Послови и задаци

  • Остваривање, одржавање и преношење вредности односа трансформације наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје
  • Развој метода за еталонирање референтних еталона за однос трансформације наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје
  • Еталонирање референтних еталона струјних и напонских мерних трансформатора, струјних и напонских терета, уређаја за одређивање грешака мерних трансформатора, киловолтметара и делитеља напона

Национални еталони за однос трансформације наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје су:
Напонски трансформатори примарног напона од 100/3 V до 600/3 V, од 600 V до 4000 V, од 5000 V до 35000 V, од 40/3 kV до 120/3 kV и секундарног напона од 100/3 V и 120/3 V, од 100 V и 110 V, од 100/3 V и 110/3 V, који су остварени са придруженом мерном несигурношћу од 50 µV/V за напонску грешку и 60 µrad за фазну разлику.
Струјни трансформатор са електронском компензацијом грешке примарне струје од 1 А до 3000 А и секундарне струје од 1 А и 5 А, које су остварене са придруженом мерном несигурношћу од 20 µА/А до 100 µА/А за струјну грешку и од 20 µrad до 120 µrad за фазну разлику.
Лабораторија за однос трансформације наизменичне електричне струје и наизменичног електричног напона поседује еталон струјни трансформатор са електронском компензацијом грешке, компензовани струјни компаратор, еталон напонске трансформаторе, калибратор уређаја за одређивање грешака мерних трансформатора, струјне и напонске терете и другу опрему.
Следивост у области односа трансформације наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје се остварује преко еталона који се еталонирају у Националном метролошком институту, (РТВ) Немачкa.
За еталонирање еталона наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје се користе:

  • струјни еталон трансформатор са електронском компензацијом грешке примарне струје од 1 A до 3000 A и секундарне струје 1 A и 5 A.
  • напонски еталон трансформатори, примарног напона од 60 V до 120000/Ö3 V и секундарног напона 100 V, 110 V, 100/Ö3 V, 110/Ö3 V, 120 V, 120/Ö3 V.

Могућности мерења и еталонирања
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за однос трансформације наизменичне електричне струје и наизменичног електричног напона објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.

Пројекти

  • BP-Е-NТ-1-2017 Билатерално поређење, еталонирање напонских трансформатора, ДМДМ 2017.
  • ПТ шема, еталонирање мерних трансформатора, PT-E-МТ-1-2016.
  • Интерлабораторијско поређење, Еталонирање напонских и струјних мерних трансформатора, ДМДМ 2012.
  • Euramet project 1187, Euramet.EM-S37, Comparison of Instrument Current Transformers up to 10 kA, June 2012.
  • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.).

Контакт

Руководилац Групе за електричне величине
Раде Дерета, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4089
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection