Arhiva vesti 2009

Povodom završetka 2009. godine u kojoj su postignuti rezultati na domaćem i međunarodnom nivou, cilj rukovodstva Direkcije bio je da se sa njima upoznaju svi zaposleni, a pogotovu u dislociranim organizacionim jedinicama – Kontrolama mera, na seminaru "Direkcija za mere i dragocene metale u susret 2010.", koji je održan na Divčibarama, 22 - 23. decembra 2009. godine. Seminar je bio prilika da se analizom dosadašnjeg rada unaprede program i planovi rada u narednoj godini.
Jelena Popović, pomoćnik ministra u Minstarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, izvestila je, otvarajući Seminar, o Zakonu o metrologiji i novinama koje on donosi za Metrološki sistem Srbije i Direkciju za mere i dragocene metale. Nacrt Zakona o metrologiji usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 17. decembra 2009. godine.
Direktor Vida Živković predstavila je zajedno sa rukovodstvom Direkcije smernice za dalji rad i razvoj Direkcije, kao i potpuno novu organizacionu strukturu Direkcije koja treba da odgovori zadacima koji očekuju Direkciju u narednoj godini. S obzirom na donošenje novog Zakona o metrologiji i prisustvo zaposlenih u Kontrolama mera, detaljno je predstavljena organizacija delatnosti po pojedinim Kontrolama mera.
Nacionalni program integracije Srbije u Evropsku uniju (NPI) predviđa da se Direktiva o merilima (Measuring Instrument Directive – MID) transponuje u Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila u narednoj godini, pa je na Seminaru predstavljena ova direktiva zajedno sa svojom najnovijom izmenom i uputstvima za njenu primenu. Uz ovu direktivu predstavljena je i direktiva za merila i metode metrološke kontrole koja određuje način ispitivanja tipa i prvog pregleda merila koja nisu obuhvaćena sa MID.
Nova aktivnost Direkcije, a posebno Kontrola mera, je kontrola prethodno upakovanih proizvoda kojoj je na Seminaru posvećena posebna pažnja da bi se metrolozi i kontrolori upoznali sa odredbama direktiva Evropske unije za prethodno upakovane proizvode, metodama kontrole i nadzora, kao opreme koja se tom prilikom koristi. Ova oblast se kod nas razvija, pa su prikazane laboratorije i metode kontrole u razvijenim zemljama Evropske unije. Prvi dan Seminara završen je prikazom aktivnosti na implementaciji Sistema kvaliteta i predstavljanjem informacionih tehnologija kojima se povezuje rad u Direkciji sa dislociranim organizacionim jedinicama, sa predlogom razvoja, opremanja i obuke.

Drugi dan Seminara, bio je posvećen aktivnostima Sektora za razvoj metrologije i to posebno po Odeljenjima i određenim fizičkim veličinama. Sve laboratorije su predstavile novu opremu, svoje mogućnosti etaloniranja i merenja i rezultate učešća u međunarodnim i regionalnim aktivnostima. Pored rada na održavanju srpskih etalona pokazane su kompleksne aktivnosti u cilju dokazivanja i održavanja CMCs, a sve to u cilju obezbeđenja sledivosti neophodne kako za Kontrole mera tako i druge subjekte u Metrološkom sistemu Srbije.

Lucija Dujović, pomoćnik direktora, obavestila je prisutne o usvajanju nove odluke o tarifama. Seminar je vodio Boris Laštro, pomoćnik direktora.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2009#sigProId42f8944c77

Početkom decembra 2009. godine u bazi podataka BIPM objavljeno je prvih 12 linija sa mogućnostima merenja i etaloniranja u DMDM u oblasti temperature kojima su obuhvaćeni sekundarni servisi koji se realizuju metodama poređenja i odnose se na otporne i staklene termometre u opsegu temperatura od –40 oS do 250 oS. Prva aplikacija je podnesena aprila 2008. godine, a posle procesa revizije koji je završen 3. novembra 2009. godine, nakon konačnog prihvatanja od strane Konsultativnog komiteta za temperaturu, naše mogućnosti merenja i etaloniranja u ovom obimu su objavljene. Osim ovih objavljenih servisa, u narednom periodu se očekuje objavljivanje još sedam linija, od kojih jedna linija obuhvata primarni servis i odnosi se na etaloniranja u trojnoj tački vode, dok se preostalih šest linija odnose na sekundarne servise i etaloniranja termoparova metodom poređenja u opsegu temperatura od 100 oS do 1 000 oS. Objavljene mogućnosti merenja i etaloniranja DMDM u oblasti temperature nalaze se na adresi: http://kcdb.bipm.org/appendixc/country_list_search.asp?countselected=RS&type=T .

sreda, 06 maj 2009

TrainMiC kurs

Šesti po redu TrainMiC® kurs u Srbiji sa temom "Principi i primene metrologije u hemiji" održan je u periodu od 6. do 8. maja 2009. u Beogradu, u Direkciji za mere i dragocene metale, a u saradnji sa Institutom za prehrambene tehnologije iz Novog Sada. Teme koje su bile obrađene i predstavljene na ovom kursu su sledeće: metrologija u hemiji, sledivost rezultata merenja, izbor i upotreba referentnih materijala, interna kontrola kvaliteta, validacija kao deo postupka merenja, statistika i terminologija, međulaboratorjska poređenja i nesigurnost merenja – principi, sa praktičnim primerom koji se odnosio na sledivost, validaciju i mernu nesigurnost. Kurs je pohađalo 14 učesnika iz Instituta za javno zdravlje, Akreditacionog tela Srbije, ispitnih akreditovanih laboratorija, Hemijskog i Fizičkog fakulteta BU i analitičkih laboratorija. Predavači su bili: Dragan Nikolić, vođa nacionalnog tima i licencirani predavač, Jelena Bebić, licencirani predavač, Nada Lazić, autorizovani predavač i Srđan Miletić, autorizovani predavač. Na ovom kursu, u svojstvu predavača po pozivu, su učestvovale Ljiljana Mićić i Slavica Simić, iz Direkcije za mere i dragocene metale, sa temama: etaloniranje laboratorijskog posuđa i etaloniranje termometara. Kurs je po prvi put imao predavače po pozivu i trajao je tri dana. Sledeći kurs je planiran za oktobar mesec, 2009.

GrupnaSlika1

sreda, 22 april 2009

12. sastanak EURAMET TC-IM

Direkcija za mere i dragocene metale bila je domaćin 12. sastanka kontakt osoba Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (TC-IM) Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta - EURAMET, koji je održan u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, Beograd, od 23-24. aprila 2009. godine. Pored sednica organizovan je i obilazak nacionalnog metrološkog instituta zemlje domaćina - Direkcije za mere i dragocene metale.

Jelena Popović, pomoćnik ministra u Minstarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, i dr Atilo Sakoni, predsedavajući Tehničkog komiteta, pozdravili su učesnike i otvorili sastanak. Sastanku je prisustvovalo 25 učesnika iz 20 zemalja članica Eurameta.

S obzirom da su se na navedenom međunarodnom sastanku okupili vodeći evropski stručnjaci iz oblasti metrologije, uloga domaćina je od velikog značaja za saradnju sa Eurametom, drugim evropskim nacionalnim metrološkim institutima i predstavljanje Direkcije u međunarodnoj stručnoj javnosti. Ovo je treći put da je Direkcija za mere i dragocene metale, domaćin sastanaka Tehničkih komiteta Eurameta, s obzirom da je prethodnih godina bila domaćin Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju i Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam.

GrupnaSlika

ponedeljak, 16 mart 2009

Savetovanje odseka za kontrolu mera

Prvo stručno savetovanje u 2009. godini iz oblasti metrologije za državne službenike iz odseka za kontrolu mera je održano od 10. do 13. marta 2009. na Zlatiboru. Na savetovanju su razmatrane sledeće teme: Novi softveri u Direkciji; Postupci / Procedure / Uputstva; Baze podataka; Obuka i kvalifikacije državnih službenika koji rade u zakonskoj metrologiji (OIML D 14); Referentni standardi za rad kontrola mera; Unifikacija dokumentacije.

Ocena učesnika je da je savetovanje uspešno realizovano i donet je predlog da se sa ovakvom praksom nastavi.

petak, 06 februar 2009

Laboratorija za akustiku

U Direkciji za mere i dragocene metale realizovana je nova Laboratorija za akustiku sa srpskim (primarnim) etalonom zvučnog pritiska (LS1, LS2) i razvijenom primarnom (recipročnom) metodom etaloniranja mikrofona (prema IEC 61604-2). Obezbeđena je sledivost do radnih etalon mikrofona i fonometara sekundarnom metodom poređenja (prema IEC 61604-5) i metodom elektrostatičkog aktuatora (prema IEC 61604-6). Opširnije se može videti ovde.

U periodu od aprila 2005., od kako je započet, pa do januara 2009., kada su konačni rezultati zvanično objavljeni u bazi ključnih poređenja BIPM-a, odvijao se projekt EUROMET.T-K7 - ključnog poređenja rezultata realizacije temperature trojne tačke vode, kojom se definiše jedinica fizičke veličine SI - termodinamičke temperature – kelvin. U ovom ključnom poređenju učestvovale su 24 zemlje Evrope, uključujući i našu zemlju, odnosno Laboratorija za temperaturu i toplotu Odeljenja za fizičko hemijske veličine Direkcije za mere i dragocene metale. Evaluacija rezultata ovog ključnog poređenja dobijenih u našoj laboratoriji potvrđuje njihov kvalitet, kao i našu kompetentnost ostvarivanja i održavanja primarnog etalona jedinice termodinamičke temperature – kelvin, onako kako je definisan u SI. Kompletan izveštaj o projektu može se naći ovde.

No Internet Connection