Претходно упаковани производи су производи који су упаковани без присуства купца. Количина тих производа се не може променити без отварања, при чему настаје видно оштећење или без промене паковања.
Претходно упаковани производи стављају се на тржиште или држе спремљени за тржиште само када је њихова називна количина означена тачно, јасно и недвосмислено и када се њихова стварна количина налази у оквиру дозвољеног одступања од означене називне количине.

 

pup

Прописи и документи

Закон о метрологији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 15/2016)

Чланови Закона о метрологији 29. до 32. уређују питања претходно упакованих производа и мерних боца, а нарочито:

 • под којим условима се претходно упаковани производи могу ставити на тржиште или складиштити са намером стављања на тржиште;
 • поступак испитивања претходно упакованих производа и захтеви у вези са опремом која се користи за испитивање;
 • знак усаглашености количине и испитивање усаглашености претходно упакованих производа са метролошким захтевима;
 • метролошки захтеви за мерне боце

Правилник о претходно упакованим производима(‘’Службени гласник РС’’, бр. 30/2018)

Водич за пакере и увознике претходно упакованих производа означених знаком ''е''

 

Надлежности Дирекције у области претходно упакованих производа

Метролошки надзор над претходно упакованим производима састоји се из вршења провера усаглашености са захтевима метролошких прописа за претходно упаковане производе које се обављају у просторијама произвођача, дистрибутера и увозника.

Метролошки надзор над претходно упакованим производима може бити редовни и ванредни. Редовни метролошки надзор спроводи се према плану метролошког надзора који доноси Дирекција. Ванредни метролошки надзор спроводи се по захтеву надлежног органа, заинтересованих страна или по службеној дужности.

Поступак испитивања претходно упакованих производа ради провере да ли су у складу са захтевима Правилника обавља се статистичким узорковањем у просторијама пакера или ако то није примењиво у просторијама увозника или његовог заступника у Републици Србији.

То укључује:

 • Проверу означавања производа;
 • Тачност и погодност опреме и да ли је адекватно одржавана;
 • Адекватност записа и њихова тачност проверавањем претходно упакованих производа у одговараjућој серији;
 • Проверу тачности количина назначених, односно садржаних у претходно упакованим производима

Ванредно испитивање претходно упакованих производа ради провере усаглашености са прописаним метролошким захтевима и одредбама Закона спроводи Дирекција на захтев надлежног органа, физичког или правног лица и обавља се у лабораторији ДМДМ или у просторијама пакера односно увозника. 

Законска (европска) регулатива релевантна за ову област

Директиве EC: 76/211/EC, 75/107/EC, 2007/45/EC, 75/ 324/ EEC

 • Директива 76/211/EC, односи се на масу или запремину претходно упакованих производа (стварне количине);
 • Директива 75/107/EC, односи се на мерне боце (стварне количине);
 • Директива 75/ 324/ EEC која се односи на аеросол-диспензере;
 • Директива 2007/45/EC од 5. септембра 2007. године којом се укидају Директиве 75/106/ЕC и 80/232/ЕC, мења и допуњава Директива 76/211/ЕC. Једини производи који се морају пунити у специфицираним називним количинама, без специфицираног временског ограничења, јесу прописана вина и алкохолна пића.

Препоруке OIML, Међународне организације за законску метрологију

 • OIML R 79 - Oзначавање претходно упакованих производа;
 • OIML R 87 - Kоличина производа у претходно упакованим производима;
 • OIML R 96 - Мерне боце

 

WELMEC (European Cooperation in legal metrology)

Област претходно упаковани производи - веза са другим Законима

Списак одобрених ознака произвођача мерних боца

Знак усаглашености количине претходно упакованог производа са метролошким захтевима, мало ''е''


Контакт

E-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14,
11158 Београд
Република Србија

No Internet Connection