sreda, 19 decembar 2012

Studenti Mašinskog fakulteta u poseti Direkciji za mere i dragocene metale

Direkciju za mere i dragocene metale su 19. decembra 2012. godine posetili studenti treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - grupe za Proizvodno mašinstvo. Cilj stručne posete, u okviru predmeta Proizvodne tehnologije i metrologija, bio je upoznavanje sa radom Direkcije.

U ime Direkcije, studente je pozdravila Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine. U uvodnom predavanju, Tatjana Cincar- Vujović je upoznala goste sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na ulogu DMDM, kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Ukratko su prezentovane laboratorije u DMDM u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima.

No Internet Connection