Комбинацијом мерних јединица из Прилога 1 Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Службени гласник РС", број 132/21) образују се комбиноване мерне јединице.
Примери:

Величина Јединица
Назив Ознака
брзина километaр на час km/h
угаона брзина обрт у минути obrt/min
No Internet Connection