Вести

Правилник о знаку произвођача, увозника, односно засупника и ознаци финоће 
објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 84/22, који ступа на снагу 6. августа 2022. године.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о знаку произвођача,увозника, односно заступника, као и ознаке финоће ("Службени гласник", број 54/12).
Овим правилником ближе се прописује садржина, облик и димензије знака произвођача, увозника, односно заспуника, као и ознаке финоће.

Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 82/22, који ступа на снагу 30. јула 2022. године.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације (“Службени гласник РС”, број 54/12).

Овим правилником прописује се начин утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима на основу прописане документације, као и садржина те документације.

У периоду од 4. до 8. јула 2022. године, представници Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Никола Петровић, в.д. помоћника директора Сектора за развој метрологије, Зоран Дамњановић, в.д. помоћника директора Сектора за контролу и надзор, Драган Пантић, руководилац Групе за масу, силу и притисак, Тамара Ђекић, извршилац на пословима квалитета у Групи за сертификацију и квалитет и Дејан Раденовић, шеф Одсека за оверавање, учествовали су у студијској посети Националном метролошком институту Француске – LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais).
Једна од активности у оквиру програма IPA 2017, којим руководи Делегација ЕУ у Републици Србији, а координира Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, јесте ова студијска посета, реализована у вези поступака оцене усаглашености (модули B,D,G), у складу са транспонованим европским директивама 2014/32/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године (MID) и 2014/31/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године о неаутоматским вагама (NAWID).
Посета је организована у циљу унапређења кадровских и техничких капацитета ДМДМ за спровођење активности оцењивања усаглашености појединих мерила са потребним захтевима, као и обезбеђивање услова и неопходних ресурса за спровођење одређених испитивања и имплементацију релевантних хармонизованих стандарда и нормативних докумената за имплементацију директива MID и NAWID.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId7b7fe80709

У периоду од 13. до 17. јуна 2022. године, представници Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Драгана Драгутиновић, метролог за време и фреквенцију, Никола Божовић метролог за напон и струју и представници Сектора за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, учествовали су у студијској посети Националном метролошком институту Италије у Торину – INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ).

У оквиру програма IPA 2017 – “Подршка безбеднијим производима“, којим руководи Делегација ЕУ у Републици Србији, а координира Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, организована је ова студијска посета у оквиру које су размењена искуства и представљена решења италијанског метролошког института у домену дистрибуције времена NTP протоколом, као и начин рачунања мерне несигурности, софтверска решења за праћење Cs часовника и националне временске скале UTC, као и системи за мониторинг у лабораторији за време и фреквенцију.

Размењена искустава, као и добијене информације, биће од велике користи за даље усавршавање одржавања UTC(DMDM) временске скале.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIdce0b49efcb

Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 62/22 од 27. маја 2022. године и ступа на снагу 4. јуна 2022. године.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 9/12).

Јавно предузеће „Србијагас“ и данска компанија „FORCE TECHNOLOGY“ организовали су, 31. Маја 2022. године, заједно са партнером и кооперантом ове иностране фирме у Србији, предузећем „KONVEX гасна и водотехника“ из Земуна, практичну радионицу, чији је циљ био да си присутни боље упознају са значајем тачног и прецизног мерења протока природног гаса.

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, в.д. помоћника директора Сектора за контролу и надзор Зоран Дамњановић и в.д. помоћника директора Сектора за развој метрологије Никола Петровић присуствовали су скупу који је одржан у хотелском комплексу “Врдничка кула” у Врднику, а који је окупио представнике компанија из гасног сектора из целог региона.

Наиме компанија „FORCE TECHNOLOGY“ ради Студију изводљивости за изградњу лабораторије за испитивање гасомера на високом притиску за јавно предузеће „Србијагас“, а за најбољу локацију овог значајног калибрацијског објекта одређен је Нови Сад. Колико је ово значајан пројекат и инвестиција за нашу земљу, говори податак да у целом региону Балкана и југоисточне Европе, дакле у пречнику од преко 500 километара одавде, не постоји ниједна овако савремена лабораторија. Самим тим, како се очекује, све гасне компаније из суседних земаља управо ће у овој лабораторији моћи ће да провере и испитају мерила за гас.

Преузето са: https://www.srbijagas.com/?p=14182

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIdc9a4e96284

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је на 38. Генералној скупштини EURACHEM-a, чији је домаћин била Грузија, а скупштина је одржана on-line. EURACHEM представња мрежу организација у Европи, чији је циљ успостављање система за међународну следивост хемијских мерења и промоцију добре лабораторијске праксе. Представник Србије у EURACHEM-у, као пуноправног члана, је Дирекција за мере и драгоцене метале. Скупштини је присуствовало 45 чланова, а изршен је избор нових чланова на управним местима у организацији, представљене су активности у 2021. години, објављени документи, а представници земаља чланица су презентовали своје националне извештаје за протеклу годину.
Више информација на линку:
https://www.eurachem.org/

Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале, присуствовао је Шеснаестој Генералној скупштини ЕURAMET, регионалне организације Европе, која координира сарадњу националних метролошких института Европе у области метрологије.

Генерална скупштина ЕURAMET одржана је у периоду од 30. маја до 2. јуна 2022. године у Бечу, Аустрији и на њој је презентована и разматрана стратегија EURAMET do 2030. године као и извештаји са техничких комитета.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIddb81e91e28

1.јуна 2022.године почиње да се примењује Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 114/21 од 30. новембра 2021. године, а ступио је на снагу 8. децембра 2021. године.

Овим правилником, поред осталог, прописани су нови облици државних жигова за злато и сребро.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала (,,Службени гласник РС”, број 7/13).

Дана 20. маја 2022. године на Машинском факултету Универзитета у Београду Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) обележила је Светски дан метрологије. Ове године Светски дан метрологије у целом свету обележава се под слоганом: ,,Метрологија у дигиталној ериˮ.

Овом скупу присуствовали су, поред руководства и запослених ДМДМ, државни секретар Министарства привреде Милан Љушић, директор Акредитационог тела Србије Ацо Јанићијевић, директорка Института за стандардизацију Татјана Бојанић, Др Славко Димовић, помоћник директора за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност, др Милош Живановић технички руководилац сектора за еталонирање Института за нуклеарне науке "Винча", именованог института, носиоца националних еталона,  као и други угледни стручњаци из области метрологије.

Присутне на овом скупу поздравио је и пожелео добродошлицу Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ.

У име домаћина присутнима се обратила проф. др Драгослава Стојиљковић, продекан за научноистраживачку делатност на Машинском факултету, која је указала на велики значај метрологије у примени и изразила задовољство успешном дугогодишњом сарадњом  Машинског факулета и ДМДМ која се реализује кроз различите активности на основу уговора о сарадњи.

Чедомир Белић је затим представио резултате рада ДМДМ у периоду од 2019.-2021. године и нагласио да дигитализација у метрологији убрзава пут мерила од произвођача до тржишта, као и да је њен важан чинилац дигитални сертификат о усаглашености. Циљ међународне метролошке заједнице  је да се развију универзални формати размене резултата мерења у целом метролошком сектору.

Јасмина Лазаревић, метролог за наизменични напон и струју, презентовала је концепт  дигиталних  сертификата о усаглашености.

Зоран Јовановић, шеф одсека за информатичку и оперативну подршку у Министарству привреде, упознао је присутне са пројектом Производ инфо, чији је носилац Министарство привреде, а у коме учествују и ИСС, АТС И ДМДМ.

Владан Лапчевић, директор привредног друштва Meter&Control, представио је концепт паметних мерила која се производе у Републици Србији и изазове које дигитализација доноси у тој сфери.

В. проф. др Ђорђе Чантрак,  у име тима у коме су и доц. др Новица Јанковић и в. проф. др Дејан Илић презентовао је савремене мерне технике које се користе  у Лабораторији за турбуленцију и мерење брзине струјања флуида Машинског факултета Универзитета  у Београду.

Јасмина Павловић, руководилац групе за информационе технологије и комуникацију представила је процес увођења система еИнспектор у ДМДМ и предности дигитализације који је тај систем донео у раду инспектора.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId44a73f7aba

У сусрет Светском дану метрологије, Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је 19. маја 2022. године била домаћин студентима треће и четврте године академских студија Машинског факултета Универзитета у Београду. Том приликом, студенти су упознати са метролошким системом у Републици Србији и улогом ДМДМ као националног метролошког института Републике Србије у том систему.
Стручна посета укључила је обилазак лабораторија ДMДM у којима се чувају национални еталони SI јединица, примењују најтачније методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и омогућава успостављање везе са међународним еталонима. Такође, овом приликом студенти су се упознали са методама мерења, еталонском и мерном опремом у лабораторијама за испитивање и еталонирање. Посета је обухватила обилазак лабораторија за температуру, велике запремине, дужину, масу и акустику.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId4c4edcf2b1

Водич „Добра пракса у мерењима густине течности у индустрији” објављен је у оквиру EMPIR пројекта „Успостављање следивости за мерење густине течности“ (EMPIR 17RPT02 rhoLiq).

Водич је написан као део активности А4.1.5 пројекта EMPIR 17RPT02 rhoLiq и намењен је побољшању квалитета резултата мерења густине добијених у лабораторијама и индустрији које користе мерила густине течности - дензитометре на принципу осцилирајућег тела, како би се постигла следивост добијених резултата за густину течности, до основних SI јединица.

За више информација о пројекту посетите: EMPIR 17RPT02 rhoLiq 

Светски дан метрологије

 20. мај 2022. године

Поштована/и,

20. мај, Светски дан метрологије, је дан када се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције из 1875. године. Метарска конвенција обезбеђује основу за кохерентан систем мерења широм света на ком почивају научна открића и иновације, индустријска производња и међународна трговина, као и унапређење квалитета живота и заштита животне средине на глобалном нивоу. Ове године 20. мај - Светски дан метрологије, обележавамо под слоганом: „Метрологија у дигиталној ери“.

Националне метролошке институције широм света континуирано унапређују метрологију развијајући и потврђујући нове технике мерења са већим нивоима тачности. Учествују у пројектима који доприносе развоју и унапређењу дигиталних принципа у пракси, стандарда и техничких прописа. Дигитализација у метрологији убрзава пут од произвођача до тржишта и њен важан чинилац је дигитални сертификат о усаглашености. Машинска читљивост резултата мерења значајно унапређује процесе производње и праћења квалитета, где дигитализација постаје све заступљенија. Циљ је да се развију универзални формати размене у целом сектору метрологије.

Светски дан метрологије препознаје и слави допринос свих људи широм света који раде у међувладиним и националним организацијама на пословима метрологије на добробит свих.

С поштовањем,

                                                                                                                           В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                                      Чедомир Белић

 

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 57/22 од 12. маја 2022. године објављен је Списак српских стандарда из области мерила
Овим списком замењује се Списак српских стандарда из области мерила („Службени гласник РС”, број 39/14).

Списак српских стандарда из области мерила („Службени гласник РС”, број 57/22) 

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале: Слободан Зеленика, руководилац Групе за дужину, оптичке величине и акустику и контакт особа TC AUV и Гордана Стефановић, метролог за акустику, храпавост и облике у Групи за дужину, оптичке величине и акустику учествовали су 5. и 6. маја 2022. године у раду  EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације (EURAMET TC-АUV) који је одржан путем видео конференције.

Организатор састанка био је EURAMET, уз учешће 35 стручњака, представника националних метролошких института (NMI).

Презентоване су активности поткомитета који припадају Техничком комитету за акустику, ултразвук и вибрације, статуси CMC, актуелних и планираних истраживачких програма, актуелних Европских метролошких мрежа (EMN). Такође, представљени су пројекти везани за следивост и израду водича за еталонирање, резултати текућих и завршених кључних поређења, као и планови за допунска поређења.

У презентацији о активностима EURAMET Capacity Building представљен је механизам за трансфер знања и платформа за обуке на даљину која постоји на сајту Међународног бироа за мере и тегове (BIPM). План је да се платформа стално унапређује и да пружа могућност за константне обуке из различитих области метрологије.

Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe (у даљем тексту: ДMДM), Група за термометрију, плaнирa да за све заинтересоване лабораторије организује мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти термометрије, подобласти температуре, и то за:

1. Eтaлoнирaњe индустријских платинских отпорних термометарa

Сва заинтересована правна лица која желе да учествују у поменутом поређењу могу да поднесу захтев/пријаву на обрасцу Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу (https://www.dmdm.rs/rs/obrasci), на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14 или на email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., најкасније до 17. 06. 2022. године.
ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, са учeсницaмa усагласити тeхнички прoтoкoл међулабораторијског пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.
Лабораторије учеснице биће у обавези да транспортују артефакте до наредне лабораторије учеснице међулабораторијског поређења о сопственом трошку и у складу са унапред договореним распоредом из техничког протокола међулабораторијског поређења.
За учешће у међулабораторијском поређењу, у складу са Законом о републичким административним таксама, плаћа се републичка административна такса, и то:
- такса за захтев у износу од 330,00 динара. Доказ о уплати ове таксе доставља се уз захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу;
- такса за међулабораторијско поређење по радном часу у укупном износу од 35.000,00 РСД. Ова такса се плаћа након подношења захтева, на основу налога за уплату који доставља ДМДМ.
Наведени износи могу бити измењени у случају измене Закона о републичким административним таксама.

Публикација „Које финоће је твој накит?” објављена је у оквиру пројекта „ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима”. Публикација је дистрибуирана на 25. међународној изложби златарства и часовничарства „СЈАЈ”, одржаној у периоду од 8. до 11. априла 2022. године на Новосадском сајму.

У публикацији су, у циљу обавештавања шире јавности, дате основне информације у вези са новим државним жиговима који су прописани Правилником о државним жиговима за предмете од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 114/21) који се примењује од 1. јуна 2022. године.

четвртак, 14 април 2022

EU FOR SERBIA – SUPPORT FOR SAFER PRODUCTS

У периоду од 11. до 13. априла 2022. године, одржана је обука у области испитивања софтвера у мерним уређајима у оквиру пројекта EU FOR SERBIA – SUPPORT FOR SAFER PRODUCTS. Обука је реализована путем онлајн платформе, за запослене из Сектора за развој метрологије, а предавач је био Дамијан Красовец, експерт из Мјеритељског института Републике Словеније-МИРС. 

Обуком су обухваћени захтеви за софтвер прописани водичима WELMEC 7.2 и WELMEC 7.5 и стандардoм EN 45501:2015.

Дана 11. априла 2022. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је осам нових могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области дужине, подобласти ласерских фреквенција, у бази података KCDB2.0.

По први пут објављене су мерне могућности еталонирања фреквенцијски стабилисаних ласера помоћу комб генератора у мерном опсегу (530 – 800) nm, односно (375 – 566) THz.
Више информација у вези CMCs из области дужине можете наћи у бази KCDB, BIPM.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIdaae752730c
Страна 1 од 2
No Internet Connection