utorak, 15 oktobar 2013

14. Međunarodna konferencija za zakonsku metrologiju i 47. sastanak Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju

U periodu od 1. do 5. oktobra 2012, u Bukureštu, Rumunija, održana je 14. konferencija Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) kao i 47. sastanak Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju (CIML).

 

gs0104

 

OIML je osnovana kao međuvladina organizacija na osnovu međunarodne Konvencije potpisane 1955. godine u Parizu. Glavni cilj ove organizacije je da odredi opšte principe zakonske metrologije, ustanovi smernice i uputstva za izradu zakona i zakonskih propisa kojim se regulišu proizvodnja i upotreba merila i da definiše karakteristike i zahteve koje moraju da ispune merila koja se koriste u državama članicama u oblasti zakonske metrologije. OIML danas ima 57 država članica koje aktivno učestvuju u njenom radu i 64 države koje učestvuju u radu kao dopisne članice. OIML Konferencije, koju čine delegacije država članica i posmatrači iz dopisnih članica i srodnih međunarodnih i regionalnih organizacija, a održava se svake četvrte godine.

Na 14. OIML konferenciji i 47. sastanku CIML u Bukureštu učestvovalo je 106 delegacija, odnosno ukupno 154 učesnika. Domaćin ovih sastanaka je bio Rumunski zavod za zakonsku metrologiju (BRML).

Delegaciju Republike Srbije na ovim sastancima činili su Vida Živković, direktor i Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Na sastancima se raspravljalo o strateškim pitanjima značajnim za rad ove organizacije i budući razvoj zakonske metrologije u svetu. Na Konferenciji je usvojeno 16 rezolucija za čije usvajanje je glasala i delegacija Republike Srbije.

Detaljnije o ovim događajima na sajtu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) http://bucharest.oiml.org/.

No Internet Connection