Архива вести 2012

Дирекцији за мере и драгоцене метале је 6. новембра 2012. године сертификован интегрисани систем управљања квалитетом (ISO 9001), управљања заштитом животне средине (ISO 14001) и управљања заштитом здравља и безбедности на раду (OHSAS 18001). У име сертификационог тела American Quality Assessors International - AQA Europe, које је извршило сертификацију, професор Paul M. Andre је 18. децембра 2012. године, у просторијама ДМДМ, уручио сертификат представницима Дирекције, честитајући на сертификацији. Сертификат се односи на следећи обим послова: испитивање/еталонирање мерних средстава, оверавање и одобрење типа мерила, развој нових и унапређење постојећих еталона Републике Србије укључујући и методе еталонирања, контролисање и жигосање предмета од драгоцених метала, доношење решења о знаку произвођача предмета од драгоцених метала и метролошки надзор.

 

sertifikat  gs0126

 

 

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId871b731b09

Дана 20. новембра 2012. године је потписан Споразум о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и Електротехничког Института Никола Тесла. Основни циљ Споразума је успостављање пословне сарадње између ДМДМ и Института. Споразум су потписали мр Вида Живковић, директор ДМДМ и др Драган Ковачевић, директор Електротехничког Института Никола Тесла.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIda010f76bde

У периоду од 1. до 5. октобра 2012, у Букурешту, Румунија, одржана је 14. конференција Међународне организације за законску метрологију (OIML) као и 47. састанак Међународног комитета за законску метрологију (CIML).

 

gs0104

 

OIML је основана као међувладина организација на основу међународне Конвенције потписане 1955. године у Паризу. Главни циљ ове организације је да одреди опште принципе законске метрологије, установи смернице и упутства за израду закона и законских прописа којим се регулишу производња и употреба мерила и да дефинише карактеристике и захтеве које морају да испуне мерила која се користе у државама чланицама у области законске метрологије. OIML данас има 57 држава чланица које активно учествују у њеном раду и 64 државе које учествују у раду као дописне чланице. ОIML Конференције, коју чине делегације држава чланица и посматрачи из дописних чланица и сродних међународних и регионалних организација, a одржава се сваке четврте године.

На 14. OIML конференцији и 47. састанку CIML у Букурешту учествовало је 106 делегација, односно укупно 154 учесника. Домаћин ових састанака је био Румунски завод за законску метрологију (BRML).

Делегацију Републике Србије на овим састанцима чинили су Вида Живковић, директор и Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале. На састанцима се расправљало о стратешким питањима значајним за рад ове организације и будући развој законске метрологије у свету. На Конференцији је усвојено 16 резолуција за чије усвајање је гласала и делегација Републике Србије.

Детаљније о овим догађајима на сајту Међународне организације за законску метрологију (OIML) http://bucharest.oiml.org/.

Светски дан стандарда обележава се широм света сваке године 14. октобра. Ове године, под мотом „Мање отпада, бољи резултати - Стандарди повећавају ефикасност”, водеће међународне организације за стандардизацију - IEC, ISO и ITU поводом овог међународног дана желе да скрену пажњу јавности на добробит доношења и примене стандарда.

Опширније на сајту Института за стандардизацију Србије http://www.iss.rs/news/news_52.html

петак, 28 децембар 2012

Train Mic курс

У периоду од 12-13. децембра 2012. године Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године, у склопу сарадње са Дирекцијом за мере и драгоцене метале, организовало курс за представнике лабораторија за испитивање. Курс је реализовао национални Train Mic (Training in Metrology in Chemistry) тим лиценциран од стране Института за референтне материјале и мерења (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM), Гил, Белгија

Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-train-mic-kurs

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId9def30442d

У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале је 26. децембра 2012. године у Зрењанину одржан заједнички састанак свих запослених у Дирекцији. Састанак је одржан у просторијама Одсека за контролу и надзор (ОКН) Зрењанин, који у овој години обележава десетогодишњицу рада у садашњој згради.

