sreda, 27 jun 2012

Prethodno upakovani proizvodi – obuka

Obuka iz oblasti prethodno upakovanih proizvoda održana je u periodu od 11-13. juna u Direkciji za mere i dragocene metale u okviru projekta sa nemačkim Institutom za metrologiju (PTB). Obuku je vodio g-din Klaus Helmoldt, inspektor u oblasti zakonske metrologije u Nemačkoj. Koordinator obuke od strane Direkcije za mere i dragocene metale bila je Ljiljana Mićić.

Obuci su prisustvovali zaposleni u Sektoru za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale: Goran Božović, Rade Popadić, Boško Stefanović, Aleksandar Kostić, Svetlana Mitrović, Ljiljana Bulić, Tamara Kalinić, Dušan Vuković i Ljiljana Mićić.

Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo obuke sproveden je u prostorijama Direkcije, a praktični deo obuke u prostorijama pakera prethodno upakovanih proizvoda (AD "Soko Nada Štark" i BIP Industriji piva) i u supermarketu MAXI.

Obuka je realizovana prema sledećem programu:

11. jun 2012. godine

  • Metrološki zahtevi EU direktiva i OIML R 87,
  • Osnove statističke provere prethodno upakovanih proizvoda,
  • Poseta samoposluzi MAXI (oznake i natpisi na prethodno upakovanim proizvodima izraženi u jedinicama mase i zapremine, prethodno upakovanim proizvodima označenih oceđenom masom).

12. jun 2012. godine

  • Priprema za proveru stvarnog sadržaja prethodno upakovanih proizvoda,
  • Poseta BIP Industriji piva
  • Učesnici obuke su upoznati sa načinom uzorkovanja prethodno upakovanih proizvoda. Postupak određivanja gustine proizvoda koji sadrži ugljenu kiselinu (svetlo pivo BG, nazivne zapremine 500 ml) i postupak određivanja stvarnog sadržaja proizvoda obavljen je u prostorijama pakera. Obrada rezultata merenja obavljena je u DMDM.

13. jun 2012. godine

  • Poseta AD "Soko Nada Štark". Učesnici obuke su upoznati sa načinom uzorkovanja prethodno upakovanih proizvoda. Postupak određivanja stvarnog sadržaja proizvoda (Menaž čokolada, nazivne mase 200 g) sproveden je u prostorijama pakera.
  • Obrada rezultata merenja obavljena je u DMDM.
  • Određivanje gustine različitih vrsta tečnosti (određivanje gustine mleka sprovedeno je primenom masene metode korišćenjem metalnog piknometra nazivne zapremine 100 ml i staklene tikvice nazivne zapremine 500 ml).
No Internet Connection