Arhiva vesti 2014

Pravovremeno informisanje i edukacija o tehničkim propisima i standardima i njihovo dosledno sprovođenje ključni su za unapređenje konkurentnosti srpske privrede, istaknuto je na okruglom stolu „Regulatorni okvir tehničkog zakonodavstva u Srbiji i njegova primena u praksi”, koji je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede, Akreditacionim telom Srbije, Institutom za standardizaciju Srbije i Direkcijom za mere i dragocene metale, održanom 25. decembra 2014. godine.
Direktor Sektora za privredni sistem PKS Ljubiša Dimitrijević rekao je da je neophodno posebnu pažnju posvetiti procesu usaglašavanja i procene usaglašenosti proizvoda. Cilj je da se učesnici upoznaju sa opštim i posebnim oblastima tehničkog zakonodavstva.

Jelena Popović, pomoćnica ministra privrede, ukazala je na značaj unapređenja konkurentnosti srpske privrede i trasiranja puta za kvalitetan i bezbedan srpski proizvod na evropskom tržištu. Da bismo bili izvozno orijentisani, neophodno je da tehnički propisi budu implementirani u naš pravni sistem.

Lidija Stojanović, pomoćnica ministra trgovine i glavni tržišni inspektor, ukazala je da je neophodno unapređenje znanja kada je u pitanju tehničko zakonodavstvo, kao i povećanje kompetentnosti inspektora. Aktivnosti i delokrug rada Akreditacionog tela Srbije predstavila je Milica Lukešević, vršilac dužnosti direktora tog tela, dok je Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale ukazala da su u oblasti metrologije sve evropske regulative preuzete u srpsko zakonodavstvo. Međutim, kako je istakla, najvažnije je da budu i dosledno primenjivane.

Opširnije na adresi: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=15983

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProIda2502485fa

U Beogradu je, u prostorijama Kluba poslanika, 16. decembra 2014. godine, održan Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale „U susret izazovima u 2015.”, kojem su prisustvovali svi zaposleni.

U uvodnoj reči, mr Vida Živković, direktor DMDM, pozdravila je prisutne i istakla je da je ovo, već tradicionalno okupljanje, prilika da se svi zaposleni u DMDM sastanu kako bi se razmotrilo sve ono što je urađeno u prethodnoj godini, kao i da bi se razmenila iskustva u radu.

 

gs0456 gs0457

 

U svojoj prezentaciji „Aktivnosti u 2014. godini i planovi za 2015. godinu”, mr Vida Živković dala je pregled najznačajnijih događaja i aktivnosti u 2014. godini, osvrćući se, pored ostalog, na nove mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) iz oblasti akustike, ultrazvuka i vibracija, imenovanje Instituta za nuklearne nauke „Vinča” za nosioca nacionalnog etalona Republike Srbije iz oblasti jonizujućeg zračenja, puštanje u rad novog nacionalnog etalona u oblasti merenja ambijentalnih koncentracija ozona Republike Srbije, etalonskog fotometra za ozon – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer 54), učešće DMDM u EMPIR projektima, kao i na učešće na Sastanaku eksplanatornog skrininga u okviru Pregovaračke grupe 1: Sloboda kretanja roba, održanom u Briselu 2014. godine.

Takođe, ukazala je i na to da je DMDM u prethodnom periodu bila domaćin značajnih međunarodnih skupova, kao što su Sastanak Radne grupe WELMEC WG 6 za prethodno upakovane proizvode u okviru Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC) i Obuka i radionica o principima strateškog menadžmenta „Training and Workshop on Principles of Strategic Management”, uz tehničku pomoć nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB) i EURAMET, kao i da je na osnovu EURAMET Projekta br. 1208 u DMDM realizovano kolegijalno ocenjivanje – “peer visit”, od strane tehničkih eksperata bugarskog nacionalnog instituta za metrologiju (BIM), u oblasti fotometrije, zapremine, protoka i dužine.

Ujedno, obavestila je sve zaposlene da je, u cilju pristupanja Republike Srbije punopravnom članstvu Konvenciji o dragocenim metalima (Hallmarking Convention), obavljeno ocenjivanje DMDM od strane Inspekcijskog tima Konvencije, kao i da je DMDM dobila nagradu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) na 49. sastanku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju (CIML) za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji zemalja u razvoju.
Ukazujući na planove za naredni period, mr Vida Živković je dala pregled strateških ciljeva DMDM u oblasti industrijske/naučne i zakonske metrologije.

U svojoj prezentaciji „Aktivnosti u 2014. godini i planovi za 2015. godinu”, Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor, ukazala je na organizacione promene Sektora za kontrolu i nadzor, kao i na rezultate rada Odseka za kontrolu predmeta od dragocenih metala, Odseka za nadzor nad predmetima od dragocenih metala, Odseka za overavanje merila, Odseka za kontrolu i nadzor, a dat je i prikaz rezultata u oblasti prethodno upakovanih proizvoda. Takođe, ukazala je da je DMDM bila organizator i učesnik niza seminara i obuka iz oblasti zakonske metrologije, kao i da je u prethodnom periodu doneto je 14 podzakonskih propisa iz oblasti metrologije.

U daljem izlaganju predočene su aktivnosti planirane za 2015. godinu i to u oblasti realizacije tržišnog nadzora, izrade novog Zakona o metrologiji, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, pratećih podzakonskih akata, kao i organizaciji međunarodnih skupova u oblasti zakonske metrologije.

 

gs0458 gs0459

 

Prikaz rada DMDM u 2014. godini nastavljen je prezentacijom Boris Laštra, pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije, koji je izneo podatke iz oblasti etaloniranja, međulaboratorijskih poređenja i ispitivanja osposobljenosti, ispitivanja u vezi sa odobrenjem tipa merila i pripremom stručnih osnova za izradu propisa. Nabavka nove opreme i modernizacija prostora preduslovi su za unapređenje mernih mogućnosti DMDM, a time i obezbeđenje sledivosti rezultata merenja.

Za naredni vremenski period najavljeno je učešće Direkcije za mere i dragocene metale u EMPIR (European Metrology Program for Inovation and Research) projektima, čime bi DMDM, razvojem istraživačkih potencijala, doprinela boljem iskorišćenju postojeće metrološke strukture u Evropi.

U radionicama koje su održane u nastavku skupa „Prioriteti za 2015. godinu” i „Predlozi za efikasnije korišćenje postojećeg kadra”, uzeli su učešće svi rukovodioci unutrašnjih jedinica DMDM. Podeljeni u grupe po oblastima: naučna metrologija, zakonska metrologija, dragoceni metali i opšte poslove, učesnici radionica su definisali prioritete i predloge za poboljšanje efikasnosti procesa DMDM.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProId44feb49d99

Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru Akcionog plana za 2014. godinu EURAMET Fokus grupe za pomoć u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) bila domaćin „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” - Obuke i radionice o principima strateškog menadžmenta, od 4-5. decembra 2014. godine, u Beogradu.

Učesnici obuke bili su predstavnici zemalja jugoistočne Evrope: Makedonije (BoM), Bosne i Hercegovine (IMBiH), Crne Gore (MBM), Albanije (DPM), Srbije (DMDM), Hrvatske (HMI), Poljske (GUM), Turske (UME), Irske (NSAI). Obuka je održana uz tehničku pomoć nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB) i EURAMET.

Predavač je bio ekspert iz nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB) Mr. Oliver Karkoschka.

Obuka je bila interaktivna. Učesnici su bili podeljeni u radne grupe, tako da su u toku same radionice bili u prilici da razmenjuju iskustva sa svim ostalim učesnicima. Razmatrani su različiti aspekti u vezi sa planiranjem daljih aktivnosti u radu i strategiji daljeg razvoja nacionalnih metroloških instituta.

 

gs0441 gs0450

 

Ishod takvog delovanja je od posebnog značaja ne samo za članove EURAMET i njihovih pridruženih članova (kao podrška u pripremanju elemenata u vezi sa njihovom strategijom razvoja) već i za sam EURAMET, jer je poznavanje potreba razvoja njihovih članova od presudnog značaja za planiranje aktivnosti izgradnje kapaciteta (Capacity Building) i strateškog istraživanja.

Učesnici su konstatovali da je ovakva vrsta obuka veoma korisna jer se na njima mogu razmeniti iskustva različitih zemalja i planirati dalji razvoj, u zavisnosti od potreba i interesovanja pojedinih nacionalnih metroloških instituta.

U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, u organizaciji nacionalnog metrološkog instituta (NMI) Nemačke, Physikalisch Technische Bundesanstalt (RTV) i u saradnji sa Physico Techical Testing Service (PTP) u sastavu NMI Austrije, Bundesamt für Eich - und Vermessungswesen (BEV), od 17. novembra do 21. novembra 2014. godine, predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstva privrede Republike Srbije i Akreditacionog tela Srbije bili su u studijskoj poseti nacionalnom metrološkom institutu Austrije (BEV).

Studijska poseta pod nazivom „Implementation of MID and NAWID – New Legislation Framework” obuhvatila je posetu notifikovanom telu BEV, prezentacije i diskusije vezane za uspostavljanje i primenu MID i NAWID, diskusiju o modulima B, D, G i F, kao i posetu laboratorijama za protok, masu, električne veličine i taksimetre.

Za uspostavljanje harmonizovanog i konzistentnog pristupa zakonskoj metrologiji u Evropi, posebno su naglašeni WELMEC vodiči. Akcentovana je nepristrasnost i nezavisnost svih tela u funkciji zakonske metrologije. Istaknut je značaj uvođenja sistema sertifikacije proizvoda, kako bi se na tržištu pokazalo da je isporučilac u stanju da proizvodi proizvode koji su u skladu s određenim normativnim dokumentima.

U okviru sprovedene studijske posete razmenjena su iskustava u implementaciji direktiva i standarda u oblasti metrologije. Uspešnoj saradnji između predstavnika BEV i DMDM doprineo je visok stepen poznavanja aktuelnih tema obuke i interaktivni rad učesnika.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProIdd7e8dfae1f
utorak, 02 decembar 2014

TrainMiC kurs

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, Privredne komore Srbije i Akreditacionog tela Srbije, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Instituta za referentne materijale i merenja (IRMM) kao nosioca projekta, u prostorijama Privredne komore Srbije održan je TrainMiC - Program obuke za merenja u hemiji, u periodu od 27-28. novembra 2014. godine. Kursu je prisustvovalo 19 učesnika, predstavnika akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, zavoda za javna zdravlja, instituta, privrede i laboratorija u postupku akreditacije. Teme obrađene na ovom kursu odnosile su se na uvod u metrologiju u hemiji, uzorkovanje kao deo postupaka merenja, statistiku za analitičku hemiju - deo I i II, izbor i upotrebu referentnih materijala i međulaboratorijska poređenja prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProId55fb4f2d19
ponedeljak, 01 decembar 2014

Tržišni nadzor - obuka

Obuka pod nazivom „Tržišni nadzor”, namenjena zaposlenima na poslovima nadzora u Sektoru za kontrolu i nadzor DMDM, održana je 28. novembra 2014. godine, u prostorijama Odseka za kontrolu i nadzor Subotica. Obuka je imala za cilj osposobljavanje zaposlenih u Sektoru za kontrolu i nadzor DMDM za obavljanje poslova tržišnog nadzora. Na početku obuke, pomoćnik direktora Lucija Dujović pozdravila je učesnike obuke. Predavači na obuci, mr Branka Radanov, koordinator i Mirjana Lompar, šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd, upoznale su prisutne sa aspektima tržišnog nadzora, a naročito kada je reč o nadzoru nad implementacijom novih pravilnika kojima su transponovane EU direktive u oblasti merila i neautomatskih vaga, kao i u vezi sa neophodnim statističkim metodama uzorkovanja, neophodnih za pravilno obavljanje novih poslova tržišnog nadzora. Obuka se sastojala od teorijskog dela kao i radionice sa konkretnim primerima. Domaćin obuke, Odsek za kontrolu i nadzor Subotica, srdačnim dočekom i dobrom organizacijom ostavio je pozitivan utisak na sve učesnike obuke.

Program rada

Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima održan je 26. novembra 2014. godine, u organizaciji Privredne komore Vojvodine i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu. Koordinator seminara, mr Branka Radanov, pozdravila je prisutne ispred Direkcije za mere i dragocene metale. Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatao teorijski i praktični deo (radionica i smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Ruža Krajninger Vuković, Aleksandar Kostić, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović i Boško Stefanović. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registraciju pakera i uvoznika sa područja Vojvodine.

U periodu od 18. do 20. novembra 2014. godine održan je 25. sastanak Generalne konferencije za tegove i mere (CGPM) u Kongresnoj palati Versaja u Versaju.

U radu 25. Generalne konferencije za tegove i mere učestvovale su delegacije iz 44 države članice i oko 30 država, odnosno ekonomija, pridruženih Generalnoj konferenciji. Konferenciji su, takođe, prisustvovali predstavnici Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), Međunarodne saradnje za akreditaciju laboratorija (ILAC), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i dr. Konferencijom je predsedavao predsednik Francuske Akademije nauka (Académie française des sciences) profesor Philippe Taquet.

Na Konferenciji su izveštaje prikazali predsednik CIPM (Međunarodni komitet za tegove i mere), direktor BIPM (Međunarodni biro za tegove i mere), predsednici Konsultativnih komiteta (SS), predstavnici međunarodnih organizacija, kao i pozvani govornici. Na ovoj Generalnoj konferenciji je usvojeno pet rezolucija koje se odnose na naučna i institucionalna pitanja, a naročito na buduću redefiniciju Međunarodnog sistema jedinica (SI), nov način izbora članova CIPM, način finansiranja BIPM i visinu članarina zemalja članica Metarske konvencije do 2019. godine i aktivnosti koje se odnose na širu reviziju sprovođenja i funkcionisanja CIPM MRA.

 

gs0428

 

Od svih usvojenih rezolucija može se reći da je, za budući razvoj metrologije, najznačajnija Rezolucija 1 koja se odnosi na reviziju Međunarodnog sistema jedinica i dalji rad na određivanju vrednosti fundamentalnih konstanti h, e, k, NA, sa odgovarajućom nesigurnošću, kako bi CGPM na svom 26. sastanku usvojila rezoluciju kojom će se postojeći SI zameniti revidiranim.

 

gs0429

 

Na 25. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, na osnovu ovlašćenja ministra inostranih poslova Republike Srbije, učestvovala je mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, kao predstavnik Republike Srbije.

Pored aktivnog učestvovanja u radu Konferencije, obavljen je i niz korisnih razgovora sa članovima velikog broja drugih delegacija. Ovi susreti su korišćeni za bilateralnu razmenu mišljenja o tekućim aktivnostima u oblasti metrologije na međunarodnom nivou i za razmatranje mogućnosti unapređenja bilateralne saradnje sa drugim nacionalnim metrološkim institutima, a posebno iz susednih zemalja.

Pripreme za redefiniciju kilograma

ponedeljak, 17 novembar 2014

Pravilnik o etilometrima

U „Službenom glasniku RS”, broj 124/14 od 11. novembra 2014. godine objavljen je Pravilnik o etilometrima, koji stupa na snagu 20. novembra 2014. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2015. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za etilometre, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za etilometre, način ispitivanja tipa etilometara, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja etilometara.

Ovaj pravilnik primenjuje se na etilometre koji mere i prikazuju masenu koncentraciju alkohola u izdahu ispitanika. Za potrebe ovog pravilnika, pod alkoholom se podrazumeva samo etil-alkohol (etanol).

Na 49. sastanku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju (International Committee of Legal Metrology - CIML) koji je održan u periodu od 4. do 6. novembra 2014. godine, u Oklandu (Novi Zeland), usvojena je Rezolucija br. 2014/19 na osnovu koje je Direkcija za mere i dragocene metale dobila nagradu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (International Organization for Legal Metrology - OIML) za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji zemalja u razvoju (https://www.oiml.org/en/structure/ciml/pdf/49-ciml-resolutions-english.pdf)

 

oiml z

 

Nagrada za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji zemalja u razvoju je specijalna nagrada koja se dodeljuje zemljama koje imaju izvrsna dostignuća u razvoju aktivnosti u oblasti zakonske metrologije. Pobednik dobija specijalni OIML stakleni izgravirani trofej. S obzirom, da se ova nagrada se dodeljuje od pre nekoliko godina, Direkcija za mere i dragocene metale ponosna je što je nosilac ove nagrade.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (International Organization for Legal Metrology - OIML) ustanovljena je potpisivanjem Međunarodne konvencije na međunarodnoj konferenciji u Parizu, 12. oktobra 1955. godine, a među državama osnivačima – potpisnicima bila je i Jugoslavija.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (International Organization for Legal Metrology - OIML http://www.oiml.org/en) prvenstveno ima za cilj da odredi opšte principe zakonske metrologije, ustanovi smernice i uputstva za izradu zakona i zakonskih propisa kojima se reguliše upotreba merila, definiše zahteve koje moraju da ispune merila u oblasti zakonske metrologije u državama članicama.

