There is no translation available.

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca. Količina tih proizvoda se ne može promeniti bez otvaranja, pri čemu nastaje vidno oštećenje ili bez promene pakovanja.

Prethodno upakovani proizvodi stavljaju se na tržište ili drže spremljeni za tržište samo kada je njihova nazivna količina označena tačno, jasno i nedvosmisleno i kada se njihova stvarna količina nalazi u okviru dozvoljenog odstupanja od označene nazivne količine.

 

pup

 

Propisi i dokumenti

Zakon o metrologiji (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 15/2016)

Članovi Zakona o metrologiji 29. do 32. uređuju pitanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca, a naročito:

 • pod kojim uslovima se prethodno upakovani proizvodi mogu staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište;
 • postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i zahtevi u vezi sa opremom koja se koristi za ispitivanje;
 • znak usaglašenosti količine i ispitivanje usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima;
 • metrološki zahtevi za merne boce

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 30/2018)

Vodič za pakere i uvoznike prethodno upakovanih proizvoda označenih znakom ''e''

 

Nadležnosti Direkcije u oblasti prethodno upakovanih proizvoda

Metrološki nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima sastoji se iz vršenja provera usaglašenosti sa zahtevima metroloških propisa za prethodno upakovane proizvode koje se obavljaju u prostorijama proizvođača, distributera i uvoznika.
Metrološki nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima može biti redovni i vanredni. Redovni metrološki nadzor sprovodi se prema planu metrološkog nadzora koji donosi Direkcija. Vanredni metrološki nadzor sprovodi se po zahtevu nadležnog organa, zainteresovanih strana ili po službenoj dužnosti.
Postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere da li su u skladu sa zahtevima Pravilnika obavlja se statističkim uzorkovanjem u prostorijama pakera ili ako to nije primenjivo u prostorijama uvoznika ili njegovog zastupnika u Republici Srbiji.

To uključuje:

 • Proveru označavanja proizvoda;
 • Tačnost i pogodnost opreme i da li je adekvatno održavana;
 • Adekvatnost zapisa i njihova tačnost proveravanjem prethodno upakovanih proizvoda u odgovarajućoj seriji;
 • Proveru tačnosti količina naznačenih, odnosno sadržanih u prethodno upakovanim proizvodima

Vanredno ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda radi provere usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtevima i odredbama Zakona sprovodi Direkcija na zahtev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica i obavlja se u laboratoriji DMDM ili u prostorijama pakera odnosno uvoznika.

 

Zakonska (evropska) regulativa relevantna za ovu oblast

 

Direktive EC: 76/211/EC, 75/107/EC, 2007/45/EC, 75/ 324/ EEC

 • Direktiva 76/211/EC, odnosi se na masu ili zapreminu prethodno upakovanih proizvoda (stvarne količine);
 • Direktiva 75/107/EC, odnosi se na merne boce (stvarne količine);
 • Direktiva 75/ 324/ EEC koja se odnosi na aerosol-dispenzere;
 • Direktiva 2007/45/EC od 5. septembra 2007. godine kojom se ukidaju Direktive 75/106/EC i 80/232/EC, menja i dopunjava Direktiva 76/211/EC. Jedini proizvodi koji se moraju puniti u specificiranim nazivnim količinama, bez specificiranog vremenskog ograničenja, jesu propisana vina i alkoholna pića.

Preporuke OIML, Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju

 • OIML R 79 - Označavanje prethodno upakovanih proizvoda;
 • OIML R 87 - Količina proizvoda u prethodno upakovanim proizvodima;
 • OIML R 96 - Merne boce

WELMEC (European Cooperation in legal metrology)

Oblast prethodno upakovani proizvodi - veza sa drugim Zakonima

Spisak odobrenih oznaka proizvođača mernih boca

Znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima, malo ''e''


Kontakt

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa

Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11158 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection