Удружење европских служби за анализу (Association of European Assay Offices - AEAO) је основано 1991. године са задатком да створи форум, за службе за анализу у Европској унији, на коме се разматра усаглашавање испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала. Циљ Удружења је да се обезбеди комуникација са Европском комисијом о питањима од заједничког интереса. АЕАО је добровољно удружење које обезбеђује форум за размену техничких информација и систем кружних анализа који укључује службе за анализу у државама које нису потписнице Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала. Савезни завод за мере и драгоцене метале потписао је Меморандум о споразуму и постао члан Удружења европских служби за анализу (АЕАО) предмета од драгоцених метала 12. јуна 2002. године. Међународно удружење служби за анализу (International Association of Assay Offices - IAAO) је основано 2008. године у Лондону, као наследник активности АЕАО. IAAO има 47 чланова из 37 земаља, међу којима је и Дирекција за мере и драгоцене метале.

No Internet Connection