LzaIP05

LzaIP06 LzaIP07

 

Послови и задаци
По захтеву корисника, поред послова еталонирања, Група за термометрију спроводи разна испитивања сензора температуре и других мерила и производа у температурно и климатско контролисаним окружењима:

 • Испитивање индустријских отпорних сензора у складу према захтевима стандарда SRPS EN 60751 или ОIML R84
 • Испитивања свих типова термопарских сензора према захтевима стандарда SRPS EN 60584,
 • Испитивање стаклених термометара према захтевима међународне препоруке ОIML R133
 • Испитивања медицинских термометара свих врста према захтевима стандарда SRPS EN 12470 или међународних препорука ОIML R7 или ОIML R114 или ОIML R115
 • Испитивања/еталонирање темпратурних комора према захтевима стандарда SRPS EN 60068 и релевантних докумената за еталонирање
 • и друге врсте испитивања разних производа (мерних инструмената и других) на температурне или климатске утицаје у складу са релевантним стандардима или међународним препорукама ради оцене усаглашености као и за друге потребе корисника.

Испитивање оспособљености (ПТ шема) и организација поређења
Лабораторија за термометрију спроводи међулабораторијска поређења и испитивање оспособљености лабораторија (ПТ-шеме) у складу са стандардом SRPS ISO 17043:2012 и мерним могућностима организујући разне типове поређења по захтевима корисника у сврху потврде њихових могућности еталонирања и мерења.

LzaIP01 LzaIP02 LzaIP03 LzaIP04

Primeri međulaboratorijskih poređenja

Списак међулабораторијских поређења у организацији Групе за термометрију:

 • PT-T-OT-1-2010 – Међулабораторијско поређење у еталонирању индустријских отпорних термометара
 • PT-T-TP-1-2012 - Међулабораторијско поређење у еталонирању термопарова
 • PT-T-OT-2-2012 (IPA 2011 PT 3) Међулабораторијско поређење у еталонирању индустријских отпорних термометара
 • PT-T-OT-3-2016 - Међулабораторијско поређење у еталонирању индустријских отпорних термометара
 • PT-T-RH-DTH-1-2016 - Међулабораторијско поређење у еталонирању дигиталних термохигрометара
 • PT-T-OT-4-2017 - Међулабораторијско поређење у еталонирању индустријских отпорних термометара
 • PT-T-ST-2-2018- Међулабораторијско поређење у еталонирању стаклених термометара
 • PT-T-RH-DTH-2-2018 –Међулабораторијско поређење у еталонирању дигиталних термохигрометара
 • PT-T-TP-2-2018 – Међулабораторијско поређење у еталонирању термопарова

Стручни радови
Објављени стручни радови, учешћа на домаћим и међународним конференцијама и сличним скуповима метролога Групе за термометрију дати су у списку стручних радова..


Контакт

Руководилац Групе за термометрију
Славица Симић, дипл. инж.
Тел: +381 11 20 24 425
Моб: +381 66 860 41 19
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог
Светлана Станисављевић, дипл. инж.
Тел: +381 11 20 24 425
Моб: +381 66 860 41 21
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог
Владан Степановић, дипл. Физ
Тел: +381 11 20 24 428
Моб: +381 66 860 40 45
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Министарство привреде,
Дирекција за мере и драгоцене метале,
Група за термометрију
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection