1873.

1873.

Први Закон о мерама донела је Скупштина Кнежевине Србије 1. децембра 1873. Тим законом уведен је децимални метарски систем мера заснован на француским архивским прамерама метра и килограма. Државна служба мера је озакоњена при Министарству финансија Кнежевине Србије, са задатком да се стара о контроли мера. На челу те службе био је главни контролор, као највиши технички орган за мере, а преглед и жигосање мерила вршили су контролори у окрузима и срезовима.

1873.

1879.

1879.

Србија је врло брзо схватила да се метарске мере не могу „увести у живот“ без прамера првог реда. Знајући да земље потписнице Метарске конвенције могу да дођу до најтачнијих прамера дужине и масе, Кнежевина Србија је 30. октобра 1879. приступила Метарској конвенцији.

1891.

1891.

На Првој генералној конференцији за тегове и мере (CGPM) државе чланице су позване да преузму прототипове метра и килограма. Прототипови који су распоређени Србији били су Prototype du metre No 30 и Prototype du kilogramme No 11. Краљевина Србија је преузела од BIPM своје прве прамере првог реда (прототипове) 16. августа 1891. године. Метар No 30 се чува у Дирекцији за мере и драгоцене метале у Београду, али није више национални еталон, јер је ту улогу преузео ласер. Килограм No 11 је 1925. године замењен протипом килограма No 29, који је изгубљен у току Другог светског рата, а нови (од нерђајућег челика) No 33 је набављен 1956. године.

1891.

1919.

1919.

У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 1919. године, Уредбом о организацији Министарства трговине и индустрије основан је Одсек за мере и мерила који је имао своја надлештва: Контроле мера у Београду и Скопљу, а по потреби могао је да установи и нове контроле у покрајинским центрима.

1928.

1928.

Народна скупштина Краљевине СХС донела је 16. маја 1928. Закон о мерама, њиховој употреби у јавном саобраћају и надзору над њима, Закон о контролисању израђевина од злата, сребра и платине и Закон о Средишњој управи за мере и драгоцене метале, о контролама мера и драгоцених метала и о контролама буради. Контроле мера и драгоцених метала су установљене као подручни органи Средишне управе за мере и драгоцене метале.

1928.

1947.

1947.

Средишна управа за мере и драгоцене метале 1947. године постаје Савезни уред за мере и драгоцене метале.

1955.

1955.

На међународној конференцији у Паризу, 12. октобра 1955. године, потписана је Међународна конвенција о установљењу Међународне организације за законску метрологију, а међу државама оснивачима – потписницима била је и ФНР Југославија.

1955.

1956.

1956.

Законом о савезним органима управе, почетком 1956. године, Савезни уред за мере и драгоцене метале постао је Управа за мере и драгоцене метале.

1961.

1961.

Први Закон о мерним јединицама и мерилима у послератној Југославији донет је у ФНР Југославији 4. новембра 1961. године. Законом је прописана употреба мерних јединица Међународног система јединица (SI) који је управо донет на 11. Генералној конференцији за тегове и мере (CGPM) из 1960. године. Уведена је обавеза контроле мера у јавном саобраћају.

1961.

1966.

1966.

Први Закон о контроли предмета од драгоцених метала донет је 6. јула 1966. године и стављен је у надлежност Управи за мере и драгоцене метале.

1967.

1967.

Законом о савезним органима управе и савезним организацијама, из маја 1967. године, дотадашња Управа за мере и драгоцене метале постаје самостална савезна организација под називом Савезни завод за мере и драгоцене метале.

1967.

1976. - 1988.

1976. - 1988.

У СФР Југославији су 1976. године, а затим и 1984. године донети нови закони о мерним јединицама и мерилима, а у СР Југославији, су 2. новембра 1994. године, донета два закона: Закон о мерним јединицама и мерилима и Закон о контроли предмета од драгоцених метала. Закон о мерним јединицама и мерилима из 1994. усклађен је са новим одлукама 19. Генералне конференције за тегове и мере из 1991. године о увођењу нових предметака SI и њиховим ознакама. Изменама и допунама Закона о мерним јединицама и мерилима из 1998. године уводи се поступак акредитовања лабораторија за преглед радних еталона, мерила и узорака референтних материјала.

2001. - 2003.

2001. - 2003.

За дописног кандитата за чланство у EUROMET-у примљен је Савезни завод за мере и драгоцене метале 12. септембра 2001. године. Савезни завод за мере и драгоцене метале потписао је Меморандум о споразуму и постао члан Удружења европских служби за анализу (AEAO) предмета од драгоцених метала 12. јуна 2002. године. Аранжман о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти (MRA) потписао је Савезни завод за мере и драгоцене метале, као национални метролошки институт државе чланице Метарске конвенције, 5. децембра 2002. године. Члан Евро-медитеранског форума за законску метрологију (EMLMF) Савезни завод за мере и драгоцене метале потписао је 16. јануара 2003. године. У државној заједници Србија и Црна Гора, 4. фебруара 2003. године, Савезни завод за мере и драгоцене метале постаjе Завод за мере и драгоцене метале.

2001. - 2003.

2005.

2005.

Члан EUROMET-а постао је Завод за мере и драгоцене метале 25. маја 2005. године. У државној заједници Србија и Црна Гора 22. октобра 2005. године донет је Закон о метрологији.

2006. - 2009.

2006. - 2009.

У Републици Србији Завод за мере и драгоцене метале од 5. јуна 2006. године наставља да ради као Завод за мере и драгоцене метале. Завод за мере и драгоцене метале потписао је Изјаве о међусобном поверењу (DoMCs) за R 60 Мерне претвараче и R 76 Неаутоматске ваге и постао учесник у Аранжману о међусобном прихватању испитивања типа Међународне организације за законску метрологију (MAA) 7. септембра 2006. године. Потписивањем Правила EURAMET р.у. у Берлину Завод за мере и драгоцене метале постао је члан оснивач EURAMET e.V., 11. јануара 2007. године. Дирекција за мере и драгоцене метале је 15. маја 2007. године преузела послове Завода за мере и драгоцене метале. Изјаву о међусобном поверењу (DoMC) за R 49 Водомери за мерење хладне пијаће воде и топле воде као учесник у MAA потписала је Дирекција за мере и драгоцене метале 7. новембра 2007. године. Србија је 24. јуна 2008. године постала придружени члан Европске сарадње у законској метрологији (WELMEC).

2006. - 2009.

2010.

2010.

Усвојен је нови Закон о метрологији.

2011.

2011.

Нови Закон о контроли предмета од драгоцених метала ступио је на снагу 4. јуна 2011. године.

2011.

2016.

2016.

Донети су нови Закон о метрологији и Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала.

2021.

2021.

Донет нови Закон о предметима од драгоцнеих метала.

2021.

No Internet Connection