Poslovi i zadaci
Laboratorija za kolorimetriju formirana je, pre svega, za potrebe etaloniranja kolorimetara koji se koriste u industriji svetala i svetlosne signalizacije. Etalon hromatskih koordinata realizovan je u obliku kombinacije idealnog Lambertovog izvora svetlosti (integraciona sfera) i akrilnih filtera u boji, koji se koriste u geometriji d/0. Mogućnost promene temperature boje izvora u opsegu od 1 800 K do 3 200 K omogućava realizaciju niza tačaka u prostoru boja koje su dovoljne za etaloniranje kolorimetara u širokom mernom opsegu.

Kontakt
Koordinator Boban Zarkov, dipl. fiz.
telefon: 011 20 24 447
mobilni: (+381) (66) 8604 152
faks: 011 21 81 668
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Odsek za dimenzione, optičke veličine i akustiku
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection