Архива вести 2012

бука под називом „Еталонирање напонских и струјних мерних трансформатора у мерним столовима“ одржана је 19.06.2012. и 20.06.2012. у ПД „Електродистрибуција Београд“ д.о.о. Београд, Служба за контролисање исправности и оверавање мерила, Кеј Ослобођења 15, Земун.

Обуку су у лабораторији корисника мерних трансформатора одржали мр Нада Вучијак и Душан Хорват из Дирекције за мере и драгоцене метале.

Обуци су присуствовали из ОКН Београд: Домазет Горан, Вилотић Дејан, Орлић Небојша, Ђилас Марко и Дамјановић Зоран.

Галерија слика

У оквиру пројекта IPA 2011 у делу PT активности, у Љубљани, Словенија, реализована је уводна обука за акредитоване лабораторије за еталонирање и лабораторије за испитивање, националне метролошке институте и национална акредитациона тела у периоду од 11-15. јуна 2012. године. Покренуто је укупно 11 PT активности у којима учествује укупно 69 лабораторија од 187 заинтересованих из разних области еталонирања и исптивања.

Учесници обуке су лабораторије и национална акредитациона тела из региона југоисточне Европе и Турске. Носилац пројекта PT активности и организатор обуке је Лабораторија за метрологију и квалитет (MIRS/FE-LMK), Електротехничког факултета, Универзитета у Љубљани, институција која је уједно носилац примарног националног еталона једнинице температуре и релативне влажности у Словенији.

У оквиру пројекта реализоваће се 11 PT активности и то у области еталонирања (маса - PT4, дужина - PT3, температура - PT1 и електричне величине - PT5), као и у области испитивања (квалитет вина PT6, испитивање пијаће воде - PT2, квалитет горива - PT7, тешки метали у земљишту - PT8 и тешки метали у храни - PT9). PT10 из области испитивања пијаће воде и PT11 из области температуре покренути су за акредитоване лабораторије из Турске, која је придружена земља земаљима југоисточне Европе на овом пројекту. Из сваке области одабране су пилот лабораторије које ће, у сарадњи са експертима изабраним из националних или референтних лабораторија из Словеније, пружити сву неопходну помоћ на експертском нивоу у областима еталонирања и испитивања.

 

vesti0048

 

Слободан Зеленика, руководилац Групе за дужину, димензионе величине и акустику из ДМДМ у области дужине биће координатор PT3 активности за одабране лабораторије са мерном могућношћу еталонирања сета планпаралелних мера. У области масе, Група за масу и притисак из ДМДМ, учествоваће у пројекту PT4 дајући референтну вредност, јер једина од земаља учесница у PT4 шеми има објављене мерне могућности, СМСs у BIPM, КCDB бази. Представник Групе за масу и притисак који је био у организацији пројекта у делу масе је метролог Борис Рамач. Група за термометрију из ДМДМ, у области термометрије, учествоваће у PT1 у делу еталононирања стандардних платинских отпорних термометара методом поређења. Славица Симић, руководилац Групе за термометрију из ДМДМ, паралелено у склопу пројекта IPA2011 и исте главне шеме, организовaће и домаћу PT шему у којој ће координирати сличну активност за већ одабране лабораторије са могућношћу еталононирања отпорних термометара. Поред организације домаћег поређења у Србији на пројекту IPA2011, биће организована и три додатна поређења на нивоу земаља Хрватске, Македоније и Црне Горе у области испитивања пијаћих вода.

Национална акредитациона тела из региона, међу њима и АТС из Србије, такође су узела учешће у овом пројекту због великог значаја и улоге пројекта испитивања оспособљености акредитованих лабораторија путем PT шема, као једног од начина потврде компетентности. Захтеви које национална акредитациона тела постављају пред своје акредитоване организације су и обавезна учешћа у одговарајућим шемама испитивања оспособљености и међулабораторијским поређењима, а сами резултати испитивања оспособљености у тим шемама су значајан показатељ поверења у квалитет резултата испитивања/еталонирања које обављају акредитоване организације. Представник АТС, Љиљана Маркићевић, начелник Одељења за акредитацију лабораторија испред АТС такође је узела је учешће.

Поред представника лабораторија из ДМДМ, на првом делу пројекта IPA2011 узели су учешће представници лабораторија из Института Никола Тесла, (PT5 - електричне величине), Завода за јавно здравље - Лесковац (PT2 - пијаћа вода), АлфаЛаба Александровац (PT6 - испитивање вина), Југоинспекта - Нови Сад (PT7 - испитивање горива), ЕкоЛаба Падинска Скела (PT8 - тешки метали у земљишту) и Института за јавно здравље Војводине Нови Сад (PT9 - тешки метали у храни).

У октобру 2013. године планиран је други део обуке у оквиру пројекта IPA 2011, на коме ће се презентирати добијени резултати у вези активности у потврђивању оспособљености за послове еталонирања/испитивања у поменутим областима.

У „Службеном гласнику РС”, број 54/12 од 29. маја 2012. године објављен је Правилник о начину ванредног прегледа мерила, који је ступио на снагу 6. јуна 2012. године.
Овим правилником ближе се прописује начин ванредног прегледа мерила, као и садржај и рок чувања извештаја о прегледу мерила.

У „Службеном гласнику РС”, број 54/12 од 29. маја 2012. године објављен је Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације, који је ступио на снагу 6. јуна 2012. године.
Овим правилником прописује се начин утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима на основу документације, као и садржина те документације.

У „Службеном гласнику РС”, број 54/12 од 29. маја 2012. године објављен је Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће, који је ступио на снагу 6. јуна 2012. године.
Овим правилником ближе се прописује садржина, облик и димензије знака произвођача, увозника, односно заступника, као и ознаке финоће на предметима од драгоцених метала.

9. Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2012, одржана је у просторијама Машинског факултета у Београду од 5 - 7 јуна 2012. године. Представници Дирекције за мере и драгоцене метале су узели учешћа у раду ове конвенције 5. и 6. јуна 2012. године.

05. јуни 2012.

На свечаном отварању Међународне конвенције о квалитету JUSK ICQ 2012, приликом додељивања награда за допринос развоју квалитета у Србији, „за посебан лични допринос развоју и ширењу мисије квалитета у Србији и унапређењу националног покрета за квалитет“ уручена је награда директору Дирекције за мере и драгоцене метале, мр Види Живковић. Ова награда представља признање за вишегодишњи труд и велике резултате остварене у области инфраструктуре квалитета у Србији.

 

vesti0042

 

06. јуни 2012.

Трећа Специјална Конференција – Национални метролошки систем – стање и будући развој у оквиру Међународне конвенције о квалитету JUSK ICQ 2012, одржана је 6. јуна 2012. године у Београду.

Конференцијом су председавали мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, (ДМДМ), Луција Дујовић, помоћник директора Сектора за контролу и надзор ДМДМ, Борис Лаштро, помоћник директора Сектора за развој метрологије и руководилац квалитета ДМДМ, Славица Симић, руководилац Групе за термометрију и заменик руководиоца квалитета ДМДМ и Бојана Бокић из Центра за фотонику, Института за физику у Београду.

vesti0043

 

Трећа Специјална Конференција је била посвећена новинама у организацији ДМДМ, појави овлашћених тела за послове оверавања мерила, као и појединим новим методама еталонирања и испитивања.

Уводну реч дала је мр Вида Живковић, директор ДМДМ, која је поздравила скуп и најавила излагаче. Први рад "Интегрисани систем квалитета Дирекције за мере и драгоцене метале" изложио је Борис Лаштро, помоћник директора Сектора за развој метрологије и руководилац квалитета ДМДМ. Презентацију "Овлашћена тела за оверавање мерила као новина у метролошком систему Републике Србије" изложила је Луција Дујовић, помоћник директора Сектора за контролу и надзор ДМДМ. Излагање Немање Лучића из Центра за фотонику Института за физику у Београду, било је на тему: Калибрација мерила за испитивање оптичких компоненти и система у телекомуникацијама. Јовица Цветковић, метролог из Групе за време фреквенцију и дистрибуцију времена ДМДМ, говорио је о значају и улози развоја нове методе испитивања мерила брзине возила у саобраћају. Међулабораторијско испитивање нивоа звучног притиска презентовао је Борислав Будисављевић, из Института за испитивање материјала ИМС.

Након презентација, вођена је дискусија у којој су учествовали сви присутни. Дирекција је примила честитке на успешној координацији метролошког система у Србији, како у области законске, тако и у области научне и индустријске метрологије.

Галерија слика

У Институту за стандардизацију Србије одржана је конститутивна седница Комисије за стандарде и сродна документа из области величина, јединица и мерила KS A012 (http://www.iss.rs/tc/?national_committee_id=1). Три представника Дирекције за мере и драгоцене метале су чланови Комисије: мр Нада Вучијак, Слободан Зеленика и др Зоран Марковић.
Програмом рада Комисије обухваћени су стандарди које доноси Технички комитет Међународне организације за стандардизацију ISO/TC 12 – Величине и јединице, као и стандарди Европског комитета за стандардизацију CEN/SS F05 – Мерила.
Планом рада Комисије за 2012. годину предвиђено је комплетно превођење стандарда ISO 80000 – Величине и јединице, који има 14 делова.

1875. године основан је Међународни биро за тегове и мере. У присуству представника 17 држава оснивача Међународног бироа за тегове и мере, 20. маја 1875. године усвојена је „Метарска конвенција” којом су метар и килограм општеприхваћени за међународне мере. Кнежевина Србија је 1879. године приступила „Метарској конвенцији”, а 16. августа 1891. године, преузела је од Међународног бироа за тегове и мере прототип метра No30 и прототип килограма No11.

 

gs0073

 

20. мај, Светски дан метрологије, којим се обележава усвајање „Метарске конвенције” као почетак међународне сарадње у области метрологије, сваке године се прославља у више од 80 земаља.

Ове године, своје посебно интересовање за метрологију исказали су студенти Факултета организационих наука из Београда. Са великим задовољством, у оквиру обележавања Дана метрологије, Дирекција је угостила професоре и студенте треће године ФОН-а.

Студентима је одржана презентација о Дирекцији и значају и улози метрологије у нашем свакодневном животу. Стручна посета је настављена обиласком лабораторија Дирекције, где су студенти имали прилику да постављају питања из сфера њиховог интересовања.

 

 

Галерија слика

IV Међународна конференција о метрологији CAFMET 2012 (4th International Metrology Conference – CAFMET 2012) одржана је од 23. до 27. априла у Маракешу, Мароко, у организацији Афричког комитета за метрологију (The African Committee of Metrology CAFMET).

 

gs0071

 

Програм Конференције обухватио је излагања радова аутора из различитих земаља и различитих области метрологије разврстаних по сесијама, као и постер сесије и представљање произвођача мерне опреме на посебним штандовима за излагање мерне опреме.

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) на Конференцији били су мр Вида Живковић, директор Дирекције и Слободан Зеленика, руководилац Групе за димензионе величине и акустику ДМДМ.

Представници Дирекције презентовали су два рада на конференцији:

У оквиру сесије Dimensional and Optical Measurements

  • V. Živković, S. Zelenika, G. Stefanović: Uncertainty evaluation for the gauge block calibration using the modified DMDM gauge block interferometer
    и у оквиру сесије Legal Metrology
  • M. Jelić, V. Živković: A national approach to the accreditation of bodies operating recurrent inspection of motor vehicles following European practice

Презентације представника ДМДМ биле су веома запажене на Конференцији.

 

gs0072

 

Детаљан програм Конференције може са наћи на сајту http://www.ac-metrology.com/CAFMET2012.

Према Плану надзорних оцењивања акредитованих организација, Акредитационо тело Србије (АТС) и Hellenic accreditation system (ESYD), су 25. априла 2012. године реализовали прво редовно надзорно оцењивање Дирекције за мере и драгоцене метале.

На основу Система менаџмента квалитетом према стандарду ISO/IEC 17025, Дирекција за мере и драгоцене метале, Сектор за развој метрологије, Група за димензионе величине и акустику потврдила је своју компетентност за еталонирање граничних планпаралелних мера интерферометријском методом, а Одсек за електричне величине за испитивање бројила електричне енергије.

 

gs0070

На седници Савета за мултилатералне споразуме Европске организације за акредитацију (ЕА), одржаној 18. и 19. априла 2012. године у Копенхагену, донета је одлука о потписивању билатералног споразума (BLA) о признавању акредитације између АТС-а и ЕА на основу анализе извештаја са „колегијалног оцењивања“ АТС-а и то за следеће области акредитације: лабораторија за испитивање, медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа.

То значи да је систем акредитације који је установљен у Републици Србији еквивалентан са системима акредитације у другим земљама потписницама билатералних/мултилатерних (BLA/MLA) споразума ЕА о признавању акредитације, а извештаји и сертификати, које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености у Србији, признати у тим земљама. Опширније на адреси http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=653

Поводом овог значајног догађаја, директор Акредитационог тела Србије, др Дејан Крњаић, дао је интервју мрежи EurActiv. Детаљније на адреси: http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=655

Дирекција за мере и драгоцене метале имала је задовољство да 18. априла 2012. године угости ученике International School of Belgrade (ISB).

Добродошлицу у "кућу мерења", у којој се врше најпрецизнија и најтачнија мерења, гостима је пожелела директорка Дирекције мр Вида Живковић.

Ученицима се затим обратио помоћник директора Борис Лаштро, који је одржао презентацију на тему коришћења оптичких средстава за мерење дужине и времена.

Стручна посета је настављена обиласком лабораторија Дирекције, у којима се чувају национални еталони SI јединица и примењују најтачније методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и успостављање везе са међународним еталонима.

Занимљивом делу посете допринели су метролози Дирекције за мере и драгоцене метале, приказом еталонске и мерне опреме и рада у лабораторијама за испитивање и еталонирање. Они су са посебним задовољством одговарали на питања посетилаца из сфера њиховог интересовања.

Жеља нам је да драги гости из ISB овом посетом нашој институцији стекну сазнање о важности тачног мерења у свакодневном животу.

Галерија слика

У „Службеном гласнику РС”, број 22/12 од 23. марта 2012. године објављен је Правилник о начину испитивања типа мерила за поједине врсте мерила, који ступа на снагу 31. марта 2012. године.

Овим правилником прописује се начин на који се врши испитивање типа мерила за мерила за која је обавезно издавање уверења о одобрењу типа мерила.

Отварању бункер станице за бродове у Новом Саду, односно терминала на којем ће се пловила на рекама снабдевати горивом, дана 14. фебруара 2012. године, присуствовало је и руководство Дирекције за мере и драгоцене метале.

Отварањем ове станице НИС је покренуо нову делатност – сигурно снабдевање бродова и бродских компанија квалитетним горивом на важним пловним правцима у Републици Србији.

На новоотвореној Бункер станици функционишу две независне линије – прва је намењена унутрашњем тржишту, а друга, као царинско складиште, бродовима који се крећу ван територије Републике Србије.

Галерија слика

У „Службеном гласнику РС”, број 16/12 од 7. марта 2012. године објављен је Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење метролошког надзора, који ступа на снагу 15. марта 2012. године, а почиње да се примењује од 14. априла 2012. године.

Овим правилником ближе се прописује образац и садржина службене легитимације лица овлашћеног за вршење метролошког надзора, као и начин вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама.

У „Службеном гласнику РС”, број 9/12 од 5. фебруара 2012. године објављен је Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала, који ступа на снагу 13. фебруара 2012. године.

Овим правилником ближе се прописује начин признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. јануара 2012. године донела Закључак 05 Број: 037-9932/2011 о прихватању Извештаја о учешћу делегације Републике Србије на 24. Генералној конференцији за тегове и мере, која је одржана у Паризу од 17. до 21. октобра 2011. године.

Опширније на адреси .

На Факултету техничких наука у Новом Саду, 25.јануара 2012. године, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију (BSC) организовао је Конференцију под називом „Развој инфраструктуре квалитета у метрологији, стандардизацији, акредитацији и сертификацији“. Конференција је била посвећена годишњици оснивања овог Центра, а поводом овог догађаја излагања су имали: мр Joanna Gajdek, директорка Аустријског института за стандардизацију; мр Вида Живковић, директорка Дирекције за мере и драгоцене метале; мр Иван Крстић, директор Института за стандардизацију Србије; Душанка Сантовац, виши саветник из Акредитационог тела Србије; проф.др Валентина Маринковић, заменица председника JUSKа; Марија Вујаковић, директорка BSC Центра; проф. др Драгутин Станивуковић, директор CETA CONSULTING; доц. Зоран Клаба, директор IBA-ADA и др Стеван Одри.

Директорка Дирекције за мере и драгоцене метале, Вида Живковић, изложила је рад под називом „Развој метрологије у Србији - Значај метрологије за инфраструктуру квалитета и улога Дирекције за мере и драгоцене метале“.

Циљ Конференције је био да окупи заједно све партнере у области инфраструктуре квалитета у нашој земљи како би се разменила мишљења, искуства, дали предлози и сугестије корисне за унапређење привредног и друштвеног развоја. Конференција је, кроз излагања, показала тренутно стање у овој области у нашој земљи као и које су тенденције даљег развоја у областима као што су метрологија, стандардизација, акредитација и сертификација.

 

gs0063

У организацији Акредитационог тела Србије (АТС) традиционално je организован у Међународном конгресном „Центру Сава“, 25. јануара 2012. године, семинар под називом „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“ намењен акредитованим телима за оцењивање усаглашености (ТОУ).

 

sem2501201216

 

Циљ овогодишњег семинара је био упознавање представника акредитованих ТОУ са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад на плану оцењивања усаглашености и акредитације, као и са новим подзаконским актима Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР) који су усаглашени са европском регулативом.

Семинар је отворила Јелена Поповић, помоћница министра за Сектор за инфраструктуру квалитета у МЕРР-у, а скупу су се у уводном делу обратили Фрејк Јанмат, шеф сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније у Републици Србији, Сњежана Пупавац, председница Управног одбора АТС-а и Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије.

Предавачи на семинару су били представници МЕРР-а, Дирекције за мере и драгоцене метале, регионалног IPA 2011 пројекта „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ и билатералног пројекта GIZ-ACCESS Програма билатералне подршке Немачке, Влади Републике Србије (2011-2013), као и експерти АТС-а и Ветеринарског факултета Универзитета у Београду. Представници акредитованих ТОУ и привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача одазвали су се позиву да присуствују семинару у великом броју (око 530 присутних).

На Семинару су обрађене следеће теме:

Усклађивање техничких прописа Републике Србије са прописима Европске уније – најновије активности МЕРР-а – мр Јелена Поповић, помоћник министра, МЕРР

Место акредитације у техничким прописима Републике Србије – мр Наталија Јовичић Зарић и Биљана Томић, АТС

Представљање регионалног IPA 2011 пројекта „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ – David Norris, вођа регионалног IPA пројекта

Представљање пројекта „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ

Систем акредитације у Републици Србији - актуелности – др Дејан Крњаић, директор АТС-а

Искуства Дирекције у раду овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила – Луција Дујовић, помоћник директора и Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале

Досадашња искуства у акредитацији контролних тела за оверавање мерила - Љубица Живанић, АТС

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета – проф. др Вера Катић

Досадашња искуства у акредитацији лабораторија у складу са захтевима поменутог Правилника – др Братислав Милошевић, АТС

Правилник о безбедности лифтова – Никола Мирковић, МЕРР

Искуства АТС-а у области акредитације лифтова – Љубица Живанић, АТС

Слабе и јаке стране тела за оцењивање усаглашености – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС

Детаљније на сајту АТС-а
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=627&mode=thread&order=0&thold=0

Дирекција за мере и драгоцене метале је 18. јануара 2011. године била домаћин студентима Политехничке академије у Београду. Том приликом студенти су упознати са најзначајнијим информацијама везаним за метролошки систем у Републици Србији са посебним освртом на улогу ДМДМ, као националног метролошког института Републике Србије. Укратко су презентоване лабораторије у ДМДМ.

Стручна посета укључила је обилазак лабораторија Дирекције, у којима се чувају национални еталони SI јединица и примењују најтачније методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и успостављање везе са међународним еталонима. Студенти су се такође упознали са методама мерења, еталонском и мерном опремом у лабораторијама за испитивање и еталонирање, укључујући и питања студената из сфера њиховог интересовања.

No Internet Connection