petak, 14 decembar 2012

Saradnja BIM i DMDM kroz peer visit

U Metrološkom institutu Bugarske (Bulgarian Institute of Metrology - BIM) od 4-5. decembra 2012. godine realizovano je kolegijalno ocenjivanje - peer visit od strane tehničkih eksperata iz Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), u oblasti mase, temperature, električnih veličina i dužine.

Druga faza projekta EURAMET No. 1208 realizovana je na osnovu EURAMET Uputstva - Guide for on-site visits i standarda ISO/IEC 17025:2005, u pomenutim oblastima metrologije, za sve objavljene servise etaloniranja - SMSs u KSDB bazi BIPM, kao i za one SMSs koji su u postupku prijavljivanja ili revizije u RMO. U dvodnevnom veoma interaktivnom radu i kolegijalnoj atmosferi, razmenjujući ekspertska znanja, proizašle su ocene o sistemu upravljanja u BIM, koje su deo izveštaja sa peer visit. Rezultati kolegijalne ocene iz izveštaja i eventualna poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom u Metrološkom institutu Bugarske, biće prezentovani na sastanku TS-Q, 2013. godine y Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Projekat EURAMET No. 1208 podrazumeva naizmenično ocenjivanje sistema kvaliteta BIM i DMDM, na godišnjem nivou, do 2015. godine. Treća faza realizacije ovog projekta kolegijalne ocene sistema upravljanja kvalitetom planirana je za 2013. godinu u

Direkciji za mere i dragocene metale.

Ocenjivački tim eksperata iz DMDM tokom peer visit sačinjavali su:

  • Boris Laštro, EURAMET kontakt osoba za TS-Q, menadžer kvaliteta u DMDM i vodeći ocenjivač,
  • Maja Aleksić, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti dužine,
  • Slavica Simić, EURAMET kontakt osoba za TS-T, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti termometrije,
  • Zoran Šofranac, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti električnih veličina i
  • Boris Ramač, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti električnih veličina.

Predstavnici ocenjivane institucije BIM bili su:

  • Rositsa Chipanova, menadžer kvaliteta, rukovodilac Odseka za hemijska merenja i jonizujuće zračenje,
  • Antoaneta Yovcheva, rukovodilac Odseka za električna merenja sa saradnicima iz odseka,
  • Nadya Vladimirova, rukovodilac Odseka za mehanička merenja sa saradnicima iz odseka,
  • Veselin Gavaliogov, rukovodilac Odseka za dužinu i vreme sa saradnicima iz odseka,
  • Sasho Nedialkov, rukovodilac Odseka za temperaturna merenja sa saradnicima iz odseka
No Internet Connection