 

oiml

U okviru procesa pristupanja Republike Srbije punopravnom članstvu Konvenciji o dragocenim metalima (Hallmarking convention), u periodu od 10. do 11. novembra 2014. godine Direkciju za mere i dragocene metale posetio je Inspekcijski tim Konvencije o dragocenim metalima, koji su činili: predsedavajući Stalnog komiteta Konvencije, gospodin Ronald Le Bas iz Irske (predsednik tima), sekretar Stalnog komiteta Konvencije gospodin Daniel Brunner, gospodin Thomas Brodmann iz Švajcarske Kancelarije za ispitivanje i gospođa Nataša Mejak- Vuković iz Instituta za metrologiju Republike Slovenije.

Inspekcijski tim su na uvodnom sastanku pozdravili mr Jelena Popović, pomoćnik ministra Sektora za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, mr Vida Živković, direktor DMDM i Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM.
Tokom posete, Inspekcijski tim je proveravao usaglašenost Republike Srbije, odnosno Direkcije za mere i dragocene metale, sa zahtevima Konvencije o dragocenim metalima, kako u pogledu zakonske regulative, tako i u pogledu tehničkih aspekata koji se odnose na ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala.

 

gs0420

 

Izveštaj o ovoj nadzornoj poseti, kao i svoje mišljenje o mogućnosti pristupanja Republike Srbije Konvenciji o dragocenim metalima, Inspekcijski tim će zvanično podneti na narednom sastanku Stalnog komiteta Konvencije o dragocenim metalima.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProIdaf39c7a566

U periodu od 3-8. novembra 2014. godine u Laboratoriji za referentne materijale i merenja u hemiji DMDM izvršena je instalacija i puštanje u rad etalonskog fotometra za ozon – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer 54), koji je novi nacionalni etalon u oblasti merenja ambijentalnih koncentracija ozona Republike Srbije. Nabavkom SRP 54 unapređene su merne mogućnosti DMDM u oblasti merenja u hemiji u cilju zaštite životne sredine i određivanja kvaliteta vazduha, a time i obezbeđena sledivost rezultata merenja koncentracija ozona u vazduhu.

Proizvođač SRP 54 je Nacionalni institut za etalone i tehnologiju (National Institute for Standards and Technology, NIST) SAD. NIST je jedini proizvođač na svetu ovog tipa etalona, a do sada proizvedenih SRP sistema ima veliki broj svetskih nacionalnih metroloških instituta, institucija zaduženih za monitoring kvaliteta vazduha, kao i Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM). Novi nacionalni etalon Republike Srbije je 54. proizvedeni od početka programa proizvodnje i trenutno prvi na teritoriji Balkana.

 

gs0417

 

U sklopu instalacije i validacije izvršena je i obuka zaposlenih u DMDM za rad fotometrom za ozon, etaloniranjem komercijanih fotometara za ozon sa područja Republike Srbije i Republike Hrvatske. Instalaciji i obuci prisustvovali su zaposleni DMDM iz Sektora za razvoj metrologije (SRM) – iz Grupe za metrologiju u hemiji: Jelena Bebić, Dragan Nikolić, Nikola Škundrić i Luka Gažević, kao i pomoćnik direktora za SRM Boris Laštro. Obuci su, kao gosti, prisustvovale i kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, Krunoslav Premec i Lucija Nuskern.

Predstavnik NIST-a bio je Džejms Noris, koje je ujedno i konstruktor svih do sada izrađenih SRP sistema. U sklopu instalacije i obuke, u prostorijama DMDM, održana je i prezentacija o ostavrivanju sledivosti i merenjima u oblasti zaštite životne sredine.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProId516404ada0

Regionalna privredna komora Zrenjanin i njen Odbor za kvalitet već četrnaestu godinu zaredom organizuju Konferenciju kvaliteta na nivou Regiona.

