Послови и задаци
30. октобра 1879. године Кнежевина Србија приступа Метарској конвенцији (Convention du Mètre) . На Првој генералној конференцији за тегове и мере 1889. године (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) државе чланице Метарске конвенције су позване да преузму своје прамере првог реда метра и клиограма (прототипове сачињени oд легуре платине и иридијума Pt-Ir). Прототипови који су распоређени Србији били су Prototype du metre No 30 и Prototype du kilogramme No 11. 16. aвгуста 1891. Године Краљевина Србија је преузела до Међународног бироа за тегове и мере (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) своје прве прототипове. 26. новембра 1909. Краљевина Србија је послал прототип Килограм No 11 Међународном бироу за тегове и мере ради учешћа у првој периодичној провери. Провера је вршена од 1910. године до 1911. године. Провером је установљено да је прототип Краљевине Србије Килограм No 11 изразито смањио своју масу (1 kg – 1,109 mg) у односу нa првобитну утврђену вредност (1 kg – 0,008 mg). Замена протпотипа Килограм No 11 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца затражила је након друге провере 1925 године. У Међународном бироу за тегове и мере остала су на располагању још два протптипа Килограм No 7 и No 29 из прве серије прототипова од платине и иридијума. Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца предат је нови прототпи Килограм No 29 са масом (1 kg – 0,921 mg). Све до априла 1941. године прототип Метар No 30 и Килограм No 29 чувани су у тадашњој Средишној управи за мере и драгоцене метале у Београду. Услед избијања рата преносе се у Крагујевац где су и заплењени. По завршетку рата прототип Метар No 30 је пронађен док се прототипу Килограм No 29 губи сваки траг. Од 1956. године користи се Килограм No 33 од легуре Nicral D као еталон јединице масе и представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице масе. Од 1956. године када му је утврђена вредност масе (1 kg – 1,32 mg) еталониран је више пута у Међународном биру за тегове и мере. Промена масе Килограма No 33 у времену приказана је графички.

GzaMSP01

Послови и задаци
Основни послови и задаци Групе за масу силу и притисак су:

 • развијање и одржавање националних еталона из области мерења масе и притиска који одговарају тренутним и будућим потребама наше привреде и науке;
 • обезбеђивање да метролошке могућности лабораторија буду потврђене, кроз међународна поређења и сарадњу са сличним установама у свету;
 • развијање метода еталонирања које су међународно признате и промовисање увођења међународних стандарда и препорука из области мерења масе и притиска;
 • вршење испитивања типа мерила масе и притиска који се примењују у области законске метрологије.

Лабораторије
Еталонирање и испитивање типа мерила масе и притиска обавља се у:

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМС) лабораторије за еталонирање тегова се стално проширују, побољшавају и одржавају као што је објављено на интернет адреси: https://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/RS/M_RS.pdf

Акт о акредитацији (Лабораторија за мерила масе)
Група за масу, силу и притисак поседује серификатe о акредитацији којимa се потврђује компетентност за обављање послова испитивања мерила масе – неаутоматске ваге.
http://www.registar.ats.rs/predmet/453/

Акт о акредитацији (Лабораторија за притисак)
Група за масу, силу и притисак поседује серификатe о акредитацији којимa се потврђује компетентност за обављање послова еталонирања мерила притиска.
http://www.registar.ats.rs/predmet/671/

Списак стручних радова
https://doi.org/10.1088/0026-1394/55/1A/07005
https://doi.org/10.1088/0026-1394/50/1A/07010
https://doi.org/10.1088%2F0026-1394%2F57%2F1a%2F07020
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/58/1A/07005/meta

Пројекти

 • 2015-2018: EURAMET Project 14RPT02: Traceable calibration of automatic weighing instruments operating in the dynamic mode (AWICal)
 • 2015-2017: EURAMET Project 1414: Comparison of hydraulic pressure balance effective area determination in the range up to 80 MPa (EURAMET.M.P-S18)
 • 2014-: EURAMET Project 1346: Сomparison on mass standards 1 kg (EURAMET.M.M- K4.2015)
 • 2014-: EURAMET Project 1300: Comparison of 500 kg mass standard (EURAMET.M.M-S7)
 • 2013-: EURAMET Project 1252: Comparison in the range of 10 MPa to 100 MPa of liquid pressure (EURAMET.M.P-S13)
 • 2012-2013: EURAMET Project 1228: Bilateral comparison of 20 kg mass standard provided by DMDM (EURAMET.M.M-S6)
 • 2004-2009: EURAMET Project 786: COMPARISON OF MASS STANDARDS IN MULTIPLES AND SUBMULTIPLES OF THE KILOGRAM II (EUROMET.M.M-K2.1)
 • 2020- :EURAMET Project 19RPT02: Improvement of the realization of the mass scale
 • 2021- :EURAMET 1536: Finalization of draft Calibration Guideline on the Calibration of Automatic Catchweighing Instruments
 • 2020- :EURAMET Project 1532: Comparison of stainless steel multiples and sub-multiples of the kilogram (EURAMET.M.M- K7)

 •  

  2021- :COOMET Project: Comparison of 20 kg stainless steel standard (COOMET.M.M- S6)


Контакт

Руководилац Групе за масу,силу и притисак
Борис Лаштро, дипл. физ.
телефон: (+381) (11) 20 24 417
мобилни: (+381) (66) 86 04 002
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Метролози:

Метролог за масу
Дејан Ковачевић, дипл. инж.
телефон: (+381) (11) 20 24 466
мобилни: (+381) (66) 860 4 094
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за масу
Иван Панић, дипл. физ.
телефон: (+381) (11) 20 24 417
мобилни: (+381) (66) 860 4 006
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Министарство привреде,
Дирекција за мере и драгоцене метале,
Група за масу, силу и притисак
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection