžment sistemi''
 4. 14-ta Godišnja Konferencija Nacionalne Akademije za kvalitet ,,Savremena istraživanja u oblasti kvaliteta – Stanje i trendovi''
 5. 10-ta konferencija JUSK NTK za ICT ,,Kvalitet i ICT''
 6. UASQ International Convention on Quality/working preparation – Belgrade, 2018
 7. Izložbe i prezentacije

Kao i svake godine, ova konferencija imala je kao glavni cilj razmenu znanja, iskustava, istraživačkih rezultata i informacija o različitim aspektima stanja, razvoja i primene sistema kvaliteta, integrisanog sistema i poslovne standardizacije.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProIdc1d203642e

Studenti prve godine Visoke škole strukovnih studija – Beogradske politehnike posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) 22. novembra 2017. godine.

Studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji, sa stručnim poslovima iz oblasti naučne i zakonske metrologije i sa ulogom DMDM u obezbeđenju metrološke sledivosti u Republici Srbiji.

Nakon prikazivanja promotivnog filma o radu DMDM, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za dužinu, akustiku, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProId03082df853

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin studentima četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta U Beogradu 23. novembra 2017. godine.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa realizovanim, preciznim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika, kao i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja daju doprinos ostvarenju novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenju metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa. Poseta je realizovana obilaskom laboratorija za dužinu, akustiku, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProIdbf66853120

Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac (u daljem tekstu: DMDM), 21. novembra 2017. godine, posetili su studenati Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija, studijskog programa Zaštita životne sredine u okviru redovne nastave na predmetu Energetska efikasnost.

Studenti su upoznati sa pojmom, razvojem i značajem metrologije, nadležnostima DMDM, i poslovima koje obavlja sa ciljem jedinstvenog merenja u Republici Srbiji i poverenja u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbednosti i zaštite prirodnih resursa.

Posle prikazivanja promotivnog filma DMDM, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija. U laboratoriji za masu i dužinu studentima je prezentovani postupci overavanja merila za dužinu ( drveni metri i merne letve) i etaloniranje merila mase (tegova). Iz oblasti zapremine studenti su imali priliku da se upoznaju sa načinom pregleda sprava za merenje tečnih goriva. Zaposleni u DMDM su se potrudili da studentima daju odgovore i stručna objašnjenja u vezi sa pitanjima o komunalnim merilima: vodomerima, brojilima električne energije, gasomerima i merilima toplotne energije, zakonskoj obavezi i rokovima za overavanje ovih merila kao i postupaku vanrednog pregleda merila u upotrebi.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProIdc32f9e4fab

U Klubu poslanika, 9.11.2017. godine, Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM), Laboratorija za termometriju i Institut za nuklearne nauke Vinča (u daljem tekstu Vinča) Laboratorija za termotehniku i energetiku, Metrološka laboratorija za temperaturu i termofizičke veličine bili su domaćini radionice u okviru EMPIR projekta „Eura-Thermal“: Merenje visokih temperatura kontaktnom metodom i merenje toplotne provodnosti čvrstih materijala.

Radionicu su otvorili Slavica Simić, v.d. pomoćnika direktora DMDM i dr Nenad Milošević, rukovodilac Metrološke laboratorije za temperaturu i termofizičke veličine Instituta Vinča, izrazivši veliko zadovoljstvo zbog interesovanja za radionicu. Aktivnosti u okviru projekta učesnicima su predstavili: Žan-Remi Filc, Nacionalna laboratorija za ispitivanje LNE, Francuska; dr Danijel Šestan, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska; Narcisa Arifović, Nacionalni metrološki institut TUBITAK-UME, Turska; Emeše Turzo-Andraš, Nacionalna kancelarija mera, Mađarska; dr Nenad Milošević i mr Nenad Stepanić, Vinča i Slavica Simić DMDM.

Cilj radionice bio je da se predstave unapređenja metoda merenja visokih temperatura zainteresovanim stranama u ovoj oblasti. Učesnici radionice ocenili su korisnim prezentovani sadržaj, a više informacija o EMPIR projektu „Eura-Thermal“, kao i prezentacije panelista radionice, možete pronaći na zvaničnoj veb stranici projekta.

Čedomir Belić, v.d. direktora i Predrag Đurić, v.d. pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), prisustvovali su sastanku direktora nacionalnih metroloških instituta, koji je održan u Sevru, Francuska Republika, 18. i 19. oktobra 2017. godine. Domaćin sastanka bio je Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM).

Tokom sastanka, razmatrana su metrološka pitanja od interesa širom sveta, program rada Međunarodnog biroa za tegove i mere i ažuriranje aranžmana CIPM MRA - Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti, kao i načini finansiranja nacionalnih metroloških instituta. Takođe, vođen je razgovor i o planiranim aktivnostima na redifiniciji mernih jedinica (SI), kao i planiranim aktivnostima za sprovođenje implementacije novih mernih jedinica u metrološkom sistemu zemalja potpisnica Konvencije, kao jedan od zaključaka sa prethodnog sastanka.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProId82b3e38f10

Slavica Simić, v.d. pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), prisustvovala je sastanku direktora predstavnika metroloških institucija u okviru Radne grupe za jačanje kapaciteta za poslove metrologije, koji je održan u Vilnjusu, Litvanska Republika, 25. i 26. oktobra 2017. godine. Domaćin sastanka bio je EURAMET – regionalna metrološka organizacija u Evropi.

Tokom sastanka raspravljalo se o strateškim postavkama razvoja, i sa tim u vezi revizija konkretnih akcija iz 2017. godine, kao i planiranim aktivnostima za 2018. godinu. Usvojen je izveštaj u vezi sa aktivnostima Radne grupe iz 2016. godine i 2017. godine, a zatim je razamatran status i mogućnosti učešća i stipendiranja mladih metrologa u istaraživačkim aktivnostima u razvijenim metrološkim institucijama, kao i učešće na pozivima za projekte iz 2017. godine koji će biti finansirani. Takođe, prezentovane su novosti iz domena rada EURAMET, WELMEC – evropske saradnje u zakonskoj metrologiji, BIPM CIPM MRA - Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti, kao i CBKT aktivnosti, u okviru Međunarodnog biroa za tegove i mere.

Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG“, br. 20/06) letnje računanje vremena u 2017. godini se završava u nedelju, 29. oktobra 2017. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Medije

U ambasadi Pepublike Češke svečano je zatvoren Tvining projekat vredan milion evra za veću konkurentnost srpske privrede u EU.
Projekat je bio usmeren ka unapređenju zaštite bezbednosti i zdravlja korisnika, odnosno unapređenju zaštite interesa potrošača, podizanju konkuretnosti privrede Srbije, uklanjanju nepotrebnih prepreka u trgovini u sklopu pregovora sa EU kako bi se olakšala trgovina robom između EU i Srbije i jačanju nacionalnih institucija infrastrukture kvaliteta.

Tvining projekat je započet 1. oktobra 2015. godine, a njegova realizacija trajala je 25 meseci. Projekat su u partnerstvu sprovodili konzorcijum iz Češke (Češki institut za metrologiju, Češka kancelarija za standarde, metrologiju i ispitivanje i Češki institut za akreditaciju) i Ministarstvo privrede Republike Srbije. Projekat je pomogao izgradnju efikasnog i međunarodno priznatog sistema infrastrukture kvaliteta u Srbiji. To je omogućilo domaćim preduzećima i industriji bolje uslove za sprovođenje tehničkog zakonodavstva i primenu standarda za proizvode i sisteme menadžmenta.

Zahvaljujući projektu unapređeno je tehničko zakonodavstvo i još više harmonizovano sa evropskim propisima u oblasti metrologije, prethodno upakovanih proizvoda, aerosola, igračaka, ATEH-a i liftova.

Događaju su prisustvovali predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale Slavica Simić, dr Branka Radanov, Pavle Staničić i Dragan Pantić.

U okviru RTV projekta pomoći infrastukturi kvaliteta u Srbiji održana je Obuka o dokumentaciji za primenu modula D i F u direktivama MID i NAWI. Predavač je bio gospodin Volfgang Mikovic iz Nacionalnog metrološkog instituta Austrije – BEV. Obuka je održana u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) od 16 – 17. oktobra 2017. godine. Obuci su prisustvovali predstavnici Grupe za sertifikaciju DMDM.

Obuka je bila podeljena u dva dela. Prvi deo se odnosio na analizu dokumentacije koja je pripremljena za sprovođenje procedure neophodne za primenu modula D u Pravilniku o merilima.

Drugi deo obuke se odnosio na prezentaciju dokumentacije koju BEV koristi prilikom sprovođenja procedure za primenu modula D i D1 u direktivi MID i modula D u direktivi NAWI.

U Regionalnoj privrednoj komori (RPK) 28. septembara 2017. godine u okviru Tvining projekta „Jačanje kapaciteta Infrastrukture kvaliteta i ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji“ održana je info sesija sa temom: „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“.

U ime PKS RPK prisutne je pozdravio Momčilo Nikolčić, direktor RPK Srenjobanatskog upravnog okruga poželevši im dobrodošlicu, predstavivši im značaj i mesto RPK u komorskom sistemu Srbije; dr Branka Radanov savetnik za poslove iz oblasti naučne i zakonske metrologije ispred Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Karel Začek, stalni savetnik za Tvining projekat u Republici Srbiji.

dr Branka Radanov, Dragan Pantić i Sonja Milojković su učesnicima predstavili unapređenje kapaciteta DMDM kao nacionalne metrološke organizacije, implementaciju MID i NAWI direktive u srpsko zakonodavstvo, kao i proces ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila.

Kolege iz Češkog metrološkog instituta (ČMI) Pavel Novaček, Peter Kiška, Kristina Vančurova i Natalija Stanova upoznali su prisutne sa radom ČMI, osvrnuvši se na njegov istorijat, mogućnosti merenja i etaloniranja, njihove nacionalne etalone, kao i učešće ČMI u međunarodnim, evropskim i IPA projektima.

Najviše interesovanja, učesnici Info sesije iskazali su za postupak ovlašćivanja privrednih subjekata za overavanje merila, kao i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2017#sigProId8b17e43ac2

Ministar privrede, Goran Knežević posetio je 27. septembra 2017. godine, sa saradnicima Aleksandarom Starčevićem, Radojem Savićevićem i Miodragom Dugandžijom Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM).

Ministar je obišao laboratorije za masu, dužinu, velike zapremine, dragocene metale i električne veličine, gde se detaljno upoznao sa aktivnostima na održavanju, usavršavanju i razvijanju nacionalnih etalona, međunarodnim projektima u kojima DMDM učestvuje kao i drugim poslovima koje DMDM obavlja.
V.d. direktor DMDM Čedomir Belić istakao je da je razvoj metrologije od ključnog značaja kako za smanjivanje gubitaka i povećanja profita u privredi tako i za povećanje sigurnosti i bezbednosti proizvoda na tržištu, i da je DMDM kao nacionalni metrološki institut, jedan od stubova infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

Ministar Knežević je izrazio posebno interesovanje za međulaboratorijska poređenja i rezultate koje je u njima ostavrila DMDM, kao i za doslednu primenu zakonske kontrole merila, kako u oblastima koje su harmonizovane sa zakonodavstvom EU, tako i u neharmonizovanoj oblasti u skladu sa nacionalnim propisima.

U Regionalnoj privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga u Nišu (RPK) 26. septembara 2017. godine u okviru Tvining projekta „ Jačanje kapaciteta Infrastrukture kvaliteta i ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji“ održana je info sesija sa temom „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“.

Skup su otvorili Zoran Marković, predstavnik RPK, dr Branka Radanov savetnik za poslove iz oblasti naučne i zakonske metrologije ispred Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Karel Začek, stalni savetnik za Tvining projekat u Republici Srbiji. Prisutnima su poželeli dobrodošlicu ukazavši na značaj samog događaja. Predstavnici DMDM, Tamara Đekić i Rade Dereta predstavili su Sistem upravljanja kvalitetom DMDM i metrološke zahteve za softver za brojila električne energije.

Kolege iz Češkog metrološkog instituta (ČMI) Pavel Novaček, Peter Kiška, Kristina Vančurova i Natalija Stanova učesnicima info sesije predstavili su ČMI, kratko se osvrnuvši na njegov istorijat, mogućnosti merenja i etaloniranja, njihove nacionalne etalone, kao i učešće ČMI u međunarodnim, evropskim i IPA projektima.

Strana 1 od 4
No Internet Connection