 

vesti0076 1  vesti0076 2  vesti0076 3

 

U prepunoj svečanoj sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu ove godine je održana 6. novembra 2014. godine, sa dva uvodna predavanja i prezentacijom sedamnaest radova. Gospodin mr Milan Radovanović, predsednik RPK Zrenjanin je u ime organizatora otvorio skup i pozdravio sve učesnike. O aktivnostima Komore i njenih članova na polju kvaliteta i standardizacije u celini prezentovala je mr Biljana Vlatković, sekretar Odbora za kvalitet u Komori. Uvodničari konferencije su bili predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije i konsultantske kuće "Boneks inženjering" – Beograd. Učesnici konferenciji bili su predstavnici privrednih subjekata, preduzetnika, lokalnih samouprava zdravstvenih ustanova, medijskih kuća, obrazovnih ustanova, studenata , udruženja.

Cilj konferencije je bio sticanje i unapređenje znanja iz oblasti sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine, standarda za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bezbednosti i zdravlju na radu i razmena iskustva u sprovođenju ovih sistema.
Pomoćnica direktora Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije Lucija Dujović je govorila o aktivnostima Direkcije za mere i dragocene metale na harmonizaciji metrološkog sistema Republike Srbije i istakla da se osnovne odlike međunarodnog (globalnog) sistema merenja baziraju na:

 • uniformnom sistemu harmonizovanih nacionalnih propisa u oblasti zakonske metrologije;
 • uniformnom sistemu harmonizovanih standarda u oblasti metrologije koja nije zakonski regulisana;
 • sledivosti rezultata merenja do SI jedinice koja je priznata na međunarodnom nivou;
 • međunarodno harmonizovanim zahtevima koji se odnose na kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorija za etaloniranje i ispitivanje, sertifikacionih tela i dr).

Radomir Bošković, predstavnik "Boneks inženjeringa" iz Beograda govorio je na temu "Kvalitet-poslednjih 27 godina i budućih nekoliko". U svom izlaganju je dao osvrt na dešavanja na polju unapređenja kvaliteta od pojave standarda ISO 9001 do danas i ocenio sagledivu perspektivu razvoja odnosno priču o nekim našim zabludama vezano za sistem kvaliteta i o tome, kako ih izbeći ubuduće.
Nakon izlaganja uvodničara, prezentovano je 17 radova predstavnika privrednih subjekata, fakulteta, škola, zdravstvenih ustanova, udruženja, pojedinaca što ukazuje na multidisciplinarni karakter konferencije koji se ogledao u raznovrsnosti tema o kojima su govorili i ostali predavači.

Zajednička nit svim temama mogla bi se opisati kao unapređenje zdravlja čoveka, značaj intelektualne svojine, informisanja, obuke i obrazovanja, bezbednosti hrane, vrsti hrane i lečenju, rizicima i upravljanju opasnim otpadom, kvalitetu i konkurentnosti roba i usluga u prometu, primenom zakonskih, ali i voluntarističkih sistema koji to omogućuju.
Preuzeto sa: http://www.rpkomora-zr.co.rs/jp/index.php?option=com_content&view=article&id=469:prvi-poziv-za-prijavu-radova-za-etrnaestu-konferenciju-kvaliteta&catid=35:najave-dogaaja&Itemid=53

četvrtak, 06 novembar 2014

Saradnja BIM i DMDM kroz Peer Visit

U Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) 4. i 5. novembra 2014. godine, realizovano je kolegijalno ocenjivanje - Peer Visit, od strane tehničkih eksperata bugarskog nacionalnog instituta za metrologiju, Bulgarian Institute of Metrology (BIM), u oblasti fotometrije, zapremine i protoka i dužine.

Na osnovu EURAMET Projekta br. 1208 i EURAMET uputstva Guide for on Site Visits, kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, proveravajući kako menadžment zahteve, tako i tehničke zahteve laboratorija za etaloniranje, u pomenutim oblastima za objavljene mogućnosti etaloniranja (CMCs) u KCDB bazi BIPM i za CMCs koji su u postupku revizije, ili se planira njihovo prijavljivanje regionalnoj metrološkoj organizaciji u skorijem periodu. Dvodnevno ocenjivanje proteklo je u kolegijalnoj atmosferi, kroz interaktivan rad i razmenu ekspertskih znanja. Zapažanja, koja predstavljaju osnov za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, data su u izveštaju sa Peer Visit, a rezultati ovog ocenjivanja poslužiće kao osnova za reevaluaciju sistema kvaliteta Direkcije na sastanku TC-Q, u martu 2015. godine u Pragu.

Sprovedeno ocenjivanje sistema upravljanja kvalitetom u DMDM, predstavlja realizaciju treće faze predviđenog godišnjeg naizmeničnog ocenjivanja sistema kvaliteta BIM i DMDM, prema EURAMET Projektu br. 1208, do 2015. godine.

 

gs0407  gs0413

 

Ocenjivački tim eksperata iz BIM tokom peer visit sačinjavali su:

 • Rositsa Chipanova, EURAMET kontakt osoba za TS-Q, menadžer kvaliteta u BIM, kao vodeći ocenjivač,
 • Nikolai Aleksandrov, EURAMET kontakt osoba za TC-PR, tehnički ekspert iz oblasti fotometrije,
 • Denita Tamakyarska, EURAMET kontakt osoba za TC-L tehnički ekspert iz oblasti dimenzionih veličina i
 • Mariana Miteva, EURAMET kontakt osoba za TC-F tehnički ekspert iz oblasti zapremine i protoka.

Predstavnici DMDM u navedenoj fazi projekta Peer Visit bili su:

 • Boris Laštro, EURAMET kontakt osoba za TS-Q, rukovodilac kvaliteta i pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije,
 • Slavica Simić, zamenik rukovodioca kvaliteta, rukovodilac Grupe za termometriju,
 • Slobodan Zelenika, rukovodilac Odseka za dimenzione, optičke veličine i akustiku,
 • Gordana Stefanović, savetnik u Odseku za dimenzione, optičke veličine i akustiku,
 • Boban Zarkov, samostalni savetnik u Odseku za dimenzione, optičke veličine i akustiku,
 • Dr Branislav Tanasić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok i
 • Ljiljana Mićić, samostalni savetnik u Grupi za zapreminu i protok.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProId5df2ab6095

U „Službenom glasniku RS”, broj 119/14 od 31. oktobra 2014. godine objavljen je Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju, koji stupa na snagu 8. novembra 2014. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za merila brzine vozila u saobraćaju, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, označavanje merila brzine vozila u saobraćaju, tehnička dokumentacija, način ispitivanja tipa merila brzine vozila u saobraćaju, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja merila brzine vozila u saobraćaju.

Ovaj pravilnik primenjuje se na merila brzine vozila u drumskom saobraćaju koja se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja.

Predstavnici Metrološke laboratorije „Orao“ akcionarskog društva za proizvodnju i remont iz Bijeljine posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) dana 24. oktobra 2014. godine.

Radna poseta predstavnika Metrološke laboratorije „Orao“ imala je za cilj dogovor u vezi nastavka saradnje ove dve institucije. U prijateljskoj i srdačnoj atmosferi domaćini su upoznali goste sa novom opremom i mogućnostima DMDM, o učešću DMDM u ključnim međulaboratorijskom poređenjima, o iskustvima DMDM u oblasti zakonske metrologije, o mogućnostima obučavanja osoblja iz „Orla“ u DMDM, kao i o mogućnostima učestvovanja u međulaboratorijskim poređenjima koje organizuje DMDM.

Tokom razgovora je naglašena obostrana želja da se dosadašnja, veoma uspešna saradnja ove dve institucije i dalje poboljšava.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProId8f04bd469c

U periodu od 5-10. oktobra 2014. godine predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale Jelena Bebić i Dragan Nikolić iz Grupe za metrologiju u hemiji, Sektora za razvoj metrologije, učestvovali su na radionici EURACHEM „8th Workshop Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine“ i obuci „ISO 13528 and beyond“ u okviru radionice, kao i u radu radne grupe „Working Group on Proficiency Testing“.

Organizatori radionice bili su EURACHEM i EUROLAB, evropske organizacije za saradnju u oblasti merenja u hemiji.

Sastancima radionice i obuke prisustvovalo je više od 260 učesnika iz 64 zemlje, među kojima su većinom bili organizatori PT šema, predstavnici velikih proizvođača u oblasti prehrambene industrije i medicine, predstavnici nacionalnih metroloških instituta.

Sastanku radne grupe prisustvovalo je 13 učesnika - članova radne grupe koji su bili ujedno i članovi naučnog komiteta.

 

vesti0075

 

Na sastanku su zvanično prihvaćena dva kratka objašnjenja pojedinih zahteva kao pomoć laboratorijama u vezi sa PT šemama (PT Leaflet):

 1. 1. Kako može ispitivanje osposobljenosti pomoći mojoj laboratoriji?
  How can Proficiency Testing help my Laboratory?
 2. 2. Pre- i posle- analitičko ispitivanje osposobljenosti
  Pre-and Post-Analytical Proficiency Testing

Ove informacije se mogu pronaći na adresama: http://www.eurachem.org/index.php/publications/leaflets, odnosno http://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/pt/prepost/Eurachem_Leaflet_Pre_Post_PT_2009_RS.pdf i http://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/pt/labhelp/how_can_PT_help_my_lab_2013_RS.pdf

Više informacija na internet stranici: http://www.eurachempt2014.de/

četvrtak, 23 oktobar 2014

Seminar o MID/NAWI

U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, od 21 – 22. oktobra 2014. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale održan je Seminar o novoj Direktivi o merilima (MID) i novoj Direktivi o neautomatskim vagama (NAWI).

Predavač na seminaru bila je Dr. Urlike Fuchs iz nacionalnog metrološkog instituta Austrije (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Seminaru su prisustvovali predstavnici Direkcije, Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva privrede Republike Srbije, kao i Akreditacionog tela Srbije.

 

gs0398

Program Seminara o MID/NAWI:

1. dan

 • Uvod
 • Pregled novog zakonodavnog okvira (NLF)
 • Notifikovanje
 • Moduli u novim MID i NAWI

2. dan

 • Sertifikacija proizvoda
 • Sertifikacija sistema kvaliteta
 • Nadzor nad tržištem
 • Pitanja i odgovori

Na Seminaru o MID/NAWI posebno su obrađene teme::

 • uporedna analiza starih i novih MID i NAWI (šta je promenjeno, posebnosti za transponovanje i primenu);
 • novi ekonomski operatori;
 • novi zahtevi za notifikovana tela u novim MID i NAWI (kako se ti zahtevi ispunjavaju u praksi);
 • obezbeđivanje nezavisnosti i neutralnosti (primena u praksi).

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2014#sigProId2c12e3e308

Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG”, broj 20/2006) letnje računanje vremena u 2014. godini se završava u nedelju, 26. oktobra 2014. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Čas koji se 26. oktobra 2014. godine, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između 2 h 00 min 00 s i 3 h 00 min 00 s, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.

Na osnovu inicijative direktora Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) da se Institut za nuklearne nauke „Vinča” (Institut „Vinča”) imenuje za nosioca nacionalnog etalona u u oblasti jonizujućeg zračenja, direktor Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) je doneo odluku da se Institut „Vinča” nađe u dodatku A (Appendix A) baze podataka ključnih poređenja (Key Comparison Data Base – KCDB), na listi instituta učesnika sporazuma Međunarodnog komiteta za tegove i mere o uzajamnom priznavanju etalona, rezultata merenja i uverenja o etaloniranju (CIPM MRA) http://www.bipm.org/en/about-us/member-states/rs/cipm-mra.html.

Svrha ovog imenovanja je da omogući međunarodno priznavanje nacionalnog etalona Republike Srbije u oblasti metrologije jonizujućeg zračenja, čime će biti ostvaren veliki korak u ostvarenju metrološke sledivosti u oblasti etaloniranja dozimetara u radioterapiji i zaštiti od radioaktivnog zračenja, a delimično i u oblasti dijagnostičke radiologije.

Ovim imenovanjem Institut „Vinča” postaje integralni deo metrološkog sistema najvišeg nivoa u Republici Srbiji, zajedno sa DMDM, i stiče pravo da prijavi svoje mogućnosti merenja i etaloniranja (Calibration and Measurement Capabilities - CMCs) u pomenutu bazu podataka KCDB.

Do 2014. Godine CIPM MRA je potpisalo 95 instituta iz 53 države potpisnice Metarske konvencije (među kojima je i republika Srbija) i 38 država koje imaju status pridruženog člana, četiri međunarodne organizacije, obuhvatajući dodatna 152 imenovana instituta, među kojima je sada i Institut „Vinča”.

Strana 1 od 4
No Internet Connection