Децимални умношци и децимални делови мерних јединица образују се стављањем предметака, усвојених на међународном нивоу, испред мерних јединица.

Назив Ознака Бројна вредност
јота Y 1024
зета Z 1021
екса E 1018
пета P 1015
тера T 1012
гига G 109
мега M 106
кило k 103
хекто h 102
дека da 101
деци d 10-1
центи c 10-2
мили m 10-3
микро m 10-6
нано n 10-9
пико p 10-12
фемто f 10-15
ато a 10-18
зепто z 10-21
јокто y 10-24

Називи и ознаке децималних умножака и делова јединице масе образују се стављањем предметака испред назива "грам" и њихових ознака испред ознаке "g".
Ако је изведена јединица изражена у облику количника, њени децимални умношци или делови се могу одредити придодавањем предметка јединици у бројиоцу или имениоцу, или у оба.
Употреба комбинованих предметака, односно предметака образованих стављањем једног уз други неколико горе наведених предметака, није дозвољена, тј. испред мерне јединице може се употребити само један предметак SI.
Називи и ознаке неких децималних умножака и делова јединица SI који се посебно дозвољавају:

Величина Јединица
Назив Ознака Вредност
запремина литар l или L* 1 l = 1 dm3 =10-3 m3
маса тона t 1 t = 1 Mg =10kg
притисак бар bar 1 bar = 10Pa
* Две ознаке "l" и "L" се равноправно могу користити за јединицу литар (Шеснаеста CGPM (1979), одлука 6)

Међународно усвојени називи предметака и њихових ознака могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из претходне табеле.

No Internet Connection