Састанак је отворила мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, поздравила учеснике још једног, сада већ традиционалног годишњег скупа чланова Дирекције и захвалила запосленима у Одсека за контролу и надзор Зрењанин на срдачном дочеку. Након тога је Миле Бачић, шеф ОКН Зрењанин, присутнима пожелео добродошлицу и дао осврт на историјат Одсека за контролу и надзор Зрењанин, изградњу постојећег објекта и рад у њему у протеклом периоду.

Састанак је настављен излагањем директорке Живковић о најзначајнијим активностима ДМДМ реализованим у 2012. години, развоју и реализацији националних еталона, развојним пројектима у току, активностима на повећању броја међународно признатих могућности еталонирања и мерења које се објављују у бази података (KCDB) Међународног бироа за тегове и мере (BIPM), међулабораторијским поређењима и сарадњи са међународним и домаћим институцијама и организацијама у бласти метрологије, пријему ДМДМ у чланство EURACHEM (мреже организација широм Европе са циљем успостављања система за међународну следивост хемијских мерења), овлашћивању нових привредних субјеката за обављање послова оверавања мерила.

Посебна пажња посвећена је законодавним активности у области метрологије, у чијем доношењу је Дирекција за мере и драгоцене метале активно учествовала, посебно у изради подзаконских аката базираних на Закону о метрологији.

Измене ових прописа, а такође и измене Закона о министарствима у 2012. години, на основу којег је Дирекција за мере и драгоцене метале постала орган управе у саставу Министарства финансија и привреде, условиле су и измене у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији. Ово се нарочито односи на организацију унутрашњих јединица ДМДМ које врше послове метролошког надзора, укључујући надзор над претходно упакованим производима, надзор над стручним радом овлашћених тела, као и вршење надзора над предметима од драгоцених метала који су стављени на тржиште, надзора над привредним субјектима који обављају откуп предмета од драгоцених метала, надзора над одржавањем прописаних услова код произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала којима је издато решење о знаку произвођача, увозника односно заступника, надзора над одржавањем прописаних услова у пословним просторијама произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоценх метала, надзора над радом овлашћених тела и др. Нова поставка организације пословања у оквиру метролошког система Републике Србије, већ је дала позитивне резултате. Поменуте измене праћене су и одговарајућом флуктуацијом стручних кадрова.

С обзиром да је крајем 2012. године Дирекцији за мере и драгоцене метале сертификован интегрисани систем управљања квалитетом (SRPS ISO 9001), управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001) и управљања заштитом здравља и безбедности на раду (SRPS OHSAS 18001), други део састанка је био посвећен преиспитивању интегрисаног система од стране руководства (SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001) и преиспитивању од стране руководства система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO/IEC 17025. Са поносом је наглашено је да је у току 2012. године Дирекција за мере и драгоцене метале, Сектор за развој метрологије, Група за димензионе величине и акустику потврдила своју компетентност за еталонирање граничних планпаралелних мера интерферометријском методом, а Одсек за електричне величине за испитивање бројила електричне енергије.

Поводом завршетка 2012. године, у којој су постигнути значајни резултати на домаћем и међународном нивоу, циљ руководства Дирекције био је да се са њима упознају сви запослени у Дирекцији и да се анализом досадашњег рада унапреде програм и планови рада у наредном периоду.

Састанак је такође био прилика за заједнички сусрет свих запослених у ДМДМ, из свих дислоцираних организационих јединица, међусобну размену искустава, упознавање са новим члановима колектива.
Пријатној атмосфери, колегијалном амбијенту и успешној реализацији заједничког скупа, допринели су сјајни домаћини и "слављеници" из Одсека за контролу и надзор Зрењанин, изузетном пажњом, предусретљивошћу и организацијом.

 

gs0129

 

 

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId6c065e5ba4

Дирекцију за мере и драгоцене метале су 19. децембра 2012. године посетили студенти треће године Машинског факултета Универзитета у Београду - групе за Производно машинство. Циљ стручне посете, у оквиру предмета Производне технологије и метрологија, био је упознавање са радом Дирекције.

У име Дирекције, студенте је поздравила Татјана Цинцар-Вујовић, шеф Одсека за електричне величине. У уводном предавању, Татјана Цинцар- Вујовић је упознала госте са метролошким системом у Републици Србији, са посебним освртом на улогу ДМДМ, као националног метролошког института Републике Србије. Укратко су презентоване лабораторије у ДМДМ у којима се чувају национални еталони SI јединица и примењују најтачније методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и успостављање везе са међународним еталонима.

петак, 14 децембар 2012

Сарадња BIM и ДМДМ кроз peer visit

У Mетролошком институту Бугарске (Bulgarian Institute of Metrology - BIM) од 4-5. децембра 2012. године реализовано је колегијално оцењивање - peer visit од стране техничких експерата из Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), у области масе, температуре, електричних величина и дужине.

Друга фаза пројекта EURAMET No. 1208 реализована је на основу EURAMET Упутства - Guide for on-site visits и стандарда ISO/IEC 17025:2005, у поменутим областима метрологије, за све објављене сервисе еталонирања - СМСs у КСDB бази BIPM, као и за оне СМСs који су у поступку пријављивања или ревизије у RMO. У дводневном веома интерактивном раду и колегијалној атмосфери, размењујући експертска знања, произашле су оцене о систему управљања у BIM, које су део извештаја са peer visit. Резултати колегијалне оцене из извештаја и евентуална побољшања система управљања квалитетом у Mетролошком институту Бугарске, биће презентовани на састанку ТС-Q, 2013. године y Сарајеву, Босна и Херцеговина.

Пројекат EURAMET No. 1208 подразумева наизменично оцењивање система квалитета BIM и ДМДМ, на годишњем нивоу, до 2015. године. Трећа фаза реализације овог пројекта колегијалне оцене система управљања квалитетом планирана је за 2013. годину у Дирекцији за мере и драгоцене метале.

Оцењивачки тим експерата из ДМДМ током peer visit сачињавали су:

 • Борис Лаштро, EURAMET контакт особа за ТС-Q, менаџер квалитета у ДМДМ и водећи оцењивач,
 • Маја Алексић, технички експерт/оцењивач из области дужине,
 • Славица Симић, EURAMET контакт особа за ТС-Т, технички експерт/оцењивач из области термометрије,
 • Зоран Шофранац, технички експерт/оцењивач из области електричних величина и
 • Борис Рамач, технички експерт/оцењивач из области електричних величина.

Представници оцењиване институције BIM били су:

 • Rositsa Chipanova, менаџер квалитета, руководилац Одсека за хемијска мерења и јонизујуће зрачење,
 • Аntoaneta Yovcheva, руководилац Одсека за електрична мерења са сарадницима из одсека,
 • Nadya Vladimirova, руководилац Одсека за механичка мерења са сарадницима из одсека,
 • Veselin Gavaliogov, руководилац Одсека за дужину и време са сарадницима из одсека,
 • Sasho Nedialkov, руководилац Одсека за температурна мерења са сарадницима из одсека

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId114b638563

Акредитационо тело Србије (АТС) је потписало ILAC MRA споразум за области еталонирања, испитивања и контролисања, односно IAF MLA споразум за област сертификације производа током годишњег скупа Међународног форума за акредитацију (IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) одржаног у периоду од 16. до 26. октобра 2012. године у Рио де Женеиру, Бразил. На свечаној вечери, одржаној 25. октобра 2012. године Акредитационо тело Србије је потписало ILAC MRA споразум за области еталонирања, испитивања и контролисања, односно IAF MLA споразум за област сертификације производа.

Опширније на адреси: http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=739

У оквиру РТВ Пројекта „Подршка инфрастуктури квалитета у Србији“, радионица из области примене директива о мерилима (MID) и неаутоматским вагама (NAWID), које ће бити транспоноване у законодавство Републике Србије до краја 2012. године у облику Правилника о мерилима и Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем, одржана је у периоду од 31. октобра до 2. новембра 2012. године. Радионицу је водио господин Peter Ulbig, шеф одсека за задатке у којима се преплићу техничка и питања инфраструктуре везана за метрологију, у немачком националном метролошком институту PTB.

Обуци су присуствовали представници произвођача мерних инструмената из области законске метрологије, као и представници тела овлашћених за послове оверавања мерила.

Радионица се прва два дана одржавала у Министарству финансија и привреде, а последњег дана у Привредној комори Београда. Радионица је реализована према следећем програму:

31.октобар 2012. године (за произвођаче мерила)

 1. Преглед директива MID и NAWID
 2. Прилог 1 MID (суштински захтеви)
 3. Модули B (оцена типа) и F (усаглашеност са типом)
 4. Модул D
 5. Тржишни надзор

1 - 2. новембар 2012. године (за овлашћена тела)

 1. Преглед директива MID и NAWID
 2. Опште о оверавању
 3. Оверавање конкретног мерила
 4. Тржишни надзор и оверавање
 5. Питања и финална дискусија

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIde2b793c917

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) узела је учешће на Осмој CROLAB-овој конференцији - Компетентност лабораторија 2012. - Шибеник, у периоду од 10-13. октобра 2012. године. Конференција је била посвећена положају и улози лабораторија Хрватске у регији, са циљем побољшања сарадње и контаката са лабораторијама суседних држава, чланица и будућих чланица ЕУ.

ДМДМ је била представљена радом о метролошкој инфраструктури у Републици Србији, аутора Виде Живковић, директора ДМДМ, који је презентовала Јелена Бебић, самостални саветник у ДМДМ.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId4abe54ef27

На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ”, број 20/2006) летње рачунање времена у 2012. години се завршава у недељу, 28. октобра 2012. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.

Час који се 28. октобра 2012. године, због померања за један час уназад, појављује два пута између 2 h 00 min 00 s и 3 h 00 min 00 s, означава се први пут као час 2А, а други пут као час 2Б.

У међународном часопису „International Journal of Metrology and Quality Engineering”, Volume 3, number 1, објављен је рад - V. Živković, S. Zelenika, G. Stefanović: Uncertainty evaluation for the gauge block calibration using the modified DMDM gauge block interferometer (Процена мерне несигурности за еталонирање граничних мера дужине помоћу модуларног ДМДМ интерферометра за граничне мере).

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) мр Вида Живковић, директор Дирекције и Слободан Зеленика, руководилац Групе за димензионе величине и акустику ДМДМ, презентовали су овај рад на IV Међународној конференцији о метрологији CAFMET 2012 (4th International Metrology Conference – CAFMET 2012), одржаној од 23. до 27. априла у Маракешу, Мароко, у организацији Афричког комитета за метрологију (The African Committee of Metrology CAFMET), у оквиру сесије Dimensional and Optical Measurements.

Дана 8. октобра 2012. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) признао је могућности мерења и еталонирања (CMCs) за 13 сервиса еталонирања мерних средстава јединице запремине течности које Дирекција за мере и драгоцене метале спроводи. Листа сервиса је доступна на сајту BIPM: (http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=M/FF.9.5.1).

Дирекцији за мере и драгоцене метале су признате могућности мерења и еталонирања које се реализују гравиметријском методом опсега мерења запремине течности од 10 µL до 500 L и волуметријском методом опсега мерења запремине течности од 1 L до 5 000 L. Основ за признавање могућности мерења и еталонирања су остварени резултати у EURAMET пројектима:

 1. EURAMET 1004 - Билатерално поређење микропипете називне запремине 500 µl / Bilateral comparison of 500 µl micropipette / pilot laboratory IPQ - Portugal
 2. EURAMET 1008 - Кључно поређење еталон преливне пипете од 20 L / Volume intercomparison at 20 L / pilot laboratories IPQ - Portugal, SP - Sweden
 3. EURAMET 1025 - Водич за одређивање мерне несигурности при еталонирању мерила запремине гравиметријском методом / Harmonization of the uncertainty budget for gravimetric volume calibration / pilot laboratory IPQ - Portugal
 4. ЕURAMET 1079 - Волуметријско и гравиметријско еталонирање посуде од 20 L / Volumetric and gravimetric calibration of a 20 L proving tank/ / pilot laboratory IPQ - Portugal
 5. EURAMET 1184 - Гравиметријско еталонирање тиквице са једном мерном цртом од 100 ml / Gravimetric calibration of a 100 ml Volumetric flask / Pilot laboratory EIM - Greece /Bilateral comparison between EIM (Greece) and DMDM (Serbia) in the framework of Europ Aid Program/
 6. ЕURАМЕТ 1159 - Еталонирање микропипета / Volume calibration of micropipettes / pilot laboratories Force - Denmark, IPQ - Portugal
 7. EURAMET 1157 - Међулабораторијско поређење еталон посуде од 1000 L / Intercomparison of 1000 L proving tank / pilot laboratories VSL - Holand, IPQ - Portugal

Дирекција за мере и драгоцене метале, била је дана 25. и 26. септембра 2012. године, домаћин петог састанка EURAMET-WELMEC Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development. Дирекција је овај састанак припремила и организовала у сарадњи са EURAMET (Европска регионална метролошка организација) и PTB-International Technical Cooperation.

У раду Focus Group учествовало је 35 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Институција (НМИ) из 16 држава Европе, као и представници EURAMET, WELMEC (Европска сарадња у области законске метрологије), представници PTB, представници немачког друштва за међународну сарадњу GIZ, представници Националних акредитационих тела (НАТ), и Министарства финансија и привреде Републике Србије.

Дневни ред састанка обухватио је следеће: унутрашња питања Focus Group, статус преласка на заједнички технички комитет EURAMET и WELMEC, тренутно стање предлога EMPIR пројеката, искуства у пријављивању и учествовању постојећих EMRP пројеката, усвајање смерница за Capacity Building у оквиру EMPIR и EMRP пројеката, задаци за нови заједнички технички комитет (развој метролошке инфраструктуре), кратки преглед новости из TC-Q, управног одбора EURAMET и WELMEC, преглед пројеката организованих на националној и регионалној основи, развој акционог плана. Након закључка са састанка одржаног у Београду, донета је одлука да следећи састанак буде одржан у Турској, 2013. године.

Састанак је отворила госпођа Јелена Поповић, помоћник министра финансија и привреде. Она је представила кључне активности и резултате постигнуте претходних година у инфраструктури квалитета у Србији, посебно истичући новине и резултате у метрологији. Присутне је поздравила и дала уводну реч госпођа Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале и ко-председавајући Focus Group за организацију. Састанку је председавао господин Јанко Дрновшек, заменик председника ЕURAMET.

На састанку се дискутовало о интерним питањима Focus Group, поднет је општи извештај о раду за прошлу годину и текућим активностима. Такође, посебно се дискутовало о припреми предлога за нови европски развојни и иновациони пројекат у области метрологије EMPIR, о могућој трансформацији Focus Group у технички комитет EURAMET TC и делокругу његовог рада (ToR), о PTB регионалном пројекту инфраструктуре квалитета, о регионалним пројектима IPA 2011 и о PTB и GIZ пројекту у Републици Србији.

Пети састанак Focus Group истакао је важност постојања стратегије инфраструктуре квалитета која обухвата и стратешки развој кључних институција инфраструктуре квалитета као што су Дирекција за мере и драгоцене метале, Акредитационо тело Србије и Институт за стандардизацију.

Након завршетка официјелног дела састанка учесници Focus Group посетили су Mузеј Николе Тесле и лабораторије ДМДМ.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId91b2890231

У „Службеном гласнику РС”, број 72/12 од 26. јула 2012. године објављен је Закон о министарствима, који је ступио на снагу даном објављивања.

Чланом 4. став 6. овог Закона прописано је да је Дирекција за мере и драгоцене метале орган управе у саставу Министарства финансија и привреде и да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила; као и друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.

Дана 24. јула 2012. године Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Биро за метрологију Републике Македоније (БОМ) потписали су Меморандум о разумевању и сарадњи. Меморандум о разумевању и сарадњи потписали су Вида Живковић, директор ДМДМ и Димитар Парнаџиев, директор БОМ.

Меморандум о разумевању и сарадњи треба да обезбеди, поред осталог, унапређење сарадње ДМДМ и БОМ кроз размену информација и искустава у области метрологије, организовање међусобних посета стучњака, учешће на семинарима, радионицама и друго.

Информације о потписивању овог Споразума и на сајту Бироа за метрологију Републике Македоније
http://www.bom.gov.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=27

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIdc58bbbb206

У „Службеном гласнику РС”, број 56/12 од 5. јуна 2012. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, који ступа на снагу 13. јуна 2012. године, а почиње да се примењује истеком три месеца од дана ступања на снагу.

Овим Правилником измењени су поједини услови за обављање послова оверавања мерила.

Пречишћен текст Правилника на адреси  ovde.

Обука из области претходно упакованих производа одржана је у периоду од 11-13. јуна у Дирекцији за мере и драгоцене метале у оквиру пројекта са немачким Институтом за метрологију (PTB). Обуку је водио г-дин Klaus Helmoldt, инспектор у области законске метрологије у Немачкој. Координатор обуке од стране Дирекције за мере и драгоцене метале била је Љиљана Мићић.

Обуци су присуствовали запослени у Сектору за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале: Горан Божовић, Раде Попадић, Бошко Стефановић, Александар Костић, Светлана Митровић, Љиљана Булић, Тамара Калинић, Душан Вуковић и Љиљана Мићић.

Обука се састојала из теоријског и практичног дела. Теоријски део обуке спроведен је у просторијама Дирекције, а практични део обуке у просторијама пакера претходно упакованих производа (АД "Соко Нада Штарк" и БИП Индустрији пива) и у супермаркету MAXI.

Обука је реализована према следећем програму:

11. јун 2012. године

 • Метролошки захтеви EU директива и OIML R 87,
 • Основе статистичке провере претходно упакованих производа,
 • Посета самопослузи MAXI (ознаке и натписи на претходно упакованим производима изражени у јединицама масе и запремине, претходно упакованим производима означених оцеђеном масом).

12. јун 2012. године

 • Припрема за проверу стварног садржаја претходно упакованих производа,
 • Посета БИП Индустрији пива
 • Учесници обуке су упознати са начином узорковања претходно упакованих производа. Поступак одређивања густине производа који садржи угљену киселину (светло пиво БГ, називне запремине 500 ml) и поступак одређивања стварног садржаја производа обављен је у просторијама пакера. Обрада резултата мерења обављена је у ДМДМ.

13. јун 2012. године

 • Посета АД "Соко Нада Штарк". Учесници обуке су упознати са начином узорковања претходно упакованих производа.
 • Поступак одређивања стварног садржаја производа (Менаж чоколада, називне масе 200 g) спроведен је у просторијама пакера.
 • Обрада резултата мерења обављена је у ДМДМ.
 • Одређивање густине различитих врста течности (одређивање густине млека спроведено је применом масене методе коришћењем металног пикнометра називне запремине 100 ml и стаклене тиквице називне запремине 500 ml).

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId6ce519e49a

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) учествује у EURAMET пројекту 1187 „Поређење еталонирања струјних мерних трансформатора до 10 kA“. Циљ поређења је демонстрирање мерних могућности националних метролошких института (NMI) у Европи.

У поређењу учествују следеће NMI: BEV Беч, Аустрија; CMI Праг, Република Чешка; BIM Софиjа, Бугарска; ДМДМ Београд, Србија; GUM Варшава, Пољска; INRIM Торино, Италија; LCOE Мадрид, Шпанија; LNE Париз, Француска; METAS Берн, Швајцарска; MIKES Еспо, Финска; NPL Тедингтон, Велика Британија; PTB Брауншвајг, Немачка; SP Борас, Шведска; UME Гебзе, Турска и VSL Делфт, Холандија.

Пилот лабораторија је CMI, Чешка, која је обезбедила путујући еталон струјни трансформатор.

Очекује се да ће мерења у свим NMI бити завршена до септембра 2013. године.

Мерења у ДМДМ су вршена у мају 2012. год., а резултати мерења треба да буду обрађени и послати пилот лабораторији до краја јуна.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIdf8ecf5fbef
Страна 1 од 3
No Internet Connection