Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за електричне величине објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере (The BIPM key comparison database).


Контакт

Адреса
Дирекције за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
телефон: 011 20 24 479
фakс: 011 21 81 668

No Internet Connection