Poslovi i zadaci
U Grupi za finansijske poslove obavljaju poslovi koji se odnose na finansijsko poslovanje Direkcije; planiranje i izvršenje budžeta Direkcije i pripremu finansijskog plana Direkcije i njegovu realizaciju; praćenje i sprovođenje zakonitog namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava;praćenje dinamike priliva i utroška sredstava; analizu kretanja troškova; neposrednu saradnju sa nadležnim službama Ministarstva finansija; pripremu stručnih osnova za izradu propisa kojima se utvrđuju naknade; pripremu izveštaja o izvršenju budžeta; vođenje knjigovodstvenih poslova, pomoćnih knjiga i evidencija; praćenje propisa kojima se uređuje finansijsko poslovanje korisnika budžetskih sredstava kao i propisa iz oblasti računovodstva i finansija; pripremu rešenja i zahteva Upravi za trezor za isplatu sredstava; kontrolu isplata, kao i drugi poslovi iz ove oblasti. Kontakt
Rukovodilac grupe Vesna Stojanović
telefon: 011 20 24 433
faks: 011 21 81 668
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za finansijske poslove
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection