petak, 28 septembar 2012

Direkcija za mere i dragocene metale domaćin Petog sastanka Focus Group za pomoć u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture (5th Meeting of the EURAMET-WELMEC Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development)

Direkcija za mere i dragocene metale, bila je dana 25. i 26. septembra 2012. godine, domaćin petog sastanka EURAMET-WELMEC Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development. Direkcija je ovaj sastanak pripremila i organizovala u saradnji sa EURAMET (Evropska regionalna metrološka organizacija) i PTB-International Technical Cooperation.

U radu Focus Group učestvovalo je 35 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Institucija (NMI) iz 16 država Evrope, kao i predstavnici EURAMET, WELMEC (Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije), predstavnici PTB, predstavnici nemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, predstavnici Nacionalnih akreditacionih tela (NAT), i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

Dnevni red sastanka obuhvatio je sledeće: unutrašnja pitanja Focus Group, status prelaska na zajednički tehnički komitet EURAMET i WELMEC, trenutno stanje predloga EMPIR projekata, iskustva u prijavljivanju i učestvovanju postojećih EMRP projekata, usvajanje smernica za Capacity Building u okviru EMPIR i EMRP projekata, zadaci za novi zajednički tehnički komitet (razvoj metrološke infrastrukture), kratki pregled novosti iz TC-Q, upravnog odbora EURAMET i WELMEC, pregled projekata organizovanih na nacionalnoj i regionalnoj osnovi, razvoj akcionog plana. Nakon zaključka sa sastanka održanog u Beogradu, doneta je odluka da sledeći sastanak bude održan u Turskoj, 2013. godine.

Sastanak je otvorila gospođa Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija i privrede. Ona je predstavila ključne aktivnosti i rezultate postignute prethodnih godina u infrastrukturi kvaliteta u Srbiji, posebno ističući novine i rezultate u metrologiji. Prisutne je pozdravila i dala uvodnu reč gospođa Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale i ko-predsedavajući Focus Group za organizaciju. Sastanku je predsedavao gospodin Janko Drnovšek, zamenik predsednika EURAMET.

Na sastanku se diskutovalo o internim pitanjima Focus Group, podnet je opšti izveštaj o radu za prošlu godinu i tekućim aktivnostima. Takođe, posebno se diskutovalo o pripremi predloga za novi evropski razvojni i inovacioni projekat u oblasti metrologije EMPIR, o mogućoj transformaciji Focus Group u tehnički komitet EURAMET TC i delokrugu njegovog rada (ToR), o PTB regionalnom projektu infrastrukture kvaliteta, o regionalnim projektima IPA 2011 i o PTB i GIZ projektu u Republici Srbiji.

Peti sastanak Focus Group istakao je važnost postojanja strategije infrastrukture kvaliteta koja obuhvata i strateški razvoj ključnih institucija infrastrukture kvaliteta kao što su Direkcija za mere i dragocene metale, Akreditaciono telo Srbije i Institut za standardizaciju.

Nakon završetka oficijelnog dela sastanka učesnici Focus Group posetili su Muzej Nikole Tesle i laboratorije DMDM.

No Internet Connection