Arhiva vesti 2012

Direkciji za mere i dragocene metale je 6. novembra 2012. godine sertifikovan integrisani sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001) i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001). U ime sertifikacionog tela American Quality Assessors International - AQA Europe, koje je izvršilo sertifikaciju, profesor Paul M. Andre je 18. decembra 2012. godine, u prostorijama DMDM, uručio sertifikat predstavnicima Direkcije, čestitajući na sertifikaciji. Sertifikat se odnosi na sledeći obim poslova: ispitivanje/etaloniranje mernih sredstava, overavanje i odobrenje tipa merila, razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije uključujući i metode etaloniranja, kontrolisanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala i metrološki nadzor.

 

sertifikat  gs0126

 

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId871b731b09

Dana 20. novembra 2012. godine je potpisan Sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla. Osnovni cilj Sporazuma je uspostavljanje poslovne saradnje između DMDM i Instituta. Sporazum su potpisali mr Vida Živković, direktor DMDM i dr Dragan Kovačević, direktor Elektrotehničkog Instituta Nikola Tesla.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIda010f76bde

U periodu od 1. do 5. oktobra 2012, u Bukureštu, Rumunija, održana je 14. konferencija Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) kao i 47. sastanak Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju (CIML).

 

gs0104

 

OIML je osnovana kao međuvladina organizacija na osnovu međunarodne Konvencije potpisane 1955. godine u Parizu. Glavni cilj ove organizacije je da odredi opšte principe zakonske metrologije, ustanovi smernice i uputstva za izradu zakona i zakonskih propisa kojim se regulišu proizvodnja i upotreba merila i da definiše karakteristike i zahteve koje moraju da ispune merila koja se koriste u državama članicama u oblasti zakonske metrologije. OIML danas ima 57 država članica koje aktivno učestvuju u njenom radu i 64 države koje učestvuju u radu kao dopisne članice. OIML Konferencije, koju čine delegacije država članica i posmatrači iz dopisnih članica i srodnih međunarodnih i regionalnih organizacija, a održava se svake četvrte godine.

Na 14. OIML konferenciji i 47. sastanku CIML u Bukureštu učestvovalo je 106 delegacija, odnosno ukupno 154 učesnika. Domaćin ovih sastanaka je bio Rumunski zavod za zakonsku metrologiju (BRML).

Delegaciju Republike Srbije na ovim sastancima činili su Vida Živković, direktor i Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Na sastancima se raspravljalo o strateškim pitanjima značajnim za rad ove organizacije i budući razvoj zakonske metrologije u svetu. Na Konferenciji je usvojeno 16 rezolucija za čije usvajanje je glasala i delegacija Republike Srbije.

Detaljnije o ovim događajima na sajtu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) http://bucharest.oiml.org/.

Svetski dan standarda obeležava se širom sveta svake godine 14. oktobra. Ove godine, pod motom „Manje otpada, bolji rezultati - Standardi povećavaju efikasnost”, vodeće međunarodne organizacije za standardizaciju - IEC, ISO i ITU povodom ovog međunarodnog dana žele da skrenu pažnju javnosti na dobrobit donošenja i primene standarda.

Opširnije na sajtu Instituta za standardizaciju Srbije http://www.iss.rs/news/news_52.html

petak, 28 decembar 2012

Train Mic kurs

U periodu od 12-13. decembra 2012. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine, u sklopu saradnje sa Direkcijom za mere i dragocene metale, organizovalo kurs za predstavnike laboratorija za ispitivanje. Kurs je realizovao nacionalni Train Mic (Training in Metrology in Chemistry) tim licenciran od strane Instituta za referentne materijale i merenja (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM), Gil, Belgija

Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-train-mic-kurs

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId9def30442d

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale je 26. decembra 2012. godine u Zrenjaninu održan zajednički sastanak svih zaposlenih u Direkciji. Sastanak je održan u prostorijama Odseka za kontrolu i nadzor (OKN) Zrenjanin, koji u ovoj godini obeležava desetogodišnjicu rada u sadašnjoj zgradi.

Sastanak je otvorila mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila učesnike još jednog, sada već tradicionalnog godišnjeg skupa članova Direkcije i zahvalila zaposlenima u Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin na srdačnom dočeku. Nakon toga je Mile Bačić, šef OKN Zrenjanin, prisutnima poželeo dobrodošlicu i dao osvrt na istorijat Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin, izgradnju postojećeg objekta i rad u njemu u proteklom periodu.

Sastanak je nastavljen izlaganjem direktorke Živković o najznačajnijim aktivnostima DMDM realizovanim u 2012. godini, razvoju i realizaciji nacionalnih etalona, razvojnim projektima u toku, aktivnostima na povećanju broja međunarodno priznatih mogućnosti etaloniranja i merenja koje se objavljuju u bazi podataka (KCDB) Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), međulaboratorijskim poređenjima i saradnji sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama u blasti metrologije, prijemu DMDM u članstvo EURACHEM (mreže organizacija širom Evrope sa ciljem uspostavljanja sistema za međunarodnu sledivost hemijskih merenja), ovlašćivanju novih privrednih subjekata za obavljanje poslova overavanja merila.

Posebna pažnja posvećena je zakonodavnim aktivnosti u oblasti metrologije, u čijem donošenju je Direkcija za mere i dragocene metale aktivno učestvovala, posebno u izradi podzakonskih akata baziranih na Zakonu o metrologiji.

Izmene ovih propisa, a takođe i izmene Zakona o ministarstvima u 2012. godini, na osnovu kojeg je Direkcija za mere i dragocene metale postala organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede, uslovile su i izmene u unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji. Ovo se naročito odnosi na organizaciju unutrašnjih jedinica DMDM koje vrše poslove metrološkog nadzora, uključujući nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima, nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela, kao i vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala koji su stavljeni na tržište, nadzora nad privrednim subjektima koji obavljaju otkup predmeta od dragocenih metala, nadzora nad održavanjem propisanih uslova kod proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, nadzora nad održavanjem propisanih uslova u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenh metala, nadzora nad radom ovlašćenih tela i dr. Nova postavka organizacije poslovanja u okviru metrološkog sistema Republike Srbije, već je dala pozitivne rezultate. Pomenute izmene praćene su i odgovarajućom fluktuacijom stručnih kadrova.

S obzirom da je krajem 2012. godine Direkciji za mere i dragocene metale sertifikovan integrisani sistem upravljanja kvalitetom (SRPS ISO 9001), upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001) i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (SRPS OHSAS 18001), drugi deo sastanka je bio posvećen preispitivanju integrisanog sistema od strane rukovodstva (SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001) i preispitivanju od strane rukovodstva sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO/IEC 17025. Sa ponosom je naglašeno je da je u toku 2012. godine Direkcija za mere i dragocene metale, Sektor za razvoj metrologije, Grupa za dimenzione veličine i akustiku potvrdila svoju kompetentnost za etaloniranje graničnih planparalelnih mera interferometrijskom metodom, a Odsek za električne veličine za ispitivanje brojila električne energije.

Povodom završetka 2012. godine, u kojoj su postignuti značajni rezultati na domaćem i međunarodnom nivou, cilj rukovodstva Direkcije bio je da se sa njima upoznaju svi zaposleni u Direkciji i da se analizom dosadašnjeg rada unaprede program i planovi rada u narednom periodu.

Sastanak je takođe bio prilika za zajednički susret svih zaposlenih u DMDM, iz svih dislociranih organizacionih jedinica, međusobnu razmenu iskustava, upoznavanje sa novim članovima kolektiva.
Prijatnoj atmosferi, kolegijalnom ambijentu i uspešnoj realizaciji zajedničkog skupa, doprineli su sjajni domaćini i "slavljenici" iz Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin, izuzetnom pažnjom, predusretljivošću i organizacijom.

 

gs0129

 

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId6c065e5ba4

Direkciju za mere i dragocene metale su 19. decembra 2012. godine posetili studenti treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - grupe za Proizvodno mašinstvo. Cilj stručne posete, u okviru predmeta Proizvodne tehnologije i metrologija, bio je upoznavanje sa radom Direkcije.

U ime Direkcije, studente je pozdravila Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine. U uvodnom predavanju, Tatjana Cincar- Vujović je upoznala goste sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na ulogu DMDM, kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Ukratko su prezentovane laboratorije u DMDM u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima.

U Metrološkom institutu Bugarske (Bulgarian Institute of Metrology - BIM) od 4-5. decembra 2012. godine realizovano je kolegijalno ocenjivanje - peer visit od strane tehničkih eksperata iz Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), u oblasti mase, temperature, električnih veličina i dužine.

Druga faza projekta EURAMET No. 1208 realizovana je na osnovu EURAMET Uputstva - Guide for on-site visits i standarda ISO/IEC 17025:2005, u pomenutim oblastima metrologije, za sve objavljene servise etaloniranja - SMSs u KSDB bazi BIPM, kao i za one SMSs koji su u postupku prijavljivanja ili revizije u RMO. U dvodnevnom veoma interaktivnom radu i kolegijalnoj atmosferi, razmenjujući ekspertska znanja, proizašle su ocene o sistemu upravljanja u BIM, koje su deo izveštaja sa peer visit. Rezultati kolegijalne ocene iz izveštaja i eventualna poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom u Metrološkom institutu Bugarske, biće prezentovani na sastanku TS-Q, 2013. godine y Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Projekat EURAMET No. 1208 podrazumeva naizmenično ocenjivanje sistema kvaliteta BIM i DMDM, na godišnjem nivou, do 2015. godine. Treća faza realizacije ovog projekta kolegijalne ocene sistema upravljanja kvalitetom planirana je za 2013. godinu u

Direkciji za mere i dragocene metale.

Ocenjivački tim eksperata iz DMDM tokom peer visit sačinjavali su:

 • Boris Laštro, EURAMET kontakt osoba za TS-Q, menadžer kvaliteta u DMDM i vodeći ocenjivač,
 • Maja Aleksić, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti dužine,
 • Slavica Simić, EURAMET kontakt osoba za TS-T, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti termometrije,
 • Zoran Šofranac, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti električnih veličina i
 • Boris Ramač, tehnički ekspert/ocenjivač iz oblasti električnih veličina.

Predstavnici ocenjivane institucije BIM bili su:

 • Rositsa Chipanova, menadžer kvaliteta, rukovodilac Odseka za hemijska merenja i jonizujuće zračenje,
 • Antoaneta Yovcheva, rukovodilac Odseka za električna merenja sa saradnicima iz odseka,
 • Nadya Vladimirova, rukovodilac Odseka za mehanička merenja sa saradnicima iz odseka,
 • Veselin Gavaliogov, rukovodilac Odseka za dužinu i vreme sa saradnicima iz odseka,
 • Sasho Nedialkov, rukovodilac Odseka za temperaturna merenja sa saradnicima iz odseka

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId114b638563

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je potpisalo ILAC MRA sporazum za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja, odnosno IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije proizvoda tokom godišnjeg skupa Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) održanog u periodu od 16. do 26. oktobra 2012. godine u Rio de Ženeiru, Brazil. Na svečanoj večeri, održanoj 25. oktobra 2012. godine Akreditaciono telo Srbije je potpisalo ILAC MRA sporazum za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja, odnosno IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije proizvoda.

Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=739

U okviru РТВ Projekta „Podrška infrastukturi kvaliteta u Srbiji“, radionica iz oblasti primene direktiva o merilima (MID) i neautomatskim vagama (NAWID), koje će biti transponovane u zakonodavstvo Republike Srbije do kraja 2012. godine u obliku Pravilnika o merilima i Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, održana je u periodu od 31. oktobra do 2. novembra 2012. godine. Radionicu je vodio gospodin Peter Ulbig, šef odseka za zadatke u kojima se prepliću tehnička i pitanja infrastrukture vezana za metrologiju, u nemačkom nacionalnom metrološkom institutu PTB.

Obuci su prisustvovali predstavnici proizvođača mernih instrumenata iz oblasti zakonske metrologije, kao i predstavnici tela ovlašćenih za poslove overavanja merila.

Radionica se prva dva dana održavala u Ministarstvu finansija i privrede, a poslednjeg dana u Privrednoj komori Beograda. Radionica je realizovana prema sledećem programu:

31.oktobar 2012. godine (za proizvođače merila)

 1. Pregled direktiva MID i NAWID
 2. Prilog 1 MID (suštinski zahtevi)
 3. Moduli B (ocena tipa) i F (usaglašenost sa tipom)
 4. Modul D
 5. Tržišni nadzor

1 - 2. novembar 2012. godine (za ovlašćena tela)

 1. Pregled direktiva MID i NAWID
 2. Opšte o overavanju
 3. Overavanje konkretnog merila
 4. Tržišni nadzor i overavanje
 5. Pitanja i finalna diskusija

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIde2b793c917

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) uzela je učešće na Osmoj CROLAB-ovoj konferenciji - Kompetentnost laboratorija 2012. - Šibenik, u periodu od 10-13. oktobra 2012. godine. Konferencija je bila posvećena položaju i ulozi laboratorija Hrvatske u regiji, sa ciljem poboljšanja saradnje i kontakata sa laboratorijama susednih država, članica i budućih članica EU.

DMDM je bila predstavljena radom o metrološkoj infrastrukturi u Republici Srbiji, autora Vide Živković, direktora DMDM, koji je prezentovala Jelena Bebić, samostalni savetnik u DMDM.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId4abe54ef27
ponedeljak, 22 oktobar 2012

Završetak letnjeg računanja vremena

Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG”, broj 20/2006) letnje računanje vremena u 2012. godini se završava u nedelju, 28. oktobra 2012. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Čas koji se 28. oktobra 2012. godine, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između 2 h 00 min 00 s i 3 h 00 min 00 s, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.

U međunarodnom časopisu „International Journal of Metrology and Quality Engineering”, Volume 3, number 1, objavljen je rad - V. Živković, S. Zelenika, G. Stefanović: Uncertainty evaluation for the gauge block calibration using the modified DMDM gauge block interferometer (Procena merne nesigurnosti za etaloniranje graničnih mera dužine pomoću modularnog DMDM interferometra za granične mere).

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) mr Vida Živković, direktor Direkcije i Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dimenzione veličine i akustiku DMDM, prezentovali su ovaj rad na IV Međunarodnoj konferenciji o metrologiji CAFMET 2012 (4th International Metrology Conference – CAFMET 2012), održanoj od 23. do 27. aprila u Marakešu, Maroko, u organizaciji Afričkog komiteta za metrologiju (The African Committee of Metrology CAFMET), u okviru sesije Dimensional and Optical Measurements.

Dana 8. oktobra 2012. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) priznao je mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) za 13 servisa etaloniranja mernih sredstava jedinice zapremine tečnosti koje Direkcija za mere i dragocene metale sprovodi. Lista servisa je dostupna na sajtu BIPM: (http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=M/FF.9.5.1).

Direkciji za mere i dragocene metale su priznate mogućnosti merenja i etaloniranja koje se realizuju gravimetrijskom metodom opsega merenja zapremine tečnosti od 10 µL do 500 L i volumetrijskom metodom opsega merenja zapremine tečnosti od 1 L do

5 000 L. Osnov za priznavanje mogućnosti merenja i etaloniranja su ostvareni rezultati u EURAMET projektima:

 1. EURAMET 1004 - Bilateralno poređenje mikropipete nazivne zapremine 500 µl / Bilateral comparison of 500 µl micropipette / pilot laboratory IPQ - Portugal
 2. EURAMET 1008 - Ključno poređenje etalon prelivne pipete od 20 L / Volume intercomparison at 20 L / pilot laboratories IPQ - Portugal, SP - Sweden
 3. EURAMET 1025 - Vodič za određivanje merne nesigurnosti pri etaloniranju merila zapremine gravimetrijskom metodom / Harmonization of the uncertainty budget for gravimetric volume calibration / pilot laboratory IPQ - Portugal
 4. EURAMET 1079 - Volumetrijsko i gravimetrijsko etaloniranje posude od 20 L / Volumetric and gravimetric calibration of a 20 L proving tank/ / pilot laboratory IPQ - Portugal
 5. EURAMET 1184 - Gravimetrijsko etaloniranje tikvice sa jednom mernom crtom od 100 ml / Gravimetric calibration of a 100 ml Volumetric flask / Pilot laboratory EIM - Greece /Bilateral comparison between EIM (Greece) and DMDM (Serbia) in the framework of Europ Aid Program/
 6. EURAMET 1159 - Etaloniranje mikropipeta / Volume calibration of micropipettes / pilot laboratories Force - Denmark, IPQ - Portugal
 7. EURAMET 1157 - Međulaboratorijsko poređenje etalon posude od 1000 L / Intercomparison of 1000 L proving tank / pilot laboratories VSL - Holand, IPQ - Portugal

Direkcija za mere i dragocene metale, bila je dana 25. i 26. septembra 2012. godine, domaćin petog sastanka EURAMET-WELMEC Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development. Direkcija je ovaj sastanak pripremila i organizovala u saradnji sa EURAMET (Evropska regionalna metrološka organizacija) i PTB-International Technical Cooperation.

U radu Focus Group učestvovalo je 35 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Institucija (NMI) iz 16 država Evrope, kao i predstavnici EURAMET, WELMEC (Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije), predstavnici PTB, predstavnici nemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, predstavnici Nacionalnih akreditacionih tela (NAT), i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

Dnevni red sastanka obuhvatio je sledeće: unutrašnja pitanja Focus Group, status prelaska na zajednički tehnički komitet EURAMET i WELMEC, trenutno stanje predloga EMPIR projekata, iskustva u prijavljivanju i učestvovanju postojećih EMRP projekata, usvajanje smernica za Capacity Building u okviru EMPIR i EMRP projekata, zadaci za novi zajednički tehnički komitet (razvoj metrološke infrastrukture), kratki pregled novosti iz TC-Q, upravnog odbora EURAMET i WELMEC, pregled projekata organizovanih na nacionalnoj i regionalnoj osnovi, razvoj akcionog plana. Nakon zaključka sa sastanka održanog u Beogradu, doneta je odluka da sledeći sastanak bude održan u Turskoj, 2013. godine.

Sastanak je otvorila gospođa Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija i privrede. Ona je predstavila ključne aktivnosti i rezultate postignute prethodnih godina u infrastrukturi kvaliteta u Srbiji, posebno ističući novine i rezultate u metrologiji. Prisutne je pozdravila i dala uvodnu reč gospođa Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale i ko-predsedavajući Focus Group za organizaciju. Sastanku je predsedavao gospodin Janko Drnovšek, zamenik predsednika EURAMET.

Na sastanku se diskutovalo o internim pitanjima Focus Group, podnet je opšti izveštaj o radu za prošlu godinu i tekućim aktivnostima. Takođe, posebno se diskutovalo o pripremi predloga za novi evropski razvojni i inovacioni projekat u oblasti metrologije EMPIR, o mogućoj transformaciji Focus Group u tehnički komitet EURAMET TC i delokrugu njegovog rada (ToR), o PTB regionalnom projektu infrastrukture kvaliteta, o regionalnim projektima IPA 2011 i o PTB i GIZ projektu u Republici Srbiji.

Peti sastanak Focus Group istakao je važnost postojanja strategije infrastrukture kvaliteta koja obuhvata i strateški razvoj ključnih institucija infrastrukture kvaliteta kao što su Direkcija za mere i dragocene metale, Akreditaciono telo Srbije i Institut za standardizaciju.

Nakon završetka oficijelnog dela sastanka učesnici Focus Group posetili su Muzej Nikole Tesle i laboratorije DMDM.

U „Službenom glasniku RS”, broj 72/12 od 26. jula 2012. godine objavljen je Zakon o ministarstvima, koji je stupio na snagu danom objavljivanja.

Članom 4. stav 6. ovog Zakona propisano je da je Direkcija za mere i dragocene metale organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede i da obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila; kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.

Dana 24. jula 2012. godine Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Biro za metrologiju Republike Makedonije (BOM) potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji. Memorandum o razumevanju i saradnji potpisali su Vida Živković, direktor DMDM i Dimitar Parnadžiev, direktor BOM.

Memorandum o razumevanju i saradnji treba da obezbedi, pored ostalog, unapređenje saradnje DMDM i BOM kroz razmenu informacija i iskustava u oblasti metrologije, organizovanje međusobnih poseta stučnjaka, učešće na seminarima, radionicama i drugo.

Informacije o potpisivanju ovog Sporazuma i na sajtu Biroa za metrologiju Republike Makedonije
http://www.bom.gov.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=27

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIdc58bbbb206

U „Službenom glasniku RS”, broj 56/12 od 5. juna 2012. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, koji stupa na snagu 13. juna 2012. godine, a počinje da se primenjuje istekom tri meseca od dana stupanja na snagu.

Ovim Pravilnikom izmenjeni su pojedini uslovi za obavljanje poslova overavanja merila.

Prečišćen tekst Pravilnika na linku ovde.

Obuka iz oblasti prethodno upakovanih proizvoda održana je u periodu od 11-13. juna u Direkciji za mere i dragocene metale u okviru projekta sa nemačkim Institutom za metrologiju (PTB). Obuku je vodio g-din Klaus Helmoldt, inspektor u oblasti zakonske metrologije u Nemačkoj. Koordinator obuke od strane Direkcije za mere i dragocene metale bila je Ljiljana Mićić.

Obuci su prisustvovali zaposleni u Sektoru za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale: Goran Božović, Rade Popadić, Boško Stefanović, Aleksandar Kostić, Svetlana Mitrović, Ljiljana Bulić, Tamara Kalinić, Dušan Vuković i Ljiljana Mićić.

Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo obuke sproveden je u prostorijama Direkcije, a praktični deo obuke u prostorijama pakera prethodno upakovanih proizvoda (AD "Soko Nada Štark" i BIP Industriji piva) i u supermarketu MAXI.

Obuka je realizovana prema sledećem programu:

11. jun 2012. godine

 • Metrološki zahtevi EU direktiva i OIML R 87,
 • Osnove statističke provere prethodno upakovanih proizvoda,
 • Poseta samoposluzi MAXI (oznake i natpisi na prethodno upakovanim proizvodima izraženi u jedinicama mase i zapremine, prethodno upakovanim proizvodima označenih oceđenom masom).

12. jun 2012. godine

 • Priprema za proveru stvarnog sadržaja prethodno upakovanih proizvoda,
 • Poseta BIP Industriji piva
 • Učesnici obuke su upoznati sa načinom uzorkovanja prethodno upakovanih proizvoda. Postupak određivanja gustine proizvoda koji sadrži ugljenu kiselinu (svetlo pivo BG, nazivne zapremine 500 ml) i postupak određivanja stvarnog sadržaja proizvoda obavljen je u prostorijama pakera. Obrada rezultata merenja obavljena je u DMDM.

13. jun 2012. godine

 • Poseta AD "Soko Nada Štark". Učesnici obuke su upoznati sa načinom uzorkovanja prethodno upakovanih proizvoda. Postupak određivanja stvarnog sadržaja proizvoda (Menaž čokolada, nazivne mase 200 g) sproveden je u prostorijama pakera.
 • Obrada rezultata merenja obavljena je u DMDM.
 • Određivanje gustine različitih vrsta tečnosti (određivanje gustine mleka sprovedeno je primenom masene metode korišćenjem metalnog piknometra nazivne zapremine 100 ml i staklene tikvice nazivne zapremine 500 ml).

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProId6ce519e49a

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) učestvuje u EURAMET projektu 1187 „Poređenje etaloniranja strujnih mernih transformatora do 10 kA“. Cilj poređenja je demonstriranje mernih mogućnosti nacionalnih metroloških instituta (NMI) u Evropi.

U poređenju učestvuju sledeće NMI: BEV Beč, Austrija; CMI Prag, Republika Češka; BIM Sofija, Bugarska; DMDM Beograd, Srbija; GUM Varšava, Poljska; INRIM Torino, Italija; LCOE Madrid, Španija; LNE Pariz, Francuska; METAS Bern, Švajcarska; MIKES Espo, Finska; NPL Tedington, Velika Britanija; PTB Braunšvajg, Nemačka; SP Boras, Švedska; UME Gebze, Turska i VSL Delft, Holandija.

Pilot laboratorija je CMI, Češka, koja je obezbedila putujući etalon strujni transformator.

Očekuje se da će merenja u svim NMI biti završena do septembra 2013. godine.

Merenja u DMDM su vršena u maju 2012. god., a rezultati merenja treba da budu obrađeni i poslati pilot laboratoriji do kraja juna.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2012#sigProIdf8ecf5fbef
Strana 1 od 3
No Internet Connection