There is no translation available.

Poslovi i zadaci

  • Ostvarivanje, održavanje i prenošenje vrednosti odnosa transformacije naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje
  • Razvoj metoda za etaloniranje referentnih etalona za odnos transformacije naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje
  • Etaloniranje referentnih etalona strujnih i naponskih mernih transformatora, strujnih i naponskih tereta, uređaja za određivanje grešaka mernih transformatora, kilovoltmetara i delitelja napona

Nacionalni etaloni za odnos transformacije naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje su:
Naponski transformatori primarnog napona od 100/3 V do 600/3 V, od 600 V do 4000 V, od 5000 V do 35000 V, od 40/3 kV do 120/3 kV i sekundarnog napona od 100/3 V i 120/3 V, od 100 V i 110 V, od 100/3 V i 110/3 V, koji su ostvareni sa pridruženom mernom nesigurnošću od 50 µV/V za naponsku grešku i 60 µrad za faznu razliku.
Strujni transformator sa elektronskom kompenzacijom greške primarne struje od 1 A do 3000 A i sekundarne struje od 1 A i 5 A, koje su ostvarene sa pridruženom mernom nesigurnošću od 20 µA/A do 100 µA/A za strujnu grešku i od 20 µrad do 120 µrad za faznu razliku.
Laboratorija za odnos transformacije naizmenične električne struje i naizmeničnog električnog napona poseduje etalon strujni transformator sa elektronskom kompenzacijom greške, kompenzovani strujni komparator, etalon naponske transformatore, kalibrator uređaja za određivanje grešaka mernih transformatora, strujne i naponske terete i drugu opremu.
Sledivost u oblasti odnosa transformacije naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje se ostvaruje preko etalona koji se etaloniraju u Nacionalnom metrološkom institutu, (RTV) Nemačka.
Za etaloniranje etalona naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje se koriste:

  • strujni etalon transformator sa elektronskom kompenzacijom greške primarne struje od 1 A do 3000 A i sekundarne struje 1 A i 5 A.
  • naponski etalon transformatori, primarnog napona od 60 V do 120000/Ö3 V i sekundarnog napona 100 V, 110 V, 100/Ö3 V, 110/Ö3 V, 120 V, 120/Ö3 V.

Mogućnosti merenja i etaloniranja
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs) za odnos transformacije naizmenične električne struje i naizmeničnog električnog napona objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.

Projekti

  • BP-E-NT-1-2017 Bilateralno poređenje, etaloniranje naponskih transformatora, DMDM 2017.
  • PT šema, etaloniranje mernih transformatora, PT-E-MT-1-2016.
  • Interlaboratorijsko poređenje, Etaloniranje naponskih i strujnih mernih transformatora, DMDM 2012.
  • Euramet project 1187, Euramet.EM-S37, Comparison of Instrument Current Transformers up to 10 kA, June 2012.
  • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.).

Kontakt

Rukovodilac Grupe za električne veličine
Rade Dereta, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 408
mobilni: +381 66 860 4089
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za električne veličine
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection