Послови и задаци

Остваривање, одржавање и преношење вредности јединице наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје

 • Развој метода за еталонирање референтних еталона наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје
 • Еталонирање у области AC-DC трансфера:
  - AC-DC трансфер еталона
  - AC-DC термичких конвертора
 • Еталонирање референтних еталона наизменичног електричног напона и наизменичне електричне струје:
  - волтметара (мултиметара)
  - калибратора наизменичног електричног напона
  - калибратора наизменичне електричне струје
  - амперметара (мултиметара)

Национални еталон за наизменични електрични напон представља АC-DC трансфер еталон којим се остварује веза између наизменичног и једносмерног електричног напона за опсег од 10 mV до 1000 V и фреквенцију од 10 Hz до 30 MHz.
Лабораторија за наизменични електрични напон и струју поседује: AC-DC трансфер еталоне, вишефункцијски калибратор, калибратор наизменичног електричног напона, термичке конверторе, струјне шантове, електронске еталоне наизменичног електричног напона за одређене фреквенције, транскондуктансни појачавач, напонски појачавач, делитељ за наизменични електрични напон, дигиталне нановолтметре, дигиталне волтметре и другу опрему.
Следивост у области наизменичног електричног напона се остварује преко АC-DC трансфер еталона који се еталонира у Националном метролошком институту (METAS) у Швајцарској, као и Holt 11 термичких напонских конвертора који се еталонирају у Националном метролошком институту (PTB) у Немачкој.

LZNNIS01

LZNNIS02

Комплетна лабораторија је смештена у Фарадејев кавез чиме је постигнуто слабљење електромагнетних сметњи за више од 100 dB, у опсегу од 0,14 MHz до 1000 MHz. Температура у Лабораторији се одржава непрекидно на (23 ± 1) ºC.

LZNNIS03 LZNNIS04

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за AC-DC трансфер, наизменични електрични напон и наизменичну електричну струју објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.

Пројекти

 • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: DCV, ACV and ACI, Peers: Jelena Pantelić-Babić, PhD, Jasmina Lazarević (05 and 06 November 2018)
 • ПТ шема, Еталонирање DCACR, Протокол - PT-Е-DCACR-1-2014.
 • Билатерално поређење, Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-2-2011, ДМДМ 2011.
 • ПТ шема, Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-1-2010, ДМДМ 2010.
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)

Контакт

Руководилац Групе за електричне величине
Раде Дерета, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4089
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог

Метролог за наизменични напон и струју
Јасмина Лазаревић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 405
мобилни: +381 66 860 4095
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection