petak, 22 novembar 2013

Potpisan Sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla

Dana 20. novembra 2012. godine je potpisan Sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla. Osnovni cilj Sporazuma je uspostavljanje poslovne saradnje između DMDM i Instituta. Sporazum su potpisali mr Vida Živković, direktor DMDM i dr Dragan Kovačević, direktor Elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla.

No Internet Connection