Вести

На основу Закона о рачунању времена (²Службени лист СЦГ², бр. 20/06) летње рачунање времена у 2021. години се завршава у недељу, 31. октобра 2021. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.

Дана 2. септембра 2021. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је нове могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области притиска у бази података KCDB 2.0 на основу значајних резултата остварених у међународним поређењима EURAMET.M.P-S18 и EURAMET.M.P-S13. По први пут објављена је мерна могућност еталонирања свих врста еталона и мерила притиска у опсегу од 10 МPa до 100 МPa. Више информација у вези CMC из облaсти притиска можете пронаћи у бази KCDB, BIPM.
Представници Бироа за метрологију из Северне Македоније, Бианка Мангутова Стоилковска, руководилац квалитета и Лабораторије за масу и Михајло Мишковски, руководилац Одељења за људске ресурсе, дана 21. септембра 2021. године посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале.
Стручна посета обухватила је размену искуства из области законске метрологије, метрологије  физичких величина масе и притиска.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId97849b52fc
У Дирекцији за мере и драгоцене метале 21. септембра 2021. године одржана је интерна обука за запослене у Одсеку за оверавање мерила. Тема обуке је била: Коришћење портала за унос евиденције о оверним мерилима.
Обуку је одржала Јасмина Павловић, руководилац Групе за информационе технологије и комуникацију.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIde591daff83

Решењем Владе Републике Србије број: 119-8282/2021 од 9. септембра 2021. године Зоран Дамњановић постављен је за вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале – Сектор за контролу и надзор.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток, активно је учествовала, од 31. августа до 2. септембра 2021. године на EURAMET Техничком комитету за проток (EURAMET TC-F), као и на састанцима поткомитета за проток гаса, проток течности, брзину флуида и запремину течности, који су одржани путем видео-конференције.

Организатор састанка био је EURAMET, а одржан је уз присуство 78 еминентних стручњака, представника националних метролошких института (NMI) и именованих лабораторија из 29 земаља.

На састанку су презентовани статуси актуелних истраживачких програма, актуелних Европских метролошких мрежа (EMN) као и активности у вези са CIPM MRA. Презентовани су резултати текућих и завршених кључних и допунских поређења, као и план предвиђених међународних поређења.

Љиљана Мићић је на састанку поткомитета за запремину течности, у својству координатора EURAMET пројекта 1533 – Comparison of piston operated volumetric instruments, презентовала информације о допунском поређењу које је у плану да се реализује у наредном периоду између једанаест НМИ.

У периоду од 16. до 20. августа 2021. године у Дирекцији за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) организована је петодневна обука у области акустике, подобласт звук у ваздуху, у оквиру пројекта „Support to the Quality Infrastructure in Serbia” коју спроводи Национални метролошки институт Немачке (PTB).

Обуку, која је била заснована на размени досадашњег искуства у овој подобласти, одржали су Марин Чушков, контакт особа за област акустике у ЕУРАМЕТ-у испред Бугарског националног метролошког института (БИМ) и Борис Михајлов, генерални менаџер акредитоване лабораторије за акустику и генерални заступник B&K (Brüel & Kjær ) за Бугарску. Обука се састојала од теоријског и практичног дела у вези са принципима мерења, мерним неисигурностима, поставкама методе мерења у ДМДМ, као и софтверским решењем за прикупљање и обраду мерних резултата.

Oбуци су присуствовали метролози из ДМДМ: Слободан Зеленика, руководилац Групе за дужину, оптичке величине и акустику, Гордана Стефановић, метролог за акустику, храпвост и облике и Небојша Станковић, метролог за дужине. Сви учесници обуке изразили су задовољство, како због добијених информација, тако и због добре и ефикасне организације обуке у ДМДМ.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId0db050d864

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Никола Петровић, в.д. помоћника директора у Сектору за развој метрологије, Бобан Зарков из Групе за дужину, оптичке величине и акустику, Драган Пантић из Групе за масу, силу и притисак, Никола Божовић из Одсека за електричне величине, време и фреквенцију и Предраг Селаковић из Групе за запремину и проток 13. јула и 10. и 11. августа 2021. године, присуствовали су семинару под називом „Примена стандарда за електромагнетску компатибилност (ЕМC) са демонстрацијом испитивања имуности у лабораторијама“.

Семинар је одржан у Акционарском друштву за испитивање квалитета ,,Квалитетˮ а.д. Ниш.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId8ea10c392c
четвртак, 17 јун 2021 14:36

Састанак TC-EM SC-DC & Quantum Metrology

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Марина Павићевић, метролог за електричну отпорност и Јасмина Лазаревић, метролог за наизменични електрични напон и струју у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију присуствовале су од 2. до 3. jуна 2021. године EURAMET поткомитету Техничког комитета за електрицитет и магнетизам: DC&Quantum Metrology.

Представник Дирекције за мере и драгоценене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију учествовала је 14. и 15. јуна 2021. године у раду EURAMET подкомитета Техничког комитета за електрицитет и магнетизам (Subcommittee Low Frequency) који је одржан путем видео везе.

Организатор састанка био је EURAMЕТ, а одржан је уз присуство 42 еминентна стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) из различитих земаља света.

На састанку су презентовани развојни пројекти везани за нове технологије, посебно Josephsonovog еталон за примену у области наизменичног електричног напона, као и резултати текућих и завршених EMPIR пројеката.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је на 37. Генералној скупштини EURACHEM-a, чији је домаћин била Чешка, а скупштина је одржана on-line.
EURACHEM представња мрежу организација у Европи, чији је циљ успостављање система за међународну следивост хемијских мерења и промоцију добре лабораторијске праксе. Представник Србије у EURACHEM-у, као пуноправног члана, је Дирекција за мере и драгоцене метале.
Скупштини EURACHEM-a присуствовало је 49 чланова, а извршен је избор нових чланова на управним местима у организацији, представљене су активности у 2020. години, објављени документи и представници земаља чланица су презентовали своје националне извештаје за протеклу годину.
Више информација на линку: https://www.eurachem.org/.

Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) обележила је Светски дан метрологије 20. маја 2021. године. Тим поводом, одржана је online конференција на тему ,,Мерења у здравству''.
Светски дан метрологије обележава се поводом годишњице потписивања Метарске конвенције, којом је 1875. године успостављен оквир за међународну сарадњу у области метрологије за индустријску, трговинску и друштвену примену. Као потписник Метарске конвенције од 1879. године, Србија већ пуне 142 године примењује Међународни систем јединица.
Сваке године, одређеној теми се посвећује више пажње, па је тако 2021. године, тема Светског дана метрологије ,,Мерење у здравству''.
Претходних година акценат је био на ревизији Међународног SI система јединица, као и на Четвртој индустријској револуцији, која је представљала незаобилазну тему када се говорило о напретку и развоју. Међутим, пандемија Covid-19 донела је бројне неочекиване ситуације, па су тако сви ресурси и знање усмерени на истраживање нових начина рада и примене технологије у области здравства. Метрологија већ има широку примену у дијагностици и лечењу, као и у сталном унапређивању медицинских уређаја у циљу обезбеђивања прецизних и поузданих мерења.
Европска и светска метролошка заједница већ увелико раде на развоју нових метода и унапређењу система мерења, а кроз сарадњу са научним и међународним метролошким организацијама, ДМДМ обезбеђује размену и преношење информација од значаја за јавност у нашој земљи. С тим у вези, у оквиру Европске регионалне метролошке организације, у току су бројни истраживачко-развојни пројекти који се баве истраживањем утицаја пандемије Covid-19 и развојем метода и техника мерења као подршке дијагностиковању и лечењу. На пример, истраживања се баве развојем тачних и поузданих тестова за откривање вируса SARS-CoV-2 , затим унапређењем тестова и развојем нових софтвера за откривање кардиоваскуларних болести, развојем нових метода у борби против резистенције на антибиотике, развој софтвера за испитивање заштитних маски за лице и друго. Метрологија, као наука о мерењима, игра важну улогу у одговору на глобалну кризу јавног здравља и у проналажењу одговора на питања која здравствени систем тражи.
Током конференције презентоване су следеће теме:
Метрологија доза јонизујућих зрачења у функцији заштите здравља – Др Милош Живановић, Институт за нуклеарне науке ,, Винча”
Следивост мерења концентрације озона у амбијенталном ваздуху – Јасмина Зукан Бановић, ДМДМ
Улога и значај Лабораторије за оптичке величине у заштити здравља и безбедности људи – Бобан Зарков, ДМДМ
Следивост мерења у области ултразвучне терапеутике – Борис Лаштро, ДМДМ
Технике/методе неинванзивног мерења крвног притиска – Драган Пантић, ДМДМ
EMPIR пројекат: метрологија у области апликације лекова – Предраг Селаковић, ДМДМ
Практична примена метрологије у здравству - др. Сунчица Панић, КБЦ ,,Др Драгиша Мишовић-Дедиње”
На крају конференције истакнуто је да ће ДМДМ наставити да се бави изазовима у области мерења, као и да ће наставити да развија и осигурава примену одговарајуће инфраструктуре мерења у циљу превенције и унапређења нашег здравља.

Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe ( у даљем тексту: ДMДM), Група за дужину, оптичке величине и акустику плaнирa да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти димензионих величина и то:
1. Eтaлoнирaњe мерних лењира
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутом поређењу, PT-шеми, могу да поднесу свој захтев/пријаву у слободној форми на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, на email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. најкасније до 14. 06. 2021. године.
ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.
Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa рaчун ДMДM зa пoтрeбe пoрeђeњa изнoсићe 34.000,00 РСД. Такође је потребно уплатити и две Републичке административне таксе у износу од по 320,00 РСД.

20. мај је Светски дан метрологије, који се обележава на годишњицу потписивања Метарске конвенције 1875. године. Овај споразум пружа основу за светски кохерентни систем мерења који подупире научна открића и иновације, индустријску производњу и међународну трговину, као и побољшање квалитета живота, заштиту здравља и животне средине.

Тема Светског дана метрологије 2021. године је Мерење у здравству. Ова тема је изабрана како би се створила свест о важној улози коју мерење има у здравству, а тиме и добробити сваког од нас.

Широм света национални метролошки институти непрекидно унапређују метрологију - науку о мерењима, развојем и валидацијом нових мерних метода са мањом мерном несигурношћу. Национални метролошки институти учествују у поређењима мерења које координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) како би се осигурала поузданост резултата мерења широм света.

Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке које имају за циљ усклађивање метролошких захтева широм света у многим областима. OIML такође управља OIML системом сертификације (OIML -CS) који олакшава међународно прихватање и глобалну трговину мерилима која подлежу законској контроли.

Међународне метролошке организације пружају неопходно поверење у резултате мерења, обезбеђујући здраву основу за данашњу глобалну трговину и помажући нам да се припремимо за будуће изазове.

Светски дан метрологије препознаје и слави допринос свих људи који раде у међувладиним и националним метролошким организацијама и институтима широм света.

Закон о предметима од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 47/21 од 10. маја 2021. године. Овај закон ступа на снагу 18. маја 2021. године, осим члана 25. овог закона, који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Новим законом се врши усклађивање са Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку и унапређује се систем контроле предмета од драгоцених метала. Додатно се разрађује откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала и уводи се појам откупљивача, који ће откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала вршити на означеном откупном месту и том приликом издавати откупни лист.

Законом се прецизирају одредбе које се односе на надзор у области предмета од драгоцених метала. Наиме, Дирекција за мере и драгоцене метале задржава надлежност за вршење надзора над предметима од драгоцених метала и произвођачима тих предмета, а тржишни инспектори ће спроводити надзор над прометом предмета и откупљивачима предмета, у складу са овим и законом којим се уређује евиденција промета у трговини и тржишни надзор. Предложеним унапређењима законских решења доприноси се ефикаснијој контроли и унапређењу надзора над прометом предмета од драгоцених метала.

Законом је укинута могућност овлашћивања тела за испитивање и жигосање предмета, с обзиром да од 2011. године, када је та могућност уведена, није било заинтересованих привредних субјеката за обављање тих послова. Такође је укинуто орочавање важења знака произвођача, увозника и заступника, који је до сада важио 10 година, чиме се олакшава пословање тих привредних субјеката.

Потрошачима, односно купцима предмета од драгоцених метала се омогућује ванредно испитивање финоће предмета од драгоценог метала у ДМДМ, што представља додатну заштиту при куповини ових предмета.
Новим законским решењима обезбеђује се висок квалитет предмета од драгоцених метала на тржишту, као и поштена тржишна утакмица у циљу заштите интереса, како потрошача, тако и произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РСˮ, бр. 36/11 и 15/16), Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката за зубно-протетске предмете („Службени лист СРЈ”, број 8/95), Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник РС”, број 116/13) и Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 35/13).

Преузето са: https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/888/zakon-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Тамара Ђекић, извршилац на пословима квалитета у Групи за сертификацију, у периоду од 20. до 22. априла 2021. године, присуствовала је састанку Техничког комитета за квалитет Европског удружења националних метролошких института – EURAMET TC-Q.

Састанку, који је одржан путем видео конференције, присуствовало је око 60 представника националних метролошких института, именованих института, као и других повезаних организација попут COOMEТ, SIM, EA.

Током састанка, представљени су новитети и актуелности из угла примене захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 и презентоване су периодичне ре-евалуације система менаџмента квалитетом, које представљају један од начина пружања поверења у међународно признате могућности мерења и еталонирања. Ове године, своје системе представили су институти: Босне и Херцеговине (IMBiH), Литваније (FTMC, LEI), Краљевине Норвешке (JV, DSA, NILU), Словачке Републике (SMU), Краљевине Данске (DFM, HBK-DPLA, DTI, FORCE, TRESCAL, DTU) и Краљевине Шведске (RISE, SSM).

У “Службеном гласнику РС”, број 41/21 од 23. априла 2021. године објављен је Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа. Овим правилником ближе се прописују захтеви за друмске и железничке цистерне са мерењем нивоа, њихово означавање, документација, начин утврђивања испуњености захтева, методе мерења, начин испитивања типа друмских и железничких цистерни са мерењем нивоа, као и начин и услови оверавања тих цистерни.

У “Службеном гласнику РС”, број 37/21 од 14. априла 2021. године објављен је Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли. Овим правилником прописују се све врсте мерила која се користе у функцији промета роба и услуга, заштите здравља људи и животиња и опште безбедности, заштите животне средине и природних ресурса, контроле и безбедности саобраћаја и провере претходно упакованих производа и боца као мерних посуда, за које је прописано спровођење поступка оцењивања усаглашености или одобрење типа мерила, односно оверавање мерила, временски интервали периодичног оверавања тих мерила, врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција за мере и драгоцене метале, као и врсте мерила чије оверавање обављају привредни субјекти и друга правна лица која су овлашћена за обављање послова оверавања мерила.
Овај правилник ступио је на снагу 22. априла 2021. године.

Државни секретар у Министарству привреде, Милан Љушић посетио је 2. априла 2021. године, Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).
Државни секретар је у пратњи Чедомира Белића, в.д. директора ДМДМ и Николе Петровића, в.д. помоћника директора за Сектор за развој метрологије, обишао лабораторијe за масу, дужину, велике и мале запремине, температуру, хемију, драгоцене метале и електричне величине, где се детаљно упознао са активностима на одржавању, усавршавању и развијању националних еталона, међународним пројектима у којима ДМДМ учествује, као и другим пословима које ДМДМ обавља.
Након обиласка лабораторија Милан Љушић и Чедомир Белић имали су састанак на коме су разматрали актуелне теме из надлежности ДМДМ.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIdec5e0d3dab

Представник Дирекције за мере и драгоценене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, 25. марта 2021. године учествовала је у раду EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију (EURAMET TC-IM) који је одржан путем видео везе.

Организатор састанка био је EURAMET. Састанку је присуствовало око 45 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) из различитих земаља света, EURAMET, COOMET, SIM и BIPM.

Главна тема састанка је била дигитализација издавања сертификата (DCC), кроз тренутно актуелне пројекте у оквиру Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију, статуси актуелних EMPIR пројеката, актуелних Европских метролошких мрежа (EMN), пројеката везаних за израду водича за еталонирање и различитих видова усавршавања из области метрологије.

Страна 1 од 2
No Internet Connection