Вести

Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаји за точење горива, објављен је у "Службеном гласнику РС", бр. 96/23 од 2. новембра 2023. године, који је ступио на снагу 10. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива (у даљем тексту: уређај за точење горива), захтеви које уређај за точење горива мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за уређај за точење горива.

Дана 9. новембра 2023. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је нову могућност еталонирања и мерења (CMC) Дирекције за мере и драгоцене метале из области хемије, подобласти органских анализа, у бази података KCDB 2.0.

По први пут објављене су мерне могућности еталонирања раствора етанола у води, масеног удела од 0,1 mg/g до 8 mg/g.

Више информација у вези CMC из области хемије можете наћи у BIPM бази KCDB .

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIdadc6e31df8

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за дужину, оптичке величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијско поређење (ПТ-шему) у области акустике, подобласт мерни микрофони:

1. Еталонирање мерних микрофона

Сва заинтересована правна лица која желе да учествују у поменутом поређењу могу да поднесу захтев/пријаву на обрасцу Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14 или на емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., најкасније до 15. децембра. 2023. године.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, са учесницама усагласити технички протокол међулабораторијског поређења и одредити датум почетка наведене активности.
Лабораторије учеснице биће у обавези да транспортују артефакт до наредне лабораторије учеснице међулабораторијског поређења о сопственом трошку и у складу са унапред договореним распоредом из техничког протокола међулабораторијског поређења.
За учешће у међулабораторијском поређењу, у складу са Законом о републичким административним таксама, плаћа се републичка административна такса, и то:

- такса за захтев у износу од 380,00 динара. Доказ о уплати ове таксе доставља се уз захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу;

- такса за међулабораторијско поређење, по радном сату, у укупном износу од 40200,00 динара. Ова такса се плаћа након подношења захтева, на основу налога за уплату који доставља ДМДМ.

Наведени износи могу бити измењени у случају измене Закона о републичким административним таксама.

Правилник о оверавању аутоматских вага са сабирањем континуираних резултата мерења објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 93/23 од 27. октобра 2023. године и ступа на снагу 4. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања аутоматских вага са сабирањем континуираних резултата мерења, захтеви које вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за ваге.

 

Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода-уређаји за точење AdBlue објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 93/23 од 27. октобра 2023. године и ступа на снагу 4. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода-уређаја за точење AdBlue, захтеви које уређај за точење AdBlue мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за уређај за точење AdBlue.

 

Правилник о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 90/23 од 24. октобра 2023. године и ступа на снагу 1. новембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања водомера који су предвиђени за мерење запремине чисте, хладне или загрејане воде за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији, захтеви које водомери морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за водомере.

 

Правилник о оверавању неаутоматских вага објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 90/23 од 24. октобра 2023. године и ступа на снагу 1. новембра 2023. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања неаутоматских вага, захтеви које неаутоматска вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за неаутоматске ваге.

 

На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06) летње рачунање времена у 2023. години се завршава у недељу, 29. октобра 2023. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.

Medije

Министарство привреде у периоду од 20. октобра до 10. новембра.2023. године, спроводи јавну расправу o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала

Министарство привреде позива државне органе,стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде путем електронске поште на е-маил адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., као и поштом на адресу Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала”.

 

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток, активно је учествовала 19. октобра 2023. године на састанку Поткомитета за запремину течности EURAMET Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F), који је одржан путем видео-конференције.
Организатор састанка била је председавајућа Поткомитета за запремину течности EURAMET TC-F Elsa Batista, а састанак је одржан уз присуство 20 еминентних стручњака, представника националних метролошких института (NMI).
На састанку су презентовани статуси текућих и завршених кључних и допунских поређења као и план предвиђених међународних поређења.

Ревизија водича EURAMET cg 21 „Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method“ је завршена и очекује се објављивање почетком 2024. године, када је планирано и да се започне са ревизијом водича EURAMET cg 19 „Guidelines on the Determination of Uncertainty in Gravimetric Volume Calibration“.

Љиљана Мићић је у својству координатора EURAMET пројекта 1533 – Comparison of piston operated volumetric instruments, презентовала информације о допунском поређењу у коме учествује 14 националних метролошких института.

 

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProIdc0af7a9f6d

Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), у уторак 17. октобра 2023. године, била је домаћин студентима Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.

Том приликом, студенти су упознати са значајем метрологије, као науке о мерењима, која је присутна у свим областима људског деловања, значајем и начином обезбеђења метролошке следивости до међународног нивоа, као и дугом традицијом метрологије у Србији. Кроз промотивни филм презентован је значај и улога ДМДМ, као националне метролошке институције, њене надлежности, послови и задаци у области метрологије.

Стручна посета укључила je обилазак лабораторијa за метрологију у хемији, термометрију, велике и мале запремине, као и лабораторијe за контролу предмета од драгоцених метала.

Током посете лабораторијама студенти су имали прилику да се ближе упознају са могућностима мерења и еталонирања ДМДМ, међународним EMPIR пројектима у којима ДМДМ учествује, као и осталим пословима које обавља као национални метролошки институт.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId4efea0c002

Правилник о оверавању аутоматских вага са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (вага са кошем) објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 87/23 и ступа на снагу 21. октобра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.
Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) аутоматских вага са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (у даљем тексту: вага са кошем), захтеви које вага са кошем мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за ваге са кошем.

 

Правилник о оверавању таксиметара објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 86/23 од 11. октобра 2023. године и ступа на снагу 19. октобра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања таксиметара уграђених у такси возила, захтеви које таксиметар мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за таксиметре.

 

Правилник о оверавању материјализованих мера дужине - мерила дужине опште намене објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 86/23 од 11. октобра 2023. године и ступа на снагу 19. октобра 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања материјализованих мера дужине – мерила дужине опште намене, захтеви које мере дужине морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености тих захтева.

 

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Слободан Зеленика, шеф Одсека за дужину, оптичке величине и акустику, 9. и 10. октобра 2023. године присуствовао је састанку EURAMET Техничког комитета за дужину (EURAMET TC-L), који je одржан хибридно.

Организатор и домаћин састанка био је Национални метролошки институт Финске, MIKES, а састанак је одржан у Хелсинкију.

Састанку je присуствовало више од 50 еминентних стручњака, представника националних метролошких института (NMI) и именованих лабораторија (DI) из већине европских земаља, укључујући госте из других регионалних метролошких организација (RМО) као што су Саудијска Арабија и Аустралија.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId23a070e6c5

Правилник о изменама и допуни Правилника о непокретним резервоарима објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 85/23 од 6. октобра 2023. године и ступа на снагу 14. октобра 2023. године.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, у периоду од 25. до 29. септембра 2023. године, присуствовала је обуци за акредитацију референтних материјала према стандарду  ISO 17034:2016, која је одржана у Палати Србија, у Београду.

Обуку су држале колеге из Грчке: др Јоанис Ситарас, директор одељења за акредитацију лабораторија у грчком акредитационом телу (ESYD) и др Харис Алексопулос, менаџер Националне лабораторије за испитивање хране.  

Главни циљ ове експертске мисије за АТС био је пружање обуке техничким експертима, оцењивачима и запосленима АТС-а у вези са захтевима стандарда ISO 17034:2016 - општи захтеви за компетентност произвођача референтних материјала и пружање савета у вези са применом законодавства ЕУ у области произвођача референтних материјала и других релевантних докумената. 

У интересу Републике Србије је да добије акредитоване произвођаче референтних материјала чија ће се компетентност потврдити у поступку акредитације. 

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId16f0c87af9

Влада Републике Србије је на 82. седници, одржаној дана 28. септембра 2023. године, донела Решење о постављењу Чедомира Белића, досадашњег вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале, на положај директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде, на пет година.

Вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Чедомир Белић и директорка Института за мјеритељство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ИМБиХ), мр Милица Ристовић Крстић, дана 21. септембра 2023. године, потписали су Меморандум о сарадњи између ДМДМ и ИМБиХ. На овај начин симболично је обележен наставак већ успешне сарадње, на обострано задовољство потписника.

Споразум представља солидан оквир за унапређење техничке сарадње између ДМДМ и ИМБИХ у области научне, индустријске и законске метрологије, али и у сродним областима и дисциплинама, те као такав има за циљ да подржи економску и техничко-технолошку сарадњу, као и слободан проток роба и услуга.

Потписници ће заједно радити на развоју капацитета метролошких инфраструктура и размењивати ​​информације и искуства о усклађивању техничких прописа који се односе на метрологију са правним тековинама ЕУ и националним законодавством.

Посебан нагласак је стављен на унапређење система квалитета оба метролошка института и њихових лабораторија, учешће у важним међулабораторијским поређењима, припрему и развој процедура за упис CMC у базу података KCDB BIPM, размену знања, организацију обука и радионица, као и реализацију истраживачких пројеката.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/rs/vesti#sigProId5f183bad54

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток и Предраг Селаковић, метролог у Групи за запремину и проток, 26. и 27. септембра 2023. године учествовали су у раду WELMEC радне групе за мерну опрему за течности које нису вода (WELMEC WG10).
Састанак ове радне групе je одржан онлајн, коришћењем интернет апликације MS Teams.
Састанку је присуствовало око 30 еминентних стручњака из већине европских земаља, представника националних метролошких института (NMI), именованих тела (NoBo) и представника произвођача (CECOD).
На састанку је разматран предлог допуне европске директиве 2014/32/EU (MID) са новом врстом мерних система за компримоване гасове (водоник и други компримовани гасови).
Коначни предлози измена и допуна европске директиве 2014/32/EU (MID) са образложењима су достављени Комитету европске сарадње у законској метрологији (WELMEC).
Разматрани су и предлози за измену и допуну WELMEC водича који су у надлежности WELMEC WG 10.
Планирано је да се следећи годишњи састанак WELMEC WG 10 одржи у септембру 2024. године.

Више информација на:

https://www.welmec.org/working-groups/working-group-10
https://www.welmec.org/guides-and-publications/guides

 

Страна 1 од 3
No Internet Connection