Arhiva vesti 2016

sreda, 28 decembar 2016

TrainMiC kurs

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Privredne komore Srbije (PKS), a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Instituta za referentne materijale i merenja (IRMM) kao nosioca projekta, u prostorijama PKS održan je TrainMiC -Program obuke za merenja u hemiji „Principi i primene metrologije u hemiji“, u periodu od 21-22. decembra 2016. godine. Kursu je prisustvovalo 11 učesnika, predstavnika akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, instituta, privrede, laboratorija u postupku akreditacije i zaposlenih u DMDM. Teme obrađene na ovom kursu odnosile su se na sledivost rezultata merenja u analitičkim postupcima, validaciju postupka merenja unutar laboratorija, nesigurnost merenja - deo I principi i nesigurnost merenja deo II pristupi oceni i uzorkovanja kao dela postupka merenja, prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025. U okviru kursa predstavljene su dve dodatne prezentacije - Etaloniranje termometara i Etaloniranje laboratorijskog posuđa. Praktičan primer kroz vežbe se odnosio na Određivanje koncentracije nitrata u pijaćoj vodi.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIdf12d0f8d7a

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/16 od 23. decembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S..

Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 104/16 od 23. decembra 2016. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 31. decembra 2016. godine, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine, osim člana 11. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Pravilnikom o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S propisuju se zahtevi i natpisi i oznake za brojila aktivne električne enrgije klase tačnosti 0,2 S, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, kao i način i uslovi overavanja brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S.

Ministarstvo privrede Rešenjem broj 119 – 01-232/2016 – 07 od 21. 11. 2016. godine imenovalo je Direkciju za mere i dragocene metale za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa odgovarajućim zahtevima iz Priloga 1 Pravilnika i zahtevima iz odgovarajućeg priloga Pravilnika za svako merilo, prema postupku ocenjivanja usaglašenosti Modul B - ispitivanje tipa, u skladu sa članom 7. Pravilnika, i to:

- vodomera, Prilog 17:MI-001 Pravilnika;

- gasomera i uređaja za konverziju zapremine, Prilog 18:MI-002 Pravilnika;

- brojila aktivne električne energije, Prilog 19:MI-003 Pravilnika;

- merila toplotne energije, Prilog 20:MI-004 Pravilnika;

- mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, Prilog 21:MI-005 Pravilnika;

- vaga sa automatskim funkcionisanjem, Prilog 22:MI-006 Pravilnika;

- taksimetara, Prilog 23:MI-007 Pravilnika;

- materijalizovanih mera, Prilog 24:MI-008 Pravilnika;

- merila dimenzija, Prilog 25:MI-009 Pravilnika; - analizatora izduvnih gasova, Prilog 26:MI-010 Pravilnika.

Registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti nalazi se na sledećoj adresi:

http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/Ocenjivanje-usaglasenosti/imenovanje-telaza-ocenjivanje-usaglasenosti.html

U Novom Sadu je, u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), 23. decembra 2016. godine, održan tradicionalni Godišnji skup zaposlenih DMDM. Pored zaposlenih u DMDM, skupu je prisustvovao i Nenad Milošević, predstavnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča”.

Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, sumirao je postignute rezultate u 2016. godini, među kojima je istakao usvajanje novog Zakona o metrologiji i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala koji su stupili na snagu 4. marta ove godine, adaptaciju zgrade DMDM u Kruševcu, Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac i adaptaciju laboratorije za relativnu vlažnost. Kao najznačajniji rezultati u prethodnom periodu, naglašeni su imenovanje DMDM za ocenjivanje usaglašenosti vaga sa odgovarajućim zahtevima Pravilanika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem i objavljivanje novih mogućnosti merenja i etaloniranja (CMC) u bazi BIPM KCDB, jednosmernog električnog napona, iz oblasti hemije (gasnih analiza) i šest linija iz oblasti hrapavosti.

Predrag Đurić, v.d. pomoćnika direktora DMDM, Sektora za kontrolu i nadzor u svom izlaganju je istakao da će 2017. godina biti u znaku zakonske metrologije i da će timski rad zaposlenih biti ključni faktor za postizanje planiranih rezultata.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIdaea5cc0e25

Studenti treće godine smera Reciklažne tehnologije Visoke škole strukovnih studija - Beogradska politehnika iz Beograda, posetili su (DMDM), 21. decembra 2016. godine.

Studenti treće godine su se upoznali sa ulogom DMDM u metrološkom sistemu Republike Srbije, sa stručnim poslovima iz oblasti naučne i zakonske metrologije kroz kratku prezentaciju i promo film DMDM.

Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija u DMDM. Studenti su posetili laboratorije za dužinu, masu, akustiku, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine gde su im prezentovane realizovane metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIda08ffc966b

U okviru projekta " Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji" koji sprovodi Nemački metrološki institut PTB, DMDM je posetila Dušanka Škrbić, rukovodilac sektora za nadzor Mjeriteljskog Instituta Republike Slovenije u periodu od 11.-14. decembra 2016. godine. Tom prilikom dala je smernice i predloge za razvoj informacionog sistema koji je u toku, a finansiran je iz projekta. Informacioni sistem će obuhvatiti celokupan metrološki nadzor i pratiti overavanje merila, tako da će se na jednom mestu na sistematski način objediniti informacije u vezi sa merilima za koje je obavezno overavanje i metrološkog nadzora. Ujedno je sa kolegama iz Sektora za kontrolu i nadzor razmenjivala poizitivna iskustva iz prakse.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIdf66ec07e35
sreda, 14 decembar 2016

DMDM posetili studenti

Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su studenti master studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu koji prate predmet Metrologija i merni računarski sistemi u pratnji profesorke Koviljke Stanković. Studenti su nakon upoznavanja sa poslovima iz nadležnosti DMDM obišli laboratorije.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProId7cd7e89063

Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin radionice koju je organozovao EURAMET - Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta u Beogradu, 5. i 6. decembra na temu strateškog planiranja.

Prisutne je pozdravio Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, nakon čega se prisutnima obratio Tanasko Tasić, predstavnik EURAMET, izrazivši zadovoljstvo zbog održavanja skupa, nakon čega je skrenuo pažnju na značaj strateškog planiranja i važnost prethodno održanih radionica. Osim mehanizama održivosti ljudskih resursa i strateškog planiranja, radionica je bila prilika da učesnici razmenjuju iskustva iz prakse svojih nacionalnih metroloških instituta i razgovaraju o izazovima pred kojima se instituti suočavaju. Pored predstavnika Srbije, na radionici su učestvovali predstavnici nacionalnih metroloških instituta Irske, Turske, Crne Gore i Albanije.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIdda7757a8e2

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. decembra 2016. godine.

Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je izmenjen datum važenja uverenja o odobrenju tipa, odnosno produžen je do 1. januara 2024. godine. Takođe, ovim pravilnikom je propisano da merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok ispunjavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu.

Institut za standardizaciju Srbije primljen je u punopravno članstvo evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC čime se predstavnicima privrede i drugim zainteresovanim stranama, ravnopravno učešće u evropskoj standardizaciji i direktan pristup standardizacijskim dokumentima.

Opširnije na adresi: http://www.privreda.gov.rs/institut-za-standardizaciju-srbije-postao-je-punopravni-clan-evropskih-organizacija-za-standardizaciju-cen-i-cenelec/

U okviru Twinning projekta u tehničkom delu aktivnosti „Activity 3.1 Trainings and consultancy to DMDM for implementation of MID, NAWI and Pre-packages, extension of the accreditation scope, improvement of existing Serbian measurement standards, obtaining new calibration and measuring capabilities”,u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) je od 21. do 25. novembra 2016. godine,organizovan nastavak aktivnosti na projektu sa kolegama iz Češkog Metrološkog Instituta (CMI).

Predstavnici CMI Karel Ševčík, ekspert za brojila električne energije, Tomáš Valenta, ekspert za gasomere, Jindřich Bílek, ekspert za vodomere i Stanislav Hynek, ekspert za taksimetre imali su konsultativne razgovore i razmenili su iskustva sa kolegama iz DMDM.

Ključni elementi navedene komponente Projekta su bili predstavljanje tehničkih kapaciteta, poboljšanje postojeće implementacije EU Direktive o merilima u Srbiji, označavanje u obavljanju poslova ocenjivanja usaglašenosti, razvijanje procedura u svrhu imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i proširenje kapaciteta DMDM za poslove ispitivanja merila.

Sa stanovišta pripreme DMDM za imenovanje odabranih laboratorija, kao jedan od preduslova za članstvo Srbije u EU, vođeni su razgovori o narednim koracima i aktivnostima DMDM u okviru priprema tehničke regulativa i procedura.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIde7aa49adf8

U okviru Tvining projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti u Republici Srbiji“ predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd, dr Branka Radanov učestvovala je na sastanku sa temom „Procesi akreditacije u svrhu notifikacije tela za ocenu usaglašenosti“, koji je održan u sredu, 23. novembra 2016. godine u Ministarstvu privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta. Tom prilikom su predstavnici Češkog akreditacionog instituta (CMI), dali smernice, primere iz prakse i preporuke predstavnicima Ministarstva zdravlja, Akreditacionog tela Srbije, Ministarstva privrede i DMDM u vezi sa različitim procesima akreditacije u svrhu notifikacije tela za ocenu usaglašenosti.

U okviru Twinning projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti proizvoda u Republici Srbiji“ u Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) 15. i 18. novembra, održani su sastanci na temu podizanja svesti privrednika u Srbiji o značaju, važnosti i prednosti koje im donosi ispunjavanja zahteva tehničkih propisa i standarda u ovoj oblasti.

Ispred DMDM, prisutne je pozdravila dr Branka Radanov, šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd. Sastanku su prisustvovali predstavnici DMDM: Tatjana Cincar – Vujović, šef Odseka za električne veličine; Rade Dereta, metrolog u Odseku električnih veličina; Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok; dr Zoran Marković, rukovodilac Grupe za sertifikaciju; Nedeljko Vukadinović, metrolog za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju u Grupi za sertifikaciju; Slobodan Zelenika, šef Odseka za dimenzione optičke veličine i akustiku; Pavle Staničić, specijalni savetnik direktora za pravne i opšte poslove i Željko Lalić, Ministarstvo privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu. Nacionalni metrološki institut Češke (CMI) predstavljali su: Karel Začek, stalni savetnik Twinning projekta; Nikola Rašković, asistent stalnog savetnika Twinning projekta; dr Jirži Tesar, direktor Naučne metrologije i Kristina Vankurova, projekt menadžer Nacionalnog metrološkog instituta Češke.

Na sastancima kolege iz Češke predstavile su kako i na koji način sarađuju sa privrednicima u smislu transfera potrebnih znanja za ispunjavanje zahteva tehničkih propisa. Planirane su buduće aktivnosti DMDM vezane za organizovanje i planiranje info – sesija, na kojima će se predstavnicima privrede u Republici Srbiji prezentovati aktuelni tehnički zahtevi i standardi u oblasti metrologije, a sve sa ciljem povećanja njihove konkurentosti na tržištu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIdae97095e7c

Studenti završne godine studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale.

U okviru vežbi iz predmeta Tehničko zakonodavstvo – propisi i standardi, studenti su se upoznali sa ulogom Direkcije u metrološkom sistemu Republike Srbije, sa stručnim poslovima iz oblasti metrologije.

U ime Direkcije, studente je pozdravila Tatjana Cincar – Vujović, šef Odseka za električne veličine. Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za temperaturu, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, zapreminu, dužinu, akustiku i masu, gde su im predstavljene realizovane metode etaloniranja i pravci istraživanja u kojima Direkcija učestvuje.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIdfd4cef3287

Odnedavno Direkcija za mere i dragocene metale ima svoju Linkedin stranicu. Pozivamo Vas da posetite i zapratite našu stranicu.

Studenti Visoke škole strukovnih studija - Beogradska politehnika iz Beograda, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale, 8. novembra 2016. godine.

Pored teorijskog znanja iz metrologije, koje su usvojili iz predmeta Metrologija u okviru Studijskog programa Menadžment kvalitetom, studenti prve godine su se upoznali sa ulogom Direkcije u metrološkom sistemu Republike Srbije, sa stručnim poslovima iz oblasti naučne i zakonske metrologije.

Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija u Direkciji. Studenti su posetili laboratorije za dužinu, masu, akustiku, fotometriju, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine gde su im prezentovane realizovane metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika. Upoznati su sa istraživanjima u kojima Direkcija učestvuje radi unapređenja SI jedinica, ostvarenja novih i unapređenja postojećih nacionalnih etalona i obezbeđivanja njihove metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProId6d8ae6f42c

Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG“, br. 20/06) letnje računanje vremena u 2016. godini se završava u nedelju, 30. oktobra 2016. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Medije

Na Petnaestoj međunarodnoj konferenciji za zakonsku metrologiju i 51. sastanku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju, koji su održani u Strazburu, Francuska, od 17. do 21. oktobra 2016. godine učestvovali su Čedomir Belić, v. d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale i član Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju, i dr Zoran Marković, rukovodilac Grupe za sertifikaciju.

Na Konferenciji je pored postojećih sistema sertifikata OIML, odnosno osnovnog i MAA, uspostavljen novi sertifikacioni sistem OIML (OIML-CS). Usvojen je budžet OIML od 2017-2020. godine, pri čemu prilozi država članica i dopisnih članica ostaju nepromenjeni, odnosno nema nikakvog povećanja budžeta. Konferencija je potvrdila nova ili revidirana međunarodna dokumenta i preporuke OIML, koja je Međunarodni komitet za zakonsku metrologiju odobrio.

Komitet je odobrio nove međunarodne preporuke i usvojio nove projekte. Revizija dokumenta o izradi međunarodnih preporuka biće nastavljena i naredne godine. Komitet je doneo odluku o zatvaranju prevodilačkog centra i prestanku finansiranja.

Razmatana je saradnja sa regionalnim metrološkim organizacijama i pomoć zemljama u razvoju. Kenija je dobila nagradu za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji. Za prvog potpredsednika Komiteta izabran je prof. Roman Švarc iz Nemačke.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2016#sigProIde5f5840d63

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za zapreminu i protok, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT šemu) iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom.
Naziv PT šeme je "Etaloniranje pipete sa klipom".

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 10. novembra 2016. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za termometriju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti termometrije, podoblast temperature:

1. Etaloniranje otpornih termometara.

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 31. oktobra 2016. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Strana 1 od 4
No Internet Connection