utorak, 24 decembar 2013

Novi sertifikati Direkciji za mere i dragocene metale za ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Direkciji za mere i dragocene metale je 6. novembra 2012. godine sertifikovan integrisani sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001) i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001). U ime sertifikacionog tela American Quality Assessors International - AQA Europe, koje je izvršilo sertifikaciju, profesor Paul M. Andre je 18. decembra 2012. godine, u prostorijama DMDM, uručio sertifikat predstavnicima Direkcije, čestitajući na sertifikaciji. Sertifikat se odnosi na sledeći obim poslova: ispitivanje/etaloniranje mernih sredstava, overavanje i odobrenje tipa merila, razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije uključujući i metode etaloniranja, kontrolisanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala i metrološki nadzor.

 

sertifikat  gs0126

 

 

No Internet Connection