sreda, 26 decembar 2012

Godišnji sastanak DMDM u Zrenjaninu - Najznačajnije aktivnosti realizovane u 2012. godini

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale je 26. decembra 2012. godine u Zrenjaninu održan zajednički sastanak svih zaposlenih u Direkciji. Sastanak je održan u prostorijama Odseka za kontrolu i nadzor (OKN) Zrenjanin, koji u ovoj godini obeležava desetogodišnjicu rada u sadašnjoj zgradi.

Sastanak je otvorila mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila učesnike još jednog, sada već tradicionalnog godišnjeg skupa članova Direkcije i zahvalila zaposlenima u Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin na srdačnom dočeku. Nakon toga je Mile Bačić, šef OKN Zrenjanin, prisutnima poželeo dobrodošlicu i dao osvrt na istorijat Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin, izgradnju postojećeg objekta i rad u njemu u proteklom periodu.

Sastanak je nastavljen izlaganjem direktorke Živković o najznačajnijim aktivnostima DMDM realizovanim u 2012. godini, razvoju i realizaciji nacionalnih etalona, razvojnim projektima u toku, aktivnostima na povećanju broja međunarodno priznatih mogućnosti etaloniranja i merenja koje se objavljuju u bazi podataka (KCDB) Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), međulaboratorijskim poređenjima i saradnji sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama u blasti metrologije, prijemu DMDM u članstvo EURACHEM (mreže organizacija širom Evrope sa ciljem uspostavljanja sistema za međunarodnu sledivost hemijskih merenja), ovlašćivanju novih privrednih subjekata za obavljanje poslova overavanja merila.

Posebna pažnja posvećena je zakonodavnim aktivnosti u oblasti metrologije, u čijem donošenju je Direkcija za mere i dragocene metale aktivno učestvovala, posebno u izradi podzakonskih akata baziranih na Zakonu o metrologiji.

Izmene ovih propisa, a takođe i izmene Zakona o ministarstvima u 2012. godini, na osnovu kojeg je Direkcija za mere i dragocene metale postala organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede, uslovile su i izmene u unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji. Ovo se naročito odnosi na organizaciju unutrašnjih jedinica DMDM koje vrše poslove metrološkog nadzora, uključujući nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima, nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela, kao i vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala koji su stavljeni na tržište, nadzora nad privrednim subjektima koji obavljaju otkup predmeta od dragocenih metala, nadzora nad održavanjem propisanih uslova kod proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, nadzora nad održavanjem propisanih uslova u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenh metala, nadzora nad radom ovlašćenih tela i dr. Nova postavka organizacije poslovanja u okviru metrološkog sistema Republike Srbije, već je dala pozitivne rezultate. Pomenute izmene praćene su i odgovarajućom fluktuacijom stručnih kadrova.

S obzirom da je krajem 2012. godine Direkciji za mere i dragocene metale sertifikovan integrisani sistem upravljanja kvalitetom (SRPS ISO 9001), upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001) i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (SRPS OHSAS 18001), drugi deo sastanka je bio posvećen preispitivanju integrisanog sistema od strane rukovodstva (SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001) i preispitivanju od strane rukovodstva sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO/IEC 17025. Sa ponosom je naglašeno je da je u toku 2012. godine Direkcija za mere i dragocene metale, Sektor za razvoj metrologije, Grupa za dimenzione veličine i akustiku potvrdila svoju kompetentnost za etaloniranje graničnih planparalelnih mera interferometrijskom metodom, a Odsek za električne veličine za ispitivanje brojila električne energije.

Povodom završetka 2012. godine, u kojoj su postignuti značajni rezultati na domaćem i međunarodnom nivou, cilj rukovodstva Direkcije bio je da se sa njima upoznaju svi zaposleni u Direkciji i da se analizom dosadašnjeg rada unaprede program i planovi rada u narednom periodu.

Sastanak je takođe bio prilika za zajednički susret svih zaposlenih u DMDM, iz svih dislociranih organizacionih jedinica, međusobnu razmenu iskustava, upoznavanje sa novim članovima kolektiva.
Prijatnoj atmosferi, kolegijalnom ambijentu i uspešnoj realizaciji zajedničkog skupa, doprineli su sjajni domaćini i "slavljenici" iz Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin, izuzetnom pažnjom, predusretljivošću i organizacijom.

 

gs0129

 

 

No Internet